Month

Mayıs 2021
Sınav öncesi ağır bir trafik kazası geçirmesi sonucu derslerine çalışamayan, tedavi görmesi nedeniyle sınavda düşük puan aldığını iddia eden öğrencinin tazminat davası açma hakkı vardır. Burada kazadan önceki notları ile kazadan sonraki notları karşılaştırılacak, meslek koluna göre bir hesaplama yapılacaktır. 17. Hukuk Dairesi         2019/4863 E.  ,  2020/4292 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar...
Read More
13. Hukuk Dairesi 2017/1833 E. , 2020/3224 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davalı şirket ile davalının çocuklarının eğitimi hususunda sözleşmesel ilişki kurulduğunu,...
Read More
Tüketici hakem heyetinde görülemeyecek uyuşmazlıklar mevcuttur. İtirazın iptali ve menfi tespit davaları parasal sınır olarak hakem heyetinin görevine giriyor dahi olsa mahkemece sonuçlandırılmalıdır. MENFİ TESPİT DAVALARI… yasada, Tüketici mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıklar denildiği için istisnalar haricinde dava ayrımı yapılmadığından tüketici mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabuluculuk bürosuna başvuru zorunlu. Yine, yukarıda belirtildiği...
Read More
Koşullu salıverme nedir? Cezanın bir kısmının infaz kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda kalan kısmının infaz kurumu dışında tamamlanması anlamına gelir. Şartları sağladığı hükümlü istemese dahi koşullu salıvermeden yararlandırılır. ½ Oranda infaz kurumunda kalma şartı: Genel olarak cezanın ½ oranında infaz edilmesi yeterlidir. Kalan kısım kurum dışında çektirilir. 2/3 oranda infaz kurumunda kalma şartı: Kanunda...
Read More
İnfaz erteleme cezası kesinleşmiş kişinin kanunda sayılan haklı sebepleri ileri sürerek cezanın infazını ileri bir tarihe alınmak üzere ertelenmesi talebidir. Ancak kişinin, savcılıktan infaz emri üzerine çağrıldığı vakit kendi rızasıyla gitmesi, haklı sebeplerini ileri sürerek infazın ertelenmesini talep etmesi gerekir. Hakkında yakalama kararı çıktıktan sonra kolluk güçlerince zorla yakalanıp getirilen şahıs hakkında infaz erteleme kurumu...
Read More
CEZADA KANUN YARARINA BOZMA NEDİR? Kesin mahkeme kararına karşı ne yapabiliriz ? Kesin mahkeme kararını nasıl Yargıtay’a göndeririz? Kesin mahkeme kararı nasıl bozulur ? Mahkeme kesin karar verdi ne yapmalıyım ? Mahkemenin kesin kararına karşı izlenecek yol nedir ? İlk derece mahkemesince verilmiş ve üst yargı denetimi yapılmaksızın kesinleşmiş kararlara karşı son bir yol olarak...
Read More
Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ekte olup içerği aşağıdaki gibidir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309 ve 310 uncu maddelerinde düzenlenen ve 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının c bendi uyarınca Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilen kanun yararına bozma işlemlerinin aşağıda belirtilen hususlar dahilinde yapılması gerekmektedir. A) Genel Müdürlüğümüze...
Read More
YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE YAPILAN İŞLEMLERİN AKIBETİ NEDİR Uygulamada icra takibinin usulsüz tebligat ile kesinleştiği ancak daha sonra bu durumun fark edilerek ödeme emrine ve yetkiye itiraz edildiği durumlarla veya ihtiyati haciz kararı alındıktan sonra uygulanan hacizlerin aslında yetkisiz icra dairesince yapıldığı itirazlarıyla karşılaşmak olasıdır. Yargıtay’ın kararlarına göre yetkisiz icra dairesinde yapılan işlemler mevcut ve geçerli...
Read More
KAYNAK SİNERJİ T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 17254 Karar: 2017 / 9256 Karar Tarihi: 13.06.2017 ÖZET: Alacaklının icra takibini başlattığı İcra Dairesi, bononun tanzim yeri, ödeme yeri ya da borçluların yerleşim yeri olmadığına göre yetkisizdir. O halde; mahkemece, yetkiye itirazın kabulüne karar verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.       (2004...
Read More
× Avukata Sor