Tag

geri gönderme
Sır Gibi Saklanan Geri Gönderme Merkezleri Hizmet Özel İç Yönerge Göç idaresi müdürlükleri çalışma usulü ve esasları hakkında bir yönergeye dayanarak haftasonu avukat görüşüne izin vermemekte, hukuka aykırı ve keyfi kısıtlamalar yapmaktadır. Dayanak olarak ise kendi iç yönergeleri olduğunu söylemekte, yönergenin suretini istediğimizde ise gizli olduğunu ve veremeyeceklerini beyan etmektedir. Ancak Yönergede gizlilik kapsamında bir...
Read More
blank
İşkence ve Kötü Muamele Riskinin Değerlendirilmesi Önemli Gerekçelerin Varlığı Etkili İnceleme Gerçek Risk Düzeyinin Tespiti Maddenin İhlali Risk Düzeyinin Ötesinde Olasılık Geri Gönderilecek Ülkeyle İlgili Koşulların İncelenmesi Taraf Devletin Sorumluluğu Resen Araştırma Yükümlülüğü Başvurucuların Kişisel Durumlarının İncelenmesi İddiaların Açıklanması İspat Külfeti Soering/Birleşik Krallık ve Babajanov/Türkiye Davaları Soering/Birleşik Krallık Babajanov/Türkiye AİHM’nin Sınır Dışı Kararlarına İlişkin İlkesel...
Read More
blank
UK Ret Nedir? Ret Üzerine Dava Süreci Nasıl İşler? Uluslararası koruma kararının reddi kararının tebliği tarihinden itibaren 15 gün genel usullerde ise 30 gün  içerisinde dava açılabilir. Ancak dava açılması göç idaresinin ret kararının bozulacağı anlamına gelmez. Bazı dosyalarda göç idaresi hatalı değerlendirme yapmakta, yabancının özel durumlarını değerlendirmemektedir. Her yabancının geçmişi, başına gelen olaylar, ülkesinde...
Read More
blank
6458 sayılı Kanun’un “Mülteci” kenar başlıklı 61. maddesi şöyledir: “(1) Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar...
Read More
× Avukata Sor