Category

Şirketler Hukuku

Sıklıkla limited şirketlerde görülen, pay devri, şirketin kötü yönetilmesi sebebiyle müdürün görevden alınması, müdürlere karşı ortakların tazminat davası açması, sermaye artırımı gibi konularda mali müşavir aracılığı ile titizlikle mali tabloları inceleyerek çözüme kavuşturuyor gerekli hallerde yargı yoluna başvuruyoruz.

Neden Anonim Şirketler Avukat Tutmak Zorundadır? Şirket yönetimlerinde yaşanan tıkanıklıklar, özellikle genel kurul toplantılarının yapılamaması ve müdürler kurulunun karar alamaması gibi durumlar, hem şirket içi dinamikleri hem de genel ticaret düzenini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, bu sorunlar yüzünden şirketlerin hukuki anlaşmazlıklara sürüklenmesi, devletin ve yargı mekanizmalarının sürekli olarak bu tür davalara müdahale etmesini gerektirebilir. Bu durum,...
Read More
blank
Ortağın şirketten çıkarılması için özetle; genel kurul kararı, haklı bir sebep mahkeme kararı. olması gerektiği TTK 640.maddesince açıkça emredici şekilde sayılmıştır. Genel Kurulda Çoğunluk Sağlanmalıdır. Çoğunluğun sağlanması aranırken, kanunu yapanlar, iki ortaklı limited şirkette kararın nasıl olacağını akıl edemedikleri için ciddi tartışmalara yol açmışlardır. İki ortaklı bir limited şirket düşünelim. Ahmet %75 pay sahibi Mehmet...
Read More
blank
Şirketin Tasfiyesine Karar Verilirse Ne Olur ? Mahkeme şirketin tasfiyesine karar verdikten sonra tasfiye süreci başlayacaktır. Mahkemece, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 536/3’e göre tasfiye memurunu da atanır. TTK 533/1’e göre, feshedilen şirket tasfiye durumuna girer. TTK 533/2’ye istinaden, tasfiye sürecindeki şirket, tasfiye tamamlanana kadar tüzel kişiliğini sürdürür ve “tasfiye halinde” ifadesi eklenmiş ticaret unvanını kullanır....
Read More
blank
Limited Şirketin Feshi Nasıl Yapılır? Limited şirketler her ne kadar tek bir ortakla bile kurulabilseler inşaat yapılacaksa, gayrimenkul projeleri birden çok etaptan oluşuyorsa, ihracat yapan büyük bir üretim tesisi varsa, birden çok insanın çalıştığı büyük bir operasyon yönetiliyorsa tek bir kişinin bu kadar yük altından kalkması hem maddi olarak hem zihnen mümkün olmayabilir.  Sermaye ve güçlerini...
Read More
blank
Taahhüt Edilen Sermaye Ödenmeden Limited Şirket Tasfiyesi Nasıl Olur? Limited Şirketlerde fesih bazen kaçınılmazdır. Limited Şirket Feshi yazımızda detaylı süreci anlattık. Bazı şirketler kağıt üzerinde kurulur ancak taahhüt edilen sermayesi ödenmeden ortaklar arasında anlaşmazlık çıkar, şirket kar edemez, şirket iş alamaz, iş alsa hak edişlerini tahsil edemez ve ortaklık son bulur. Bazen bir şirket ortağı...
Read More
blank
Finansal teknolojilerin gelişmesi ve dijitalleşme sürecinde, finansal işlemlerin kolaylaştırılması ve güvenliğin artırılması amacıyla yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Ticaret Hukukunun vazgeçilmezi olan ticari çekler iş hayatını hızlandırmakla beraber risk de barındırır. Bir ticari işletme aldığı çeklerden bir kısmını tahsil edemezse batma riski yaşar. İflas eden işletmeler birbiri ardına ekonomik bir daralmaya yol açabilir. Ticarette güven ve...
Read More
blank
ANONİM ŞİRKETLERDE yönetim kurulunun görev süresinin bitmesi Görev süresinin sona ermesi eski yöneticinin görevini devam ettirip ettirmediği, şirketin organsız mı kalacağı tartışmasına YARGITAY11.Hukuk Dairesi Esas: 2012/ 9040 Karar: 2013 / 10236 Karar Tarihi: 17.05.2013 kararı çözüm getirmiş ‘Mahkemece; iddia, savunma ve temsilci kayyımı raporuna göre, anonim şirketlerde görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarının...
Read More
Bazı şirket yöneticileri kötü niyetli olarak ticari sicilde çift imza ile yetkili olmalarına rağmen bazı borçlandırıcı işlemleri tek imza atarak yerine getirmektedir. Böylece şekle uyulmadığından bahisle icra takibinin iptaline karar verilmesi amaçlanmaktadır. Yargıtay aşağıdanki kararında, tek imza sıklıkla uygulanıyorsa ortaklar tek imza ile temsilde anlaşmış sayılacaklarından, tek imza ile düzenlenen bonodan dolayı şirketi sorumlu tutmuştur....
Read More
ltd rüçhan önalım limited şirket
Limited şirket pay devirlerinde rüçhan ve önalım hakkı karşılaştırma ve farkları nedir kanun maddeleri ile açıkladık.
Read More
1 2
× Avukata Sor