Month

Nisan 2020
kıdem ücret tazminat
Kıdem tazminatı hesabında ücret nasıl belirlenir? Kıdem tazminatı fesih tarihinde son brüt ücret üzerinden hesaplanır. Hesap yapılırken işverenin vermiş olduğu yakacak, giyim, yemek, ticket, servis gibi olanaklar da ücrete eklenir ve kıdem tazminatı giydirilmiş ücret bulunur. Brüt ücret, işçinin fiilen eline geçen ücret değil, sigorta primi, vergi, sendika  aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen ücrettir. Kıdem...
Read More
sgk harcırah
ÖZET: Harcırah ( yolluk ) işçinin görevli bulunduğu yerden başka yerlere geçici görevle gönderilirken yapacağı ek masrafa karşılık yapılan ödemeler olup, davalı işyeri tarafından her sefer için yapılan ödemelerin bu mahiyette kaldığı şüphesizdir. Çünkü davalı işyeri davacıya ücreti dışında sefer başına ödeme yaparken asıl amacı davacının yapacağı ek masrafları karşılamak olup, onun ücretini artırmak gibi...
Read More
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne elektronik ortamda evrak göndererek başvuru yapmaya yarayan bir platformdur. Başvurucu temsilcisi ve Mahkeme arasında elektronik iletişim eComms, Mahkeme’nin bir başvurucunun temsilcisi ile elektronik olarak haberleşebilmesi amacıyla sunulan bir hizmettir. Bu hizmet, sadece başvurunun ilgili Hükümete bildirilmesine karar verilmesi halinde ve başvuru Hükümete bildirildiği zaman kullanıma açılır. 37. Başvurucu temsilcisi tarafından Mahkeme’ye...
Read More
ltd rüçhan önalım limited şirket
Limited şirket pay devirlerinde rüçhan ve önalım hakkı karşılaştırma ve farkları nedir kanun maddeleri ile açıkladık.
Read More
limited şirket sermaye koyma borcu yerine getirilmemesi sermaye dava şirket avukatı
Limited Şirket Sermaye taahhüdünün yerine getirilmemesi üzerine şirketin hakları.
Read More
kalıcı sakatlık bakıcı gideri nasıl hesaplanır sakat kalan kişinin tazminatı avukat
Trafik kazası sonucu sakat kalan kişi eğer sürekli bakıma muhtaç ise bakıcı gideri tazminatı hesaplanmalıdır. Bakıcı gideri, sakat kalanın evli olması ve eşinin bakacağı varsayımı ile indirime tabi tutulamaz.
Read More
1 2 3
× Avukata Sor