Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu?

Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor.

Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları

Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç tutma ibadetini farz kılar ve bu dönemde günlük rutinlerde önemli değişiklikler olabilir. İşçilerin öğle aralarında yemek yeme ihtiyacının azalması ve bu süreyi çalışarak geçirme arzusu, iş hukuku çerçevesinde değerlendirilmesi gereken özel bir durumu ortaya koymaktadır.

Ramazan ayında ara dinlenme sürelerini es geçerek çalışmalarının ve erken çıkış yapmalarının mümkün olup olmadığını Yargı kararları ışığında inceleyeceğiz.


İş Kanunu ve Ara Dinlenme Zorunluluğu

4857 sayılı İş Kanunu, işçilere belirli çalışma süreleri sonrası ara dinlenme süreleri verilmesini zorunlu kılar. Bu süreler, işçinin hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını korumak amacıyla tasarlanmıştır. İş Kanunu’na göre, günlük çalışma süresi arttıkça, ara dinlenme süresi de artar. Bu süreler, işçinin tamamen serbest olduğu zaman dilimleri olarak tanımlanır ve bu süre zarfında işçinin iş yerinde kalmak zorunda olmadığı açıktır.

KuralAçıklama
Ara Dinlenme Sürelerinin Aralıksız KullanımıAra dinlenme süreleri, kural olarak kesintisiz olarak kullandırılmalıdır.
İşverenin Yönetim HakkıAra dinlenme sürelerinin ne zaman kullanılacağını belirleme yetkisi işverene aittir.
Esnek Kullanımİşçiler, ara dinlenme sürelerini tümü aynı anda ya da bir plan dahilinde sırayla kullanabilirler.
Başlama ve Bitiş Saatlerine Etki EtmemesiAra dinlenme süresi, işe geç başlama veya erken bitirme şeklinde düzenlenmemelidir.
Amaca Uygun KullandırılmasıAra dinlenme süresi, günlük çalışma programı içinde işçinin dinlenebilmesi için amaca uygun bir zamanda verilmelidir.
İş Kanunundaki Ara Dinlenme Hükümleri

4857 sayılı İş Kanunu’nun 68. maddesi, günlük çalışma süresine bağlı olarak ara dinlenme sürelerini düzenler. Kanun, çalışma süresi arttıkça dinlenme sürelerinin de artırılmasını şart koşar.

Ara Dinlenme Sürelerinin Kademelendirilmesi: Bir Bakış

Çalışma SüresiMinimum Ara Dinlenme SüresiEk Bilgiler
4 saate kadar15 dakikaBu süre, dört saat veya daha kısa süreli işler için geçerlidir ve aralıksız verilir.
4 – 7.5 saat30 dakikaDört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işler için geçerlidir ve aralıksız verilir.
7.5 saatten fazla1 saatYedibuçuk saatten fazla süreli işler için geçerlidir. Bu süre en az olup aralıksız verilir.

Ramazan Ayında Ara Dinlenme Sürelerinin Esnekliği

Ramazan ayında, öğle saatlerinde yemek yeme ihtiyacının ortadan kalkması, bazı işçilerin bu süreyi çalışarak değerlendirmek ve iş gününü erken sonlandırmak istemesine yol açabilir. Ancak, İş Kanunu ve ilgili Yargıtay kararları, ara dinlenme sürelerinin işçiler için zorunlu olduğunu ve bu sürelerin işverenin takdirine bağlı olarak değiştirilemeyeceğini belirtir. Bu durum, işçinin dinlenme hakkını gözetmek ve işverenin bu süreleri işçi lehine esnek bir şekilde düzenleme yetkisini sınırlamak ve kölelik düzenine dönüşmeyi önlemek amacıyla düzenlenmiştir.

blank

İşveren ve İşçi Arasındaki Müzakere

Ramazan ayında işçilerin ara dinlenme sürelerini es geçme isteği, işveren ve işçi arasında özel bir müzakereyi gerektirebilir. İş Kanunu, esnek çalışma düzenlemelerine izin vermekle birlikte, bu tür değişikliklerin işçinin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiğini vurgular.

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ GÜNDE SEKİZ SAAT FİİLEN ÇALIŞTIĞININ KABUL EDİLDİĞİ – ARA DİNLENME KULLANDIĞI KABUL EDİLEREK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN HESAPLANMASI GEREĞİ – DAVACININ ARALIKSIZ ÇALIŞTIĞI KABUL EDİLEREK HÜKÜM KURULMASI İSABETSİZ OLUŞU

Ara dinlenme süreleri kural olarak aralıksız olarak kullandırılır. Ara dinlenmesinin kullandırılması
zorunlu ise de, bunun kullanılacağı zamanı belirlemek işverenin yönetim hakkıyla ilgilidir. İşçilerin
tamamı aynı anda ara dinlenme zamanını kullanılabileceği gibi, belli bir plan dahilinde sırayla
kullanmaları da mümkündür. Ancak ara dinlenme süresinin, işe, ara dinlenme süresi kadar geç başlama
veya aynı süreyle erken bırakma şeklinde kullandırılması doğru olmaz. Ara dinlenme süresinin günlük
çalışma içinde belli bir zamanda amaca uygun kullandırılması gerekir.
” YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2007/35281 Karar No: 2008/30985 Karar Tarihi: 17-11-2008

ARA DİNLENME SÜRESİ ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILMAZ

“İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, ara
dinlenmelerinin iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliğine göre yirmidört saat içinde
kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak verileceği hükme bağlanmıştır. Değinilen
maddenin birinci fıkrasında ise, ara dinlenme süresinin çalışma süresinden sayılmayacağı
açıklanmıştır.” T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2018/4794 Karar No: 2018/11034 Karar Tarihi: 17-05-2018

blank

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor