Month

Ocak 2022
İlk derece mahkemesi kararı kaldırılarak esas hakkında karar verilmedikçe Bölge Adliye Mahkemelerinde nispi değil maktu karar ve ilam harcı alınması gerekir. 6. Hukuk Dairesi 2021/10 E. , 2021/61 K.”İçtihat Metni”MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için...
Read More
Anne veya babanın ölümü üzerine çocuğun velayeti sağ kalan taraf üzerine geçer. Eğer eşler boşanmış ise velayet üzerine kalan eş vefat etmişse velayet diğer eşe geçmez, çocuğa vasi atanır. Yargılamada çocuğun menfaati gözetilerek velayet bir taraf üzerine bırakıldığı için artık yeni bir mahkeme kararı olmaksızın velayet, ölüm halinde dahi değişmeyecektir. Bazı durumlarda, sağ kalan yeni...
Read More
blank
Hala, teyze, dayı gibi yakınların çocuğu görme hakları sınırlandırılamaz. Bazı durumlarda, çocuğun aileden gizlenmesi, kaçırılması, gösterilmemesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Anneanne  veya babaanne de torunlarını ziyaret etme, kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir. Velayet kendilerinde olmayan hısımların, çocukları görmek için gerekirse dava açması ve görüş günleri tesis edilmesini talep etmesi gerekebilir. TMK II. Üçüncü kişiler ile...
Read More
blank
İşçilik alacaklarında zamanaşımı nasıl hesaplanır ? Zamanaşımı nedir ? İşçilik alacaklarında kağıt üzerinde hesaplama yapıldığından yüksek rakamlar çıkmakla beraber iş uygulamaya gelince bu rakamların bir kısmının zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Zamanaşımı konusunda Yargıtay’ın yerleşik kararları bulunmakta olup, dava aşamasında kısmi açılan dava miktarını yükseltirken zamanaşımını hesaplayıp, dikkate almak gerekir. Zamanaşımının başlangıcını tespit etmek davayı açarken doğru...
Read More
blank
Beraat Eden Her Bir Sanık İçin Ayrı Vekalet Ücretine Hükmedilir Sanık başına tek vekalet ücreti”, bir davada birden çok sanık olması durumunda, avukatın tüm sanıklar için toplamda bir defa vekalet ücreti alacağı anlamına gelir. Yani, davada kaç sanık olursa olsun, avukatın alacağı vekalet ücreti sabittir ve bu ücret, avukatın her bir sanık için ayrı ayrı...
Read More
× Avukata Sor