Avukat Ücretsiz İş Alabilir Mi? Kanunda Avukatın Ücreti Nasıl Düzenlenir?

Türkiye’deki Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi, avukatlık ücretlerinin belirlenmesine ve minimum ücret düzenlemesine ışık tutar. Bu düzenleme kapsamında, avukatlık hizmetlerinin karşılığı olarak kabul edilen meblağ veya değerin belirlenmesi esastır.

Kanun, ücretlerin minimum tarife altında belirlenmesini yasaklamakla birlikte, ücretsiz hizmet sunumunu engellememekte, sadece bu durumun baroya bildirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Ücretsiz Avukatlık Hizmeti Sunumu

Adli Yardım

Devletin, ekonomik yetersizlik içinde olan bireylere yönelik sağladığı ücretsiz avukatlık hizmeti, adli yardım kapsamında sunulur. Bu çerçevede, avukatlar herhangi bir ücret almadan görevlendirilirler. Görevlendirmeler barolar aracılığıyla yapılır. İlgili baro çeşitli evraklar ister ve bu evrakların eksiksiz şekilde toplanarak baroya iletilmesi gerekir.

Dava açılırken de adli yardım talep edilir.


Adli yardımın sağlanabilmesi için bireylerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar genellikle şunları içerir:

  • Maddi Yetersizlik: Başvurucunun, hukuki destek için gerekli maddi kaynaklara sahip olmadığının kanıtlanması gerekmektedir. Bu, genellikle gelir durumu, mal varlığı ve aile yapısı gibi faktörlerin değerlendirilmesiyle saptanır.
  • Hukuki Yardımın Gerekli Olması: Başvurulan davanın veya hukuki sürecin, adli yardım kapsamında desteklenmeye değer bir konu olması gerekmektedir. Özellikle, kamu yararını ilgilendiren veya başvurucunun temel haklarını etkileyen durumlar bu kapsama girer. Meme protezi yaptıran ancak beğenmeyen bir kişinin buna ilişkin zararı olduğunu ileri sürerek adli yardım talep etmesi mahkemece kabul görmeyebilir.
  • Resmi Başvuru: Adli yardım almak isteyen kişilerin, konuyla ilgili resmi bir başvuruda bulunmaları ve gerekli belgeleri sunmaları zorunludur.

Pro Bono Çalışmalar

Avukatların, toplumsal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, belirli davalarda ya da konularda maddi bir beklenti olmaksızın hukuki destek sağlamaları pro bono faaliyetler olarak bilinir.

blank

Akademik Katkılar

Hukuk eğitimi ve araştırma faaliyetleri kapsamında, akademik kurumlarla iş birliği yaparak avukatlar, danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunabilirler.

Gönüllü Hizmetler

Avukatlar, sivil toplum kuruluşları veya dernekler ile iş birliği yaparak, belirlenen amaçlar doğrultusunda ücretsiz hukuki yardım sağlayabilirler.

Ücretsiz Hizmetin Hukuki Sonuçları

Disiplin Sorumluluğu

Avukatların, müvekkilleri ile ücret konusunda şeffaf bir iletişim kurmamaları, asgari ücret tarifesinin altında bir ücret talep etmeleri ya da ücret karşılığı üstlenilen görevleri yerine getirmemeleri disiplin soruşturmasına neden olabilir.

Avukat, ücretsiz iş alıyorsa mutlaka bunu baroya bildirmesi gerekir.

Ücretsiz Avukatlık Faaliyeti Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Avukatların ücretsiz hizmet sunmaları, yasal ve etik normlar çerçevesinde belirli durumlar altında mümkündür. Bu, adli yardım, pro bono faaliyetler, akademik iş birlikleri ve gönüllü hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilir. Ancak, bu tür hizmetlerin sunumu sırasında avukatların karşılaşabileceği asgari ücret düzenlemesi, vergisel yükümlülükler ve disiplin sorumluluğu gibi hukuki sonuçlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor