Uluslararası koruma başvurusunu reddi üzerine yapılacaklar nelerdir ? UK ret kararı kesin midir? Dava açma hakkı mevcut mudur ?

Uluslararası koruma kararının reddi kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün genel usullerde ise 30 gün  içerisinde dava açılabilir. Ancak dava açılması göç idaresinin ret kararının bozulacağı anlamına gelmez. Bazı dosyalarda göç idaresi hatalı değerlendirme yapmakta, yabancının özel durumlarını değerlendirmemektedir. Her yabancının geçmişi, başına gelen olaylar, ülkesinde durum farklıdır. Bu yüzden her yabancının dosyası kendisine özel durumlar göz önüne alınarak dikkate alınmalıdır.

Yabancının özel durumuna dair detayların göç idaresi tarafından dikkate alınmaması halinde UK reddi kararları mahkemeler tarafından bozulabilmektedir. Bunun için yabacılar hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım almanızda fayda vardır.

Göç idareleri özellikle son zamanlarda yabancıların özel durumların değerlendirmemekte yabancıları toplu olarak sınır dışı etmek için rastgele şekilde ret kararı vermektedir bu gibi durumlarda mutlaka idari yargıda iptal davası açılmalıdır.

Göç İdarelerinin yaptığı en büyük hatalardan biri de can güvenliği ile ilgili açıkça anlatımlarda bulunmasına karşın yabancıyı hızlandırılmış değerlendirme kapsamına almalarıdır. Hızlandırılmış değerlendirmenin amacı ekonomik sebeplerle çalışmak için gelen yabancıların veya Türkiye’ye sığınmasını gerektiren bir sebep olmayan yabancıların ülkede uzunca bir süre kalmadan hızlıca reddedilmesini kolaylaştırmaktır.

Ancak göç idaresi gerçekten zor durumda olan IŞİD tarafından şiddet görmüş tecavüze uğramış veya dini sebeplerle ülkesinden kaçmak zorunda kalmış veya Taliban terörüne maruz kalmış kişileri de hatalı olarak hızlandırılmış değerlendirme başlığı altında, yeterli inceleme yapmaksızın reddetmektedir. Bunun gibi usule aykırı şekilde reddedilen yabancılardan kazanılan çok sayıda dava bulunmaktadır

Ancak yukarıda da önemle vurguladığımız üzere burada dava dilekçesinin hazırlanması büyük bir titizlik ve önem istemektedir. Yabancılar hukuku alanında çalışan bir avukat tarafından bu dilekçenin hazırlanmasında büyük fayda vardır. Yabancının kendisine has her tür sorunu not alınmalı ve mülakat formları ile karşılaştırılarak başvurular ve davalar kanuna uygun şekilde yapılmalıdır.

Kanuna uygun şekilde ve gerekli noktalara değilmeden  yapılan başvurular incelenmeden reddedilmektedir.

UK reddi durumunda en kısa süre içerisinde bir avukatla görüşmenizde fayda bulunmaktadır.

Yabancının kendisi dava açabilir mi?

Yabancının kendisi de dava açabilir ancak mesele sadece dava açmakla bitmez. Açılan davaya karşı göç idaresi cevap dilekçesi sunar. Cevap dilekçesinde ret işleminin detayları belirtilir. Göç idaresi cevabında hangi sebeplere dayanmış ise bunlara yanıt verilmesi gerekir.

Ancak yabancılar sadece dava dilekçesi sunmakta cevap haklarını kullanmamakta, yeni bilgi ve belge sunmadıkları için davalarını temellendirmemekte böylece davalarını kaybetmektedirler.

Avukatla açılan davalarda ise cevap dilekçeleri avukatlara elektronik ortamda gönderildiğinden avukatlar yasal süre içerisinde gerekli cevapları hazırlayıp mahkemeye vermekte eğer mahkeme ek bilgi ve belge isterse, avukat bunları da hazır edebilmekte gerekiyorsa çevirisini yaptırıp, mahkemeye sunabilmektedir. Böylece tüm mahkeme aşaması kontrol altında ilerletilir.

UK reddi kararına karşı dava açarken hangi belgeleri sunmalıyız?

Ret kararına karşı yasal süresi içinde iptal davası açılmalıdır. Mülakat formunda belirtilen sebepler gazete haberleri ile desteklenebiliyorsa bu haberler eklenmelidir. Kişinin dini tercihlerini gösteren belgeler, işkence görmüş ise yara izi fotoğrafları, eğitim durumunu gösteren belgeler, hakkında mahkeme kararı var ise çevirisi yaptırılıp dava dilekçesine eklenmelidir.

İdare mahkemesi yargılamayı nasıl yapar ?

İdare mahkemesi yargılamaları kural olarak duruşmalı yapmaz. İdare mahkemesi öncelikle dosyayı ele alırken, göç idaresinin işlemine bakar ve kanun maddeleri ile karşılaştırır. Eğer göç idaresinin yaptığı işlem kanuna ve yönetmeliklere aykırı ise bu işlemin iptaline karar verir. İdare mahkemesi diğer mahkemelerle karıştırılmamalıdır. İdare mahkemesi tanık dinlemez ve yargılamasını dosya üzerinden yapar. Taraflar duruşmaya çağrılmaz zaten duruşmaya gerek de yoktur. Duruşmaların önem arz ettiği noktalar ceza yargılamasında mevcut olayın anlatımı tanıkların dinlenmesi için önemlidir yoksa idare mahkemesi’nde zaten tanık dinlenmez olayların nasıl olduğu geliştiği de önemli değildir kağıt üzerinde idarenin yaptığı işlemin ne kadar hukuki olduğunu tartışılması önemlidir.