Month

Mart 2023
Finansal teknolojilerin gelişmesi ve dijitalleşme sürecinde, finansal işlemlerin kolaylaştırılması ve güvenliğin artırılması amacıyla yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Ticaret Hukukunun vazgeçilmezi olan ticari çekler iş hayatını hızlandırmakla beraber risk de barındırır. Bir ticari işletme aldığı çeklerden bir kısmını tahsil edemezse batma riski yaşar. İflas eden işletmeler birbiri ardına ekonomik bir daralmaya yol açabilir. Ticarette güven ve...
Read More
blank
Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi var mıdır? Ortaklığın giderilmesi davasında tapuda başka birinin kullanım hakkı şerhi varsa ne olur? Ortaklığın...
Read More
blank
Veraset ilamı, bir kişinin vefatı sonrasında mirasçıların kimler olduğunu ve mirasın nasıl paylaştırılacağını belirleyen resmi bir belgedir. Miras bırakanın vefatı üzerine, mirasçılar bu belgeyi alarak mirasa ilişkin haklarını kullanabilirler. Veraset ilamının nasıl alınabileceğine dair detaylı bilgiler: Başvuru: Veraset ilamı başvurusu, vefat eden kişinin son ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine yapılır. Uygulamada yetkili olduğuna bakmaksızın...
Read More
blank
Avukatın başka bir avukata verdiği yetki belgesi ne anlama gelir? Yetki belgesi, Avukatlık Kanunu’nun 56/5. maddesine göre, avukatların başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen bir belge vermeleridir. Avukatlık mesleği, yasalara ve meslek kurallarına uygun olarak kişi ve kurumların hukuki hak ve menfaatlerini...
Read More
blank
Veraset ve intikal vergisi, vefat eden bir kişinin miras bıraktığı malların devralınması için devlete ödenmesi gereken bir vergidir. Veraset ve intikal vergisi ödemek için veraset ilamı (mirasçılık belgesi) almak ve veraset vergisi beyannamesi vermek gerekir. Veraset vergisi beyannamesi verildikten sonra, veraset vergi ilişiği kesme yazısı alınarak mirasın intikal işlemleri tamamlanır. Veraset vergi ilişiği kesme yazısı...
Read More
blank
KASTEN YARALAMA SUÇU VE CEZASI  Kasten yaralamaMadde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun...
Read More
blank
Müteahhidin yaptığı binanın yıkılması ve cezai sorumluluğunu başka bir yazıda ele aldık.  TIKLA   Bu yazının konusu ise depremde binanın yıkılması veya hasar görmesi kaynaklı müteahhidin parasal yani tazminat anlamında sorumluluğu, nasıl dava açılacağı, açılan davada zamanaşımı, müteahhide karşı yasal yollar ve tazminat hakları gibi soruların cevabını içerir.   Müteahhit yapıyı yaparken aynı zamanda depreme dayanıklı...
Read More
blank
İcrada taşınmazların satılması ve satış isteme sürelerinin kesilmesi için eskiden icra memurunun takdir ettiği ortalama bir bedel belirlenir ve yatırılırdı. Ancak bu durum ülkenin her yerinde farklı tutarlarda satış avansı belirlenmesine mahkemelerin de farklı uygulamalarına neden oluyordu. Örnek vermek gerekirse, Çanakkale Adliyesi’nde uygulamada istenen satış avansı gayrimenkul başına 1000 TL belirlenirken, İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde İcra...
Read More
blank
İcra ve Davada e- ihale elektronik açık artırma usulü   Elektronik ihale nedir taşınmaz neden satılır?   Duruşmalar dahi artık elektronik yapılmaya başladı. Taşınır, taşınmaz ihaleleri de artık elektronik oldu.   Ortaklığın giderilmesi sürecinde, taşınmazın taksimi mümkün olmadığı takdirde, ortaklar taşınmazın satışı yoluyla paydaşlığı gidermeye karar verebilirler. Satış memuru bu süreçte görevlendirilir ve ortakların isteği...
Read More
blank
Bu yazıda DASK’ın nasıl ve ne kadar ödeme yapacağını anlattık. Ancak DASK’ın ödemesinin yetmediği noktada ayıplı inşaat yapan müteahhidin hukuki sorumluluğuna gitmek mümkündür.   İnternetten avukat tutarak zararımı tazmin edebilir miyim ? DASK nedir ? Ne öder ?   DASK, Türkiye’de konut sigortası olarak bilinen “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” kısaltmasıdır. DASK, Türkiye’deki doğal afetler nedeniyle...
Read More
1 2
× Avukata Sor