Month

Ekim 2023
Ortaklığın Gİderilmesi Davasında Avukat Ne Kadar Para Alır? Vekalet Ücret Sözleşmesi Nasıl Yapılır? Taşınmaz Satışı Sonunda Yüzdelik Sözleşme Mi Yapılır? Mirastan Gelen Satışlarda Avukatlık Ücretleri Ortaklığın giderilmesi davalarında, kural olarak vekalet ücreti maktu ücrettir ancak eğer Avukat ile müvekkili ücrete dair bir yazılı sözleşme yaparlarsa sözleşmede yazan ücret geçerli sayılır. Sözleşme yapılmamışsa tarifede yazan vekalet...
Read More
blank
Eksik Borç Nedir? Eksik borç, alacaklı ve borçlu arasında var olan, ancak alacaklının borçluyu dava etme yetkisi bulunmayan bir borç türüdür. Başka bir deyişle, eksik borçlar yasal olarak var olan borçlardır fakat alacaklı bu borç karşısında borçluyu yasal yollarla zorlamada bulunamaz. Eksik Borcun Temel Özellikleri Hukuksal Varlık:Eksik borçlar hukuken var olup, taraflar arasında bir borç...
Read More
blank
Kadastro ve Tapulama: Eski Sistemden Yeniye Doğru Bir Evrim Emlak ve arazi tapulama sistemleri, tarih boyunca pek çok değişikliğe uğramıştır. Eskiden tapularda kullanılan yöntemler, günümüz şartlarında yetersiz kalmış, bu da pek çok problemi beraberinde getirmiştir. Eski Tapulama Sistemi: Sorunlar ve Karmaşalar Başvuru ve Kayıt Karmaşası Geleneksel tapu sisteminde, arazinin veya mülkün konumu genellikle komşu arsalar...
Read More
blank
Taşınmaz Satışının İnfazı: Elektronik Satış Sistemi Üzerinden Çoklu Taşınmaz Satışı Ortaklığın Giderilmesi Ortaklığın giderilmesi davası görülüp karar kesinleşmişse artık dosya satış müdürlüğüne verilir ve satış işlemleri başlar. Bir dosyada 20 30 parça gayrimenkulün ortaklığının giderilmesine karar verilmişse bunların her birinin satışı ve paraların paylaşımı süreci bizi bekler. Mahkeme birden fazla taşınmaz için tek seferde satış...
Read More
blank
Güzellik Salonu Taksitle Senet İmzalattı Ne Yapalım? Tüketiciye güzellik merkezleri tarafından senet imzalatıldığı günümüzde yaygın bir uygulama halini almaya başladı. Güzellik merkezleri ve kuaförlerin, yolda üniversite öğrencilerine günü karşılık hizmet aldıkları ve tüketicilere, “Şurayı imzala, başka bir şey yapmana gerek yok. Bizi de imza karşılığı parayı alacağız. Öğrenciyiz, masrafımızı çıkaracağız,” dedikleri ve senet imzalattıkları durumlar...
Read More
blank
Yönetim Planın Değiştirilmesi Apartmanlar veya siteler, gibi yerleşim birimlerinin yönetim planı, ortak yaşamı düzenlemede kritik bir bileşen olup, ortak alanların kullanımını, aidat toplama yöntemlerini ve yönetim kurulu görevlerini belirler. Böyle bir plana yapılan değişiklikler, maliklerin beşte dördü gibi önemli bir çoğunluğunu gerektirir. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28/3 Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte...
Read More
blank
Afiş Pankart Açıklama Bildiri Asmak veya Yapıştırmak Türkiye’de köprüye afiş yapıştırmak, pankart asmak, bildiri asmak, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca kabahat olarak kabul edilmektedir. Bu maddeye göre, kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın afiş veya ilan asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Mala Zarar Verme...
Read More
blank
Müşteki; suça konu olayı şikayet eden kişidir. Şikayetçi anlamına gelir. Mağdur ise suça konu olayda zarar gören kişidir. Müşteki aynı zamanda mağdur olmak zorunda değildir.Örneğin; kasten yaralama sonrasında bir kişi öldü, bu kişi mağdurdur ancak zarar gören müştekiler ölen kişinin yakınlarıdır; annesi olabilir, kardeşleri olabilir. ‘’Suçtan zarar gören ile mağdur kavramları da aynı şeyi ifade...
Read More
blank
Dede Baba Bu Kadar Malı Kardeşler Kavga Etsin Diye Mi Bıraktı? Mirasçılar Kavga Mı Etmeli? Mirasçıların arasındaki en ateşli tartışma, “Sen ailemizin hatırasını sattırmak istiyorsun, biz sattırmayız. Babamız burayı satalım diye bize bırakmadı.” tartışmasıdır. Hatıra sebebiyle kimi mirasçı, yerleri satmak istemiyor. Ancak burada tartışmamız gereken konu, miras bırakanın iradesinin ne olduğudur. Miras bırakan, bu yerleri...
Read More
blank
İdari Dava Açmadan Önce Mutlaka Önce İdareye Başvuru Yapmalısınız İdari Yolların Tükenmesi İlkesi: Hukuki Yollara Başvurmadan Önce İdari Başvurunun Esasları Mahkemelerdeki dava yükünü biraz da olsa azaltmak ve idari başvuru yolunu zorunlu tutarak bazı anlaşmazlıkların öden çözümlenmesi planlanmıştır. Böylece her anlaşmazlık dava yoluna gitmeyecek ve önden çözülecektir. İdari Eylemlerle İlgili Başvuru Süreçleri Hakkı ihlal edildiği...
Read More
1 2
× Avukata Sor