Category

Gayrimenkul Hukuku

Alım-satım, miras, dolandırıcılık veya kötü niyetli müteahhitlere karşı yargı yoluna başvuruyor, eksik kalan inşaatın tamamlanması, geçici yönetim kurulması, eksik işlerin tamamlanıp müteahhide faturalanması gibi konularda danışmanlık veriyoruz.

Tapu kayıtlarında tutulan gerekli bazı bilgilerin eksik veya hatalı olması tapu kaydı düzeltme davasını gerektirebilir. Bu dava mülkiyet aktarıma yol açmamalıdır. Amaç yanlışlığın düzeltilmesi olup tapu sahibinin değişmesi değildir.   Öncelikte tapuya düzeltme dilekçesi vermeyi unutmayın.   İdare başvuru olmazsa davanız usulden reddedilebilir.   Basit hatalar Tapu Sicil Tüzüğü 75 maddesince tapuya başvuru ile düzeltilebilir....
Read More
Satış dosyasında alınan kıymet takdiri raporuna itiraz mümkün müdür ? Ortaklığın giderilmesi davalarında mahkemece verilen hüküm taşınmazın satışı için yeterli değildir. Mahkemece verilen kararın satış memurluğuna gönderilmesini talep etmek, satış için gerekli masrafları da satış memurluğu veznesine yatırmak gerekir. Satıştan ve satış ilanından önce kıymet takdirine esas olmak üzere taşınmazda keşif yapılır. Keşif sonucu kıymet...
Read More
acele kamulaştırma avukatı çanakkale
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2012/663 K. 2012/4195 T. 6.4.2012 • TAPU KAYDINDA İSİM TASHİHİ DAVASI ( Bu Tür Davalarda Davacı İle Hasım Gösterilen Tapu Sicil Müdürlüğü Arasında Uyuşmazlık Olmadığı/Çekişmesiz Yargı İşi Olduğu – Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ ( Tapu Kaydında İsim Tashihi Davası – Çekişmesiz Yargı İşi...
Read More
× Avukata Sor