Day

Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Eksik borç, alacaklı ve borçlu arasında var olan, ancak alacaklının borçluyu dava etme yetkisi bulunmayan bir borç türüdür. Başka bir deyişle, eksik borçlar yasal olarak var olan borçlardır fakat alacaklı bu borç karşısında borçluyu yasal yollarla zorlamada bulunamaz. Eksik Borcun Temel Özellikleri Hukuksal Varlık:Eksik borçlar hukuken var olup, taraflar arasında bir borç...
Read More
blank
Kadastro ve Tapulama: Eski Sistemden Yeniye Doğru Bir Evrim Emlak ve arazi tapulama sistemleri, tarih boyunca pek çok değişikliğe uğramıştır. Eskiden tapularda kullanılan yöntemler, günümüz şartlarında yetersiz kalmış, bu da pek çok problemi beraberinde getirmiştir. Eski Tapulama Sistemi: Sorunlar ve Karmaşalar Başvuru ve Kayıt Karmaşası Geleneksel tapu sisteminde, arazinin veya mülkün konumu genellikle komşu arsalar...
Read More
× Avukata Sor