Month

Mayıs 2020
TÜRMOB. TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER. VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ güzel bir tablo hazırlamış. Paylaşmanın faydalı olacağını düşündük.
Read More
Rehnin(İPOTEK) paraya çevrilmesi, ipotekli yerin satışı İpotekli taşınmaz hangi hallerde satılır? İpotekli taşınmazın satışı ne kadar sürer? İpotekli taşınmazın satışına itiraz mümkün müdür? İpotek konusu borç ödenmezse alacaklı, icra müdürlüğü kanalı ile ipotekli taşınmazın paraya çevrilmesini talep edebilir. İpotekli taşınmazın satışı, haczedilmiş ve satışa çıkarılmış taşınmazların satışı gibi icra müdürlükleri kanalı ile yapılır. Rehnin paraya...
Read More
ipotek çeşitleri
İpotek çeşitleri nelerdir? TMK 881 tanımına göre ipotek, halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağın güvence altına alınmasıdır. Para borcu dışında bir edimi verme, yapma, yapmama borcu için de ipotek tesis edilebilir. Böylece kişinin edimini yerine getirmemesi halinde ortaya çıkacak zarar ve cezai şartın teminat altına...
Read More
ipotekli taşınmazın korunması masraf
İpotekli taşınmazın korunması için yapılan zorunlu masraflar kimden alınır? Teminat için bir taşınmazın ipotek edilmesi durumunda, ipotek bedeli ne kadar yüksek olursa olsun, taşınmazın değeri kadar güvence sağlayacaktır. İpotek edilirken değeri 500 bin TL olan taşınmaz, bakımsız bırakılıp çatı ve su tesisatı onarılmaz, kırık camları değiştirilmez çürümeye terk edilirse açık artırma yoluyla satışa çıkarıldığında değer...
Read More
meni müdahale davası ortak alan
Ortak alanlara müdahalenin önlenmesi nedir? Ortak alanların işgali nedir? Kat maliklerinin kullanımına ayrılmış olan her yer ortak alandır. Merdiven boşlukları, kömürlük, bahçe hatta duvarlar dahi ortak alandır. Sıkça yaşanılan sorunlardan biri de ortak alanların bir kişi tarafından işgal edilmesidir. Ortak alanın işgali eşya bırakmak olabileceği gibi tadilat, inşa yapılması şeklinde de ortaya çıkabilir. Ortak bahçeye...
Read More
Mimari proje kat mülkiyeti
Toplantı çoğunluklarının sağlanmaması veya mimari projeye aykırı yapılar yapılması hukuki ve cezai müeyyidelere yol açar. Prosedürü yazımızda özetledik.
Read More
blank
Marka hakkının ihlal edilmesinde bilinmesi gereken kavram ve temel bilgileri özetledik.
Read More
SGK’nın olayı iş kazası olarak kabul etmesi halinde bağlanacak parasal yardımlar
SGK’nın olayı iş kazası olarak kabul etmesi halinde bağlanacak parasal yardımları özetledik.
Read More
1 2
× Avukata Sor