Belirsiz alacak ve kısmi dava tartışması mahkemeye erişim hakkını engellememelidir.

Belirsiz alacak ve kısmi dava tartışmaları usulden ret gibi ağır sonuçlara yol açtığından, kişilerin hak arama, mahkemeye erişme ve adil yargılanma hakkını ihlal etmiş ve etmektedir.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel bir başvuruda aşırı şekilci yaklaşılan alacak tutarının kısmi dava mı ve belirsiz alacak davası mı olduğu tartışması eleştirilmiş, usulden ret kararı verilmesinin hak ihlali olduğuna karar verilmiştir.

Davacının dava tutarının belirleyebilip belirleyemediği, uzmanlık gerektirip gerektirmediği tartışmasının mahkemeler nezdinde bile bu denli çelişkili olması karşısında, kısmi/belirsiz alacak tartışmasının hukuki yarar yokluğundan davanın usul reddi ile sonuçlandırılması vatandaşın adalete, mahkemelere ve devlete olan güvenini sarsmaktadır.

İlgili karar linkini aşağıda bırakıyoruz.

https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/belirsiz-alacak-davasinin-dava-sarti-yoklugundan-reddedilmesi-nedeniyle-acilan-davada-mahkemeye-erisim-hakkinin-ihlal-edilmesi/