Davaların yıllarca uzaması, bir türlü bitmek bilmemesi insanların adalete olan inancını sarsmakta, yargı görevi yapan hakimleri, personeli ve avukatları da baskı altına almaktadır.

Vatandaş enflasyon karşısında paranın erimesini dert etmekte, avukatlar da yıllarca dosyayı takip edip duruşmalara koşturmaktan perişan olmaktadır.

Yargıtay’da bekleyen dosyası sayısı milyonlara varmış, işyükü içinden çıkılmaz hal almıştır.

Bu yazıda davaların neden uzun sürdüğünü ve bitmek bilmediğini anlatacağız.

Mevzuatın Sık Değişmesi ve Yargı Süreçlerine Etkisi

Yargı süreçlerinin uzamasında en önemli faktörlerden biri, mevzuatın hızlı değişim ritmidir.

Yeni düzenlemeler ve yönetmelikler, yargı süreçlerini karmaşıklaştırarak, dava sürelerinin uzamasına sebep olmuştur.

Mevzuat o kadar sık değişmektedir ki, biz bile güncel mevzuatın hangisi olduğu için saatlerce araştırma yapmaktayız. Mahkemeler de hangi mevzuatın geçerli olduğunu kimi zaman karıştırmakta, hatalı kararlar bu sebeple üst mahkemeye istinaf veya temyiz edilmekte, üst mahkeme tarafından güncel mevzuata atıf ile bozulmaktadır. 

blank

Hakimin Liyakati ve Performansının Yargı Süreçleri Üzerindeki Etkisi

Dava süreçlerinin uzamasında hakimin liyakati ve performansı belirleyici rol oynar.

Ufak ilçelerde hakimler genellikle ilk görev yerleridir. Bu sebeple ufak ülkelerdeki hakimler çok tecrübeli olmadığından bazen hatalı kararlar verebilmektedirler. İlçelerde verilen hatalı kararlar istinaf veya temyiz incelemesine gönderilir.

Genellikle bunların bir kısmı hatalı olduğundan dolayı üst mahkemeler tarafından kararlar bozulur ve tekrar geldiği mahkemeye i̇ade edilir. Bu gecikme ise kimi zaman 3 yıl kimi zaman 6 ay bazen 5 yıl gibi dosyanın durumuna göre vakit kaybına sebep olur.

Bu durumun önüne geçilmesi için hakim sayısı artırılmalı ve hakimlerin belli bir süre avukatlık yaptıktan sonra hakim olmaları gibi şartlar getirilmesinde fayda vardır. Aksi halde uzayıp gitmek bilmeyen yargılamalar sistemin kilitlenmesine yol açar. 

blank

İdari yargıda açtığımız emsal bir davada yerel mahkeme 60 günlük dava açma süresini hatalı sayarak bizi 65 günde dava açmışız gibi davamızı süreden reddetti. Ancak, davamız sürenin bitmesine 5 gün kala açılmıştı. Kararı istinaf incelemesine gönderdik ve 8 ay sonra davayı aslında süresinde açtığımız, yerel mahkemenin süreyi sayarken basit bir hesap hatası yaptığı anlaşıldı. Bu esnada avukat olarak vatandaşa durumu izah etmekte zor anlar yaşadık.  

Başka bir örnekte ise mahkeme hakimi dosyayı bilirkişiye gönderdik, şeklinde ara karar kurmuş ve tutanağı “dosya bilirkişiye gönderildi” şeklinde yazmıştır. Ancak daha sonra aradan geçen 6 ay beklenip duruşma günü geldiğinde duruşmada dosyayı bilirkişiye göndermeyi unuttuğu ortaya çıkmıştır. Yine bu durum avukatla vatandaşı birbirine düşürmekte, sanki hakimlerin hatası avukatın dosyayı ihmali yüzünden olmuş gibi bir izlenime yol açmaktadır.  

Tecrübeli ve kıdemli hakimler çözüm üretme amacı gülüyorsa kimi dosyaları tek bir celsede bile karara çıkarabilmektedir. Normal şartlarda 1 – 2 sene sürecek bir yargılamayı duruşmaya ara verip icra müdürlüğünden elden takipli müzekkere ile katip gönderip anlık bilgi alıp dosyayı tek celsede karara çıkaran hakimlere de şahit olduk. 

blank

Adli Personelin Bilgi Yetersizliği ve İşlemlerdeki Gecikmeler

Adli personelin bilgi yetersizliği ve işlemlerin zamanında yapılmaması, dava süreçlerini uzatan diğer bir faktördür. Siber suçlarla ilgili davaların süresi, adli personelin bu alandaki teknik bilgi yetersizliği nedeniyle uzayabilir.

blank

Kalem personeli de bazen tebligatı çıkarmayı unutabilir ve yanlış kişiye yanlış evrakları gönderebilir. Böyle bir durumda tekrar tekrar tebligat yapılması gerekmekte masraf ve vakit kaybına sebep olunmaktadır. Bir tebliğ altın çıkması ve ulaşması 2 hafta ile bir ay civarında vakit alabilir.

Avukat olarak ayrıca mahkeme kaleminin doğru yazıyı yazıp yazmadığını, ilgili yere tebligat yapıp yapmadığını ve usulü işlemlerin yolunda gidip gitmediğini de ayrıca takip etmekteyiz.

Avukatlık yapmanın yanı sıra ayrıca yapılan dosya takibi de ciddi bir emektir.  

Kurumların Müzekkere Yanıtlarındaki Gecikmeler

Kurumlar arasında yapılan yazışmalardaki gecikmeler, dava sürecinin uzamasına neden olabilir.

Bazen kurumlar kendilerine gönderilen tebligatları kayda almasına rağmen personel eksikliğinden veya yoğunluktan bir türlü istenilen yazı cevabını göndermeyebilir.

blank

Örneğin, İmar Kanunu 32 maddeye aykırılıktan açılan bir davada uydu görüntülerinin istendiğini varsayalım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elindeki uydu görüntülerini aylar süren beklemeye rağmen yazı cevabıyla sunmaz. Duruşma günü gelir ancak mahkemenin yargılamaya devam ettirebilmesi için gerekli yazı cevabı henüz mahkemeye gelmemiştir. Bu durumda yeni bir duruşma günü verilir ve ilgili kuruma tekit yazısı yazılır.  

Bir türlü gelmek bilmeyen müzekkere cevapları da yargılamayı aylarca bazı durumlarda yıllarca uzatabilir. 

blank

Bilirkişi Raporlarının Eksik veya Hatalı Olması

Bilirkişi raporlarının eksik veya hatalı olması dava sürecini uzatabilir. Bilirkişi raporları, bu tür davaların sonucunu belirlemede kritik bir öneme sahip olduğundan, raporların doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

En çok sıkıntıyı da ehil olmayan bilirkişiler sebebiyle yaşamaktayız. Şans eseri veya personel eksikliğinden bir şekilde bilirkişi listesinden kaydedilmiş olan liyakatsiz bir kişiler yüzünden dosyada gerekli rapor ve teknik bilgi bir türlü temin edilememektedir.  

Özellikle iş davalarında, fahiş hesap hataları yapılmakta akıl ve mantığa uymayan hesaplama yöntemleri belir kişilerce uydurmakta ve sonradan düzeltilmesi için itiraz ve rapor sürecine geçilmektedir. 

Trafik kazasından kaynaklı tazminat davalarında da birden çok bilirkişi raporu alınır. Tazminat davalarında sakatlık tazminatı hesaplayacak olan bilirkişinin de kimi zaman hatalı hesap kriterleri uyguladığı görülür. Bazen ne kadar itiraz etsek de aynı hesabı kopyala yapıştır yaparak tekrardan mahkemeye sunan bilirkişiler davanın üst mahkemeden bozularak geri dönmesine sebep olurlar ve yargılama böylece ikişer herkes yapılmış gibi uzar. 

Kurum Bilgilerinin Yanlış Olması ve Düzeltme Süreçleri

Tapu dairelerinde meydana gelen hatalar, dava süreçlerinin uzamasına neden olabilir. Özellikle isim hatalarının düzeltilmesi için gereken süreç, dava süresini uzatabilir.

Tapuda açılacak olan isim düzeltmeye dair bir dava bazen 1 sene bekletici mesela olarak süreci durdurabilir.

Yurt Dışı Tebligat Süreçleri ve Dava Sürelerine Etkisi

Yurt dışı tebligat süreçlerinin uzunluğu, dava sürelerini uzatmaktadır. Özellikle miras davalarında, yurt dışında yaşayan bir kişiye tebligat gönderilmesi süreci, davanın uzamasına neden olabilir.

blank

Bazen yurtdışındaki kişi bulunamamakta, bulunsa da isim farklılıkları olduğundan tebligat yapılamamakta, süreç 3 5 sene uzayabilmektedir.

Kötüniyetli Davalıların Süreci Uzatma Eğilimleri

Boşanma davalarında karşı tarafın süreci bilinçli olarak uzatma girişimleri, dava sürelerinin uzamasına sebep olabilir. Bu tür durumlarda, sürecin hızlanması için ekstra çaba sarf edilmesi gerekebilir.

Davaları uzatmak isteyen, kötü niyetli kişiler kaybedeceklerini bilmelerine karşılık, masrafları göze alıp davalar açık sistemi tıkamaktadır.

blank

Related Posts

blank

Platon ve Ariston’un Adalet Anlayışı ve Türk Hukuku

Platon ve Ariston’un Adalet Anlayışı: Bir Felsefi İnceleme Adalet, sadece hukuk alanıyla sınırlı olmayıp, ahlaki değerler, toplumsal düzen ve bireysel haklar gibi çeşitli yönleriyle felsefenin önemli bir konusudur. Tarih boyunca felsefeciler, adaletin doğası ve nasıl elde edileceği üzerine çok sayıda...
blank

Kadının Kocasının Soyadını Almasını Öngören Kuralın İptali

ANAYASA MAHKEMESİ KADINLARIN EVLENDİKLERİ EŞLERİNİN SOY ADLARINI ALMALARINI SAĞLAYAN HÜKÜM OLAN TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 187’Yİ İPTAL ETTİ Türkiye’de son dönemlerde gündemi meşgul eden bir konu, kadınların evlilik sonrasında kocalarının soyadını kullanmak zorunda kalmasıydı. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile...
blank

İnfaz Nasıl Hesaplanır? Online İnfaz Hesaplama

İçindekiler Giriş Yatar Hesabı Nedir? Cezaevindeki Hükümlülerin Durumu Hükümlülerin Cezalarının Hesaplanması İnfaz Hesabı Nedir? Koşullu Salıverme ve Denetimli Serbestlik Yatar Hesabı ve İnfaz Hesabı Arasındaki Farklar Yatar Hesapla Nedir? Yatar Hesapla Nasıl Yapılır? İnfaz Hesapla Nedir? İnfaz Hesapla Nasıl Yapılır?...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor