Category

İdari Yaptırımlar
KARARIN ÖZÜ: ‘Başvurucu, mevzuata aykırı şekilde tütün satışı yapmasından ötürü verilen idari para cezasının kesinleşmesinden sonra lehe olarak yeniden düzenlenen ilgili kanun hükmünden yararlanmak amacıyla yaptığı başvurunun reddedildiğini, bu nedenle Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Anayasa’nın 38. maddesinde güvence altına alınan “suçta ve cezada kanunilik ilkesi“nin ihlal edildiği yönündeki başvurunun KABUL EDİLEBİLİR...
Read More
× Avukata Sor