Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?

Kelime Anlamı Nedir?

“Şerik kelimesi, kökenini Arapça’dan alan ve Türkçe’de “ortak” anlamına gelen bir terimdir. Kelimenin Arapça kökeni, “şarīk” (شريك) şeklinde ifade edilen ve “paylaştı, ortak oldu” anlamına gelen Arapça kökünden gelir. Bu kelime, Arapça “şarika” (شرك) fiilinin sıfatıdır.

Türkçe’de ise “şerik,” hem günlük hayatta hem de hukuki terimlerde yaygın olarak kullanılan bir ifadedir. Genellikle ceza hukukunda, bir suçun işlenmesine iştirak eden kişiyi ifade eder. Bu terim, suçun faili dışında, suça karışan diğer kişilerin ortak sorumluluğunu belirtir.

Şeriklik ve Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler

Ceza hukukunda, suça iştirak eden kişilerin sorumluluğunu düzenleyen kavramlardan biri olan “şeriklik,” Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) azmettirme ve yardım etme olmak üzere iki temel şekilde ele alınmaktadır.

Azmettirme: Suçu Teşvik ve Yönlendirme

Azmettirme, bir suçun işlenmesine başkalarını teşvik etme veya suç işlemelerini sağlama eylemidir. Azmettiren, suçu işlemeye karar vermiş olan kişiyi yönlendirmeli ve ikna etmelidir. Azmettiren, suçun doğrudan işlenmesine neden olan bir iştirak şeklinde kabul edilir ve faile benzer bir cezai sorumluluğa tabidir.


Yardım Etme: Suç İşlenmesini Kolaylaştırma

Yardım etme ise suçun işlenmesine başkasının icrasını kolaylaştırmak anlamına gelir. Yardım eden, suçun işlenmesine dolaylı katkıda bulunur ve bu nedenle faile göre daha hafif bir ceza alır. Yardım edenin sorumluluğu, suçun işlenmesini kolaylaştıran yardımın niteliği ve derecesine bağlı olarak belirlenir.

Bağlılık Kuralı ve Sorumluluk

TCK’nın 40. maddesinde düzenlenen bağlılık kuralı, şeriklik suçlarında önemli bir yer tutar. Bu kurala göre, azmettiren ve yardım edenlerin sorumluluğu, failin suç işleme eylemine bağlıdır. Failin suçu işlememesi durumunda, şerikler de sorumlu tutulamazlar. Teşebbüs aşamasında veya tamamlanmış suç durumlarında da bu kural belirleyici rol oynar.

blank

Şeriklik Suçunun Soruşturulması ve Kovuşturulması

Şeriklik suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, suçluların adalete teslim edilmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu süreçte, şu adımlar önemlidir:

 1. Failin Tespiti: Şeriklik suçlarının soruşturulmasında öncelik, suçu işleyenin tespitiyle başlar.
 2. Azmettiren ve Yardım Edenlerin Belirlenmesi: Failin belirlenmesinden sonra, azmettiren ve yardım edenlerin kimliklerinin tespiti önemlidir.
 3. Suçun İşleniş Şekli ve Deliller: Azmettiren ve yardım edenlerin tespitinde, suçun işleniş biçimi, zaman-mekan faktörleri ve suça dair deliller önemli ipuçları sunar.

Azmettirme ve Yardım Etmenin Benzerlikleri Farklılıkları

Azmettirme ve yardım etme, Türk Ceza Kanunu’nda suça iştirak eden kişilerin cezalandırılmasını düzenleyen hükümlerdir. Her iki durum da suç işlenmesine katkı sağlayan eylemleri içerir, ancak farklı şekillerde tanımlanır ve cezalandırılır.

Benzerlikler:

Her iki durumda da temel benzerlik, suçun işlenmesine aktif bir şekilde katılımı ifade eder. Azmettirme ve yardım etme, suçun gerçekleşmesinde doğrudan veya dolaylı rol oynayan kişilerin sorumluluğunu belirler.

Farklılıklar:

 1. Tanım ve Amaç:
  • Azmettirme: Başkasını suç işlemeye teşvik etme veya yönlendirme olarak tanımlanır. Azmettiren, suçu işlemeye karar vermiş kişiyi etkilemeye çalışır.
  • Yardım Etme: Suçun işlenmesine yardım eden kişi, genellikle suçun gerçekleşmesinde doğrudan rol almayabilir, ancak suçun kolaylaştırılmasına katkıda bulunur.
 2. Cezai Sorumluluk ve Cezalar:
  • Azmettirme: Azmettiren, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır. Üstsoy ve altsoy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılarak işlenen azmettirme durumlarında ceza üçte birden yarısına kadar artırılabilir.
  • Yardım Etme: Yardım eden kişi, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi durumunda onbeş yıldan yirmi yıla kadar ceza alabilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilebilir.
 3. Suç İşleme Sürecindeki Rol:
  • Azmettirme: Suç işleme kararı alınmasından önce etkili olan bir eylemdir. Azmettiren, suç işleme kararı alınmasında etkin bir rol oynar.
  • Yardım Etme: Yardım eden, suçun işlenmesine teşvik etmek, yönlendirmek veya suçun işlenmesini kolaylaştırmak suretiyle suç işleme sürecinde etkili olur.
 4. Hükümlerdeki Farklılıklar:
  • Azmettirme: Azmettirenin belli olmaması durumunda, kimliği belirlenene kadar ortaya çıkaran diğer suç ortağına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilebilir.
  • Yardım Etme: Diğer hallerde verilecek cezada, üçte bir oranında indirim yapılabilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.

Related Posts

blank

Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?

Macaristan Parlamentosu Yeni Düzenlemesi Yatırımcı Misafir Uygulaması Macaristan Parlamentosu, ülkede yabancı yatırımcılara yönelik bir “misafir yatırımcı oturum programı” başlatan yeni bir düzenlemeyi onayladı. Bu program, yatırımcılara Macaristan’daki gayrimenkul alımları aracılığıyla on yıla kadar ikamet etme olanağı tanıyor. Programa katılmak için...
blank

Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması

Genel Bakış ve Amaç Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan adli işbirliği anlaşması, her iki ülkenin vatandaşlarının yasal haklarını koruma ve suçla mücadelede işbirliğini güçlendirme amacını taşır. Anlaşma, Ankara’da 3 Şubat 2010 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, adli yardımlaşma, belgelerin...
blank

Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?

Avukat Ücretsiz İş Alabilir Mi? Kanunda Avukatın Ücreti Nasıl Düzenlenir? Türkiye’deki Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi, avukatlık ücretlerinin belirlenmesine ve minimum ücret düzenlemesine ışık tutar. Bu düzenleme kapsamında, avukatlık hizmetlerinin karşılığı olarak kabul edilen meblağ veya değerin belirlenmesi esastır. Kanun, ücretlerin...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Mobbing Nedir?

Mobbing Kelime Anlamı Nedir? Mobbing Ne Anlama Gelir? Mobbing, Latince “mob” kelimesinden türetilmiş ve ‘dağınık bir kalabalık’ anlamına gelen bir kavramdır. İlk kez, Heinz Leymann isimli bir endüstri psikoloğu tarafından akademik literatüre dahil edilmiştir. Bu terim genellikle İngilizce’de, bireyleri psikolojik...
blank

İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?

Tam Yargı Davası Nedir? İdarenin haksız bir eylemi nedeniyle oluşan zarar için açılan tazminat davasına tam yargı davası denir. Tam yargı davası idareye karşı yani kamu kurumları, valilikler, bakanlıklar gibi kurumlara karşı açılır. Tam yargı davasının klasik örnekleri arasında, idarenin...
blank

Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?

Başkasının Eserini Yayınlarda Nasıl Kullanabilirim? İktibas Nedir? İktibas, dil kökeni olarak ‘alıntı yapma’ ya da ‘ödünç alma’ gibi anlamlara gelirken, hukuk alanında da bu anlamlara paralel bir yorum kazanır. Bu bağlamda, iktibas, bir eserin bir kısmının veya tamamının, eser sahibine...
blank

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet, modern dünyada yaratıcılığın ve yeniliğin korunmasında kritik rol oynar. Her ikisi de yaratıcı çalışmaların ve inovasyonların korunması için tasarlanmıştır, ancak farklı alanları ve özellikleri kapsarlar. Sınai Mülkiyet Tanım ve Kapsam:...
blank

İnhisari Ne Demek?

Kelime Anlamı İnhisar kelimesi, dilbilimsel kökeni itibarıyla Arapça bir terim olan “hasr” kökünden türemiştir. Bu kök, “hasretmek”, “bir yere ayırmak” ya da “bir yerde toplamak” gibi anlamlara sahiptir. Türkçeye geçiş sürecinde “inhisar” kelimesi, “belirli bir yerde veya bir kişinin elinde...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?

İşgalciye Karşı Ne Yapılabilir? Gelip Eşyalarını Tarlaya Atana Ne Yapılır? Bazı insanlar başkasının bahçesine araba, römork, lastik, konteyner gibi eşyalarını bırakmaktalar. Nasıl olsa kullanmıyorlar kalsın diye başlayan işgal İsrail’in Filisitin’i işgaline dönebiliyor. Başta bir iki hafta dursun kaldırırsınız diye izin...
blank

İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?

Hissedarlardan Birinin Yaptığı Kira Sözleşmesi Diğerlerini Bağlamaz Türkiye coğrafyasında yaygın olarak rastlanan bir hukuki problem, mülkiyet haklarına tecavüz eden işgalcilerin varlığıdır. Bu işgalciler, başkasına ait olan mülklere izinsiz olarak yerleşip, o mülkün kaynaklarından faydalanarak haksız bir kazanç elde ederler. Özellikle...
blank

Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil, Arapça “ecr” (bir iş veya hizmet karşılığında verilen ücret) ve “misil” (benzer, miktar) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu terim, bir mülkün kullanımından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdir edilmesini ifade eder ve genellikle bir yerin kiralanması durumunda, benzer yerlerin...
blank

Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı

Türkiye’de İkamet Eden Afgan İranlı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı Türkiye, 2011 yılında kabul ettiği “Uluslararası Mülteci Sözleşmesi” ve “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ile mülteci ve sığınmacı çocukların eğitim ve sağlık haklarını garanti altına almıştır. Bu sözleşmelere göre, Türkiye’de ikamet...
blank

Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?

Endikasyon Nedir? Endikasyon, basitçe ifade etmek gerekirse, bir ilacın veya tıbbi işlemin belirli bir sağlık durumu için uygun ve gerekli olduğunu gösterir. Endikasyon kavramının kelime kökü, Latince “indicare” fiilinden gelir. “indicare” fiilinin anlamı, “göstermek, belirtmek”tir. Bu nedenle, endikasyon kavramı, bir...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor