Sigorta Tahkimde Karar İtiraz harcı

Tahkim dosyalarında karar itiraz edilirken de aynı dava açılışında olduğu gibi nisbi harç yatırılmaktadır. Yatırılan harç ise uyuşmazlık tutarı üzerinden değil, toplam dava tutarından üzerinden hesaplanmaktadır.

Eksik harç konusunda sigorta tahkim komisyonu internet sitesinde yapılan açıklama şu şekildedir ;