Month

Nisan 2021
Trafik polisince tutulan kaza tespit tutanağına itiraz Kaza akabinde olay yerine gelen trafik polisinin tuttuğu tutanak her zaman gerçek kusur durumlarını yansıtmamaktadır. Birinin hastaneye kaldırılması akabinde yokluğunda tek taraflı beyanlara dayanılarak hazırlanan raporlar bulunmaktadır. Raporun hatalı olduğuna ve kusur durumlarının aksi olduğun dair Asliye Hukuk Mahkemesinde tespit davası açılabilir. Konuya ilişkin emsal uyuşmazlık mahkemesi kararı...
Read More
Maddi hasarlı kazalarda kusur durumuna itiraz nasıl yapılır? Yaralanmalı kazalar ile sadece araçların hasar gördüğü maddi hasarlı kazaları birbirinden ayırmak gerekir. Birinin yaralandığı kazalarda Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen taksirle yaralama suçu gündeme geldiği için trafik ekiplerince resmi bir kaza tespit tutanağı tutulması gerekir. Ancak, yaralanma oluşmamış sadece maddi hasar mevcutsa taraflar kendi aralarında bir rapor...
Read More
blank
ANONİM ŞİRKETLERDE yönetim kurulunun görev süresinin bitmesi Görev süresinin sona ermesi eski yöneticinin görevini devam ettirip ettirmediği, şirketin organsız mı kalacağı tartışmasına YARGITAY11.Hukuk Dairesi Esas: 2012/ 9040 Karar: 2013 / 10236 Karar Tarihi: 17.05.2013 kararı çözüm getirmiş ‘Mahkemece; iddia, savunma ve temsilci kayyımı raporuna göre, anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarının...
Read More
blank
89/1 İHBARNAMESİNE HAKSIZ İTİRAZA KARŞI HANGİ DAVA AÇILIR? Uygulamada borçlunun alacaklı olduğu kişilere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmektedir. Bu ihbarname içerisinde, borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödiyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle taşınır malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini,...
Read More
blank
İcra ceza mahkemesinin yargılama usulü İcra ceza mahkemelerinde yargılama usulünün nasıl olacağı İİK 349 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Yetki : Madde 348 – (Değişik: 31/5/2005-5358/20 md.) Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı yetkili icra mahkemesi, icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkemedir. Yargılama usulü : Madde 349 – Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava...
Read More
blank
AÇIKLAMA YAZILMADAN GÖNDERİLEN PARANIN AKIBETİ NEDİR? AÇIKLAMA YAZILMADAN YOLLANAN PARA BORÇ ÖDEMESİ Mİ SAYILACAKTIR? İnsanların birine borç verirken banka kanalıyla EFT/havale yaptığı ancak verdiği borcu geri alamayınca hukuki yollara başvurduğu görülmektedir. Parayı alan şahsı ise, bunu borç olarak aldığını kabul etmemekte, gönderilen paranın zaten kendi alacağı olduğunu ileri sürmektedir. 6098 sayılı Borçlar Kanunu Bk 102....
Read More
Şirketler için e devlete giriş mümkün müdür? Şirketler nasıl e devlet portalına girip davalarını görebilir? Şirketlerin vatandaş portalın benzeri olan kurum portal ekranına girerek Türkiye’deki tüm dava ve taraf olduğu işlemleri görebilmesi için aşağıda belirtilen yönergeyi takip etmesi gerekmektedir. Yeni-Kurum-Portal izlenecek yol İndir
Read More
blank
HACİZDE İSTİHKAK İDDİASI Hacizde istihkak iddiası İİK96 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. A – Borçlunun zilyedliği: 1 – Hazırlık safhası: Madde 96 – (Değişik: 18/2/1965-538/53 md.) Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve...
Read More
İdari Yargıda belirsiz alacak davası açılabilir mi? İdari yargılama usulünde eskiden belirsiz alacak davası açılamıyor olması mağduriyetlere neden olmuş, 30.04.2013 gün 28633 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11.04.2013 gün 6459 sayılı Kanun ile değişikliğe gidilmiştir. İdari Yargılama Usul Kanunu’nun Tebligat ve Cevap verme başlıklı 16. Maddesinin 4.fıkrasına ‘Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre...
Read More
× Avukata Sor