İcra takibi açarken ödenen harçlar nelerdir ? İcra harç ve masrafları

İcra takibi harçları ne kadar tutar ? İcra takip masrafı nedir ?

İcra takibine başlarken bir miktar harç peşin alınır. Buna peşin harç denir. Peşin harç takip çıktısı tutarın binde 5 oranındadır.

Başvuru harcı da ayrıca ödenmelidir. Başvuru harcı maktudur. İcra başvuru harcı 2021 yılı için 59,30 TL dir.

İcra takibinde vekaletname varsa vekalet suret harcı ve vekalet pulu da yatırılmalıdır. Bunların tutarı ise 21,9 TL tutar.

Posta masrafları da önemli bir masraf kalemi olup dosyaya bir miktar gider avansı yatırmakta fayda vardır.