Month

Ekim 2021
Hukuk Genel Kurulu         2017/1560 E.  ,  2021/884 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi1. Taraflar arasında “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Manavgat İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnme kararı verilmiştir.2. Direnme...
Read More
11. Hukuk Dairesi 2020/4396 E. , 2021/3198 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 21. HUKUK DAİRESİTaraflar arasında görülen davada Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29.03.2019 tarih ve 2019/96 E. – 2019/166 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nce verilen 19.09.2019...
Read More
× Avukata Sor