Month

Haziran 2020
karşı vekalet ücreti
Karşı vekalet ücreti nedir? Yargılamada davacı taraf kendisini avukat ile temsil ettirmiş ise ve davayı kazanmış ise, davalı taraf, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen tutarı davacının avukatına ödemek zorundadır. Özetle davayı kazanan davacının avukatı, davayı kaybeden taraftan avukatlık ücreti alacaktır. Dava tutarının düşük olması durumunda karşı vekalet ücreti nasıl hesaplanır? Davacının 500 TL tutarında tazminat...
Read More
tck 51 erteleme
Hapis cezasının hangi hallerde erteleneceğini özetledik.
Read More
hagb
HAGB nedir? Denetim süresi içinde kasıtlı yeni bir suç işlenmemesi durumunda, cezanın yaptırımlarının ortadan kalktığı, kişinin suç işlememiş gibi değerlendirildiği CMK231’de düzenlenen bir kurumdur. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde okunur. HAGB kararı verilebilmesi için 2 yıl ve daha az hapis cezası verilmesi gereklidir. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan kesinleşmiş mahkumiyeti olmaması gereklidir. Taksirle işlenmiş...
Read More
ikale sözleşmesi
İkale sözleşmesi ve cezai şartın geçerliliği İkale sözleşmesi tarafların karşılıklı oturup anlaşarak iş sözleşmesini sona erdirmesidir. İşçinin, işveren gücü altında kendi aleyhine çoğu evraka imza attığı bilinen bir gerçektir. Yargıtay tarafından ikale sözleşmesinin geçerliliğine ilişkin şartlar öngörülmüştür. İşçi, tazminatsız işten çıkarılma korkusu ile sözleşmeyi imzalamamış olmalıdır. Taraflar anlaşmalıdır. İkale sözleşmesi teklifi işçiden gelmeli ve işçiye...
Read More
miras sözleşmesi nedir
Miras sözleşmesi ölüme bağlı yani ölümle sonuç doğuran bir işlemdir. Miras sözleşmeleri genelde, murisin birine mal bırakması veya bir kişiyi mirasçı olarak ataması ile ortaya çıkar. Hatta vatandaşlar mirasçı atamanın ne olduğunu algılayamamakta, aile dışından birinin miras alacağını duyunca evlat edinme ile karıştırmaktadır. Miras sözleşmeleri vasiyetnameden farklıdır. Sözleşme olması iki tarafın mutabakatını gerektirir. Miras sözleşmesinde...
Read More
blank
Ölüme bağlı tasarrufların iptali konusunu yazımızda derledik.
Read More
× Avukata Sor