Month

Ağustos 2018
acele kamulaştırma avukatı çanakkale
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2012/663 K. 2012/4195 T. 6.4.2012 • TAPU KAYDINDA İSİM TASHİHİ DAVASI ( Bu Tür Davalarda Davacı İle Hasım Gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü Arasında Uyuşmazlık Olmadığı/Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu – Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ( Tapu Kaydında İsim Tashihi Davası – Çekişmesiz Yargı İşi...
Read More
blank
T.C YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 2026 Karar: 2017 / 3518 Karar Tarihi: 24.04.2017   Yargıtay Kararı MAHKEMESİ   :Sulh Hukuk Mahkemesi       Taraflar arasındaki projeye aykırılığın eski hale getirilmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği...
Read More
blank
T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2010/8948 K. 2011/1808 T. 11.4.2011 • ALACAKLISINI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDU EKSİLTME SUÇU ( Aciz Belgesi Alınmasının Zorunlu Olmadığı – Alacağın Tahsil Edilmediğinin İspat Edilmesi Halide de Suçun Oluşabileceğinin Gözetilmesi Gereği ) • ACİZ BELGESİ ( Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudu Eksiltme Suçunun Oluşması İçin Aciz Belgesi Alınmasının Zorunlu...
Read More
blank
Uyuşturucu Suçunda Arama Kararı  Arama kararı olmadan polis yolda durdurup ayakkabı içini arayabilir mi, polis çantamı açtırabilir mi? Bazen polislerin çoraplara kadar aradığını görmekteyiz. Anayasa’nın 38/6. maddesi, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 206/2-a ve 217/2. maddeleri gereğince, hukuka aykırı şekillerde elde edilen delillerin, şüpheli veya sanık aleyhine kullanılmasının mümkün olmadığı konusu kabul görmüş bir durumdur. Açıkça...
Read More
blank
T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas No: 1998/12648 Karar No: 1998/13158 Karar Tarihi: 19.11.1998 TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – BAKIM ALACAKLISININ SAĞLIĞINDA SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANILDIĞINDAN BAHİSLE DAVA AÇMADIĞI – ALACAKLININ ÖLÜMÜNDEN SONRA MİRASÇILARININ SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANILDIĞI İDDİASIYLA İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇAMAYACAKLARI ÖZET: Yargısal uygulamada benimsenmiş ve kararlılık kazanmış ilkeye göre, bakım alacaklısı sağlığında...
Read More
blank
Hukuk Dairesi 2008/27649 E. , 2009/7955 K.”İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Pendik İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 21/11/2008 NUMARASI : 2008/654-2008/977 Somut olayda çocuk teslimi sırasında icra müdürlüğünce pedagog hazır edilmiş, ancak pedagogun, babayı bu halde görmelerinin çocukları ruhsal olarak olumsuz yönde etkileyeceğini beyan etmesi, ayrıca çocukların da istememesi nedeni ile ilamın gereği yerine getirilmemiştir. Takip...
Read More
blank
T.C. YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ E. 2016/18243 K. 2017/2413 T. 6.3.2017 5237/m.125/1 DAVA : Hakaret suçundan sanık …’un, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 1.500,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Samsun 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nin...
Read More
blank
KARARIN ÖZÜ: ‘Başvurucu, mevzuata aykırı şekilde tütün satışı yapmasından ötürü verilen idari para cezasının kesinleşmesinden sonra lehe olarak yeniden düzenlenen ilgili kanun hükmünden yararlanmak amacıyla yaptığı başvurunun reddedildiğini, bu nedenle Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan “suçta ve cezada kanunilik ilkesi“nin ihlal edildiği yönündeki başvurunun KABUL EDİLEBİLİR...
Read More
blank
  T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2017/1541 KARAR NO : 2017/9897 Y A R G I T A Y İ L A M I Taraflar arasındaki Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi’nin 27.12.2016 tarih ve 2016/68-2016/71 sayılı tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı istinaf başvurusunun esastan reddine dair...
Read More
× Avukata Sor