Hap Bilgiler;

 1. Bu dava türünde davacı, kamulaştırma işlemini gerçekleştiren kurum, davalı ise kamulaştırılan mülkün sahibidir. Mülk sahibi bu tür bir dava açamaz.
 2. Dava öncesi yapılan uzlaşma görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması durumunda, kamulaştırmayı gerçekleştiren kurum, mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde bedel belirleme ve tescil davası açar.
 3. Bu dava, basit yargılama yöntemi ile yürütülür.
 4. Yargılama masrafları davacı kurum tarafından karşılanır.
 5. Bu dava türünde, kurum lehine avukatlık ücreti kararı verilmemelidir (Bkz. Musa Turhan kararı; 5. HD. 2017/36390 E. 2019/12133 K.).
 6. Müvekkil ile yapılacak avukatlık ücreti sözleşmesi de oldukça önemlidir. Kamulaştırma Kanunu’nun 31. Maddesi’ne göre, mülk sahibine önceden ödeme yapılması, avukat veya dava vekili lehine bir ödeme yapılması veya bu tür eylemlerin teklif edilmesi yasaktır.
 7. Bu tür davalar acil kabul edilir ve yargı tatilinde de görülürler.
 8. Davalı, maddi hatalar nedeniyle adli yargıda düzeltme davası ve kamulaştırma işleminin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Davacı isterse, imar planlarının iptalini de talep edebilir. İdare mahkemesinde açılacak iptal davası, yürütmeyi durdurma talebiyle açılmalıdır. Aksi takdirde bedel belirleme ve tescil davası devam edebilir.
 9. Eğer iptal davası ve düzeltme davaları yanlış kişiye açılmışsa, gerçek kişiye tebligat yapılır ve dava devam eder.
 10. Mahkeme, dava dilekçesini, idare tarafından verilen belgeleri ve tensip zaptını davalıya gönderir. Eğer davalının adresine ulaşılamazsa, mahkeme tarafından ilan yoluyla tebligat yapılır.
 11. Davalı, dava dosyasını ve tensip zaptını alır almaz 10 gün içinde savunmasını yapmalıdır. Özellikle, mülkün değeri üzerine yapılacak savunmalar bu süreçte önemli bir yer tutar.
 12. Taşınmazın yer aldığı bölgede bir yerel gazete yayınlanıyorsa, kamulaştırma bilgileri ve belgelerin özeti hem bu gazetede hem de bir ulusal gazetede bir kez yayınlanır.
 13. Taraflar arasında anlaşmazlık olursa, mahkeme taşınmazın fiyatını belirlemek için yerinde inceleme yapma kararı alır. Asıl uyuşmazlık zaten bedel olduğu için muhakkak mahkemece keşif yapılacaktır.
 14. Taraflar, mülkün fiyatı konusunda anlaşırlarsa, belirlenen miktar nakit olarak davalının banka hesabına aktarılır. Anlaşma sağlanamazsa, mahkeme tarafından belirlenen miktarın banka hesabına yatırılması gerekir. Bu durumda, idareye parayı yatırmaları için 15 gün süre verilir, bu süre gerektiğinde bir kez daha uzatılabilir. Eğer süre içinde ödeme yapılmazsa, dava reddedilir.
 15. İstinaf ve temyiz sonucunda, ödenen kamulaştırma bedeli, davalıya geri ödenen miktardan daha azsa, fazlalık kısmı davalıdan geri alınır. Bu süreçte davalıdan faiz talep edilmez.
 16. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi için açılan dava 4 ay içinde sonuçlanmazsa, belirlenen bedel üzerinden yasal faiz işlemeye başlar.
 17. Eğer idare, belirlenen bedeli yatırmazsa, tescil kararı verilmez ve dava reddedilir.
 18. Mahkemenin belirleyeceği tespit kararı son ve kesindir, ancak bedelle ilgili karar istinaf ve temyiz sürecine açıktır. Tespit kararı kesin olmasına karşın, istinaf ve temyiz sürecindeki kamu düzenine aykırılıkların incelenmesini engellemez.
 19. Kamulaştırma davalarında, Anayasa’nın 46. maddesi gereğince, taşınmazın gerçek değeri esas alınır. Bu değer, bir bilirkişi tarafından hesaplanır ve mahkemece onaylanır.
 20. Taşınmazın değeri, dava tarihi itibarıyla belirlenir.

AVUKATA SOR

https://web.whatsapp.com/send?phone=5527891700&text=Merhaba

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?

İcra Sürecine Girdiğinizde Bilmeniz Gerekenler İcra, borçların tahsil edilmesi amacıyla devlet tarafından yürütülen resmi bir süreçtir. Bu süreçte, borçlulara ödeme emri gönderilir ve gerekli adımların atılması beklenir. Ancak bu sürecin karmaşık yapısı ve eklenen ek maliyetler, birçok kişi için kafa...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?

İşgalciye Karşı Ne Yapılabilir? Gelip Eşyalarını Tarlaya Atana Ne Yapılır? Bazı insanlar başkasının bahçesine araba, römork, lastik, konteyner gibi eşyalarını bırakmaktalar. Nasıl olsa kullanmıyorlar kalsın diye başlayan işgal İsrail’in Filisitin’i işgaline dönebiliyor. Başta bir iki hafta dursun kaldırırsınız diye izin...
blank

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?

İstanbul Sözleşmesinin Amacı Nedir? 2011’de İstanbul’da imzalanan “İstanbul Sözleşmesi”, kadınları ve aileyi şiddetten korumayı hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel felsefesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önemine dayanmaktadır. Bu sözleşmenin getirdiği ilkelere dayanarak Türkiye, 2012’de “Ailenin Korunması Ve...
blank

Paylı Mülkiyet ve Ön Alım Hakkı Şufa Davası Nedir? Şufa Hakkının Kullanımı ve Tapu İncelemesi

Mülkiyet Hakkı Nedir? Mülkiyet hakkı, bir kişi ya da bir kuruluşun sahip olduğu şeyi kontrol etme ve kullanma hakkı demektir. Bu hakkın sahibi, sahip olduğu şeyi istediği gibi kullanabilir, kiraya verebilir, satabilir veya başkalarına devredebilir. Yani, o şey üzerinde tam...
blank

Bedensel ve Cismani Zararlarda Tazminat Talepleri ve TBK 54

Haksız Fiil Kavramı ve Türk Borçlar Kanunu 54. Madde Haksız fiil kavramı, hukukun önemli bir parçasıdır ve bireylerin birbirlerine karşı davranışlarını düzenler. Haksız fiil, bir kişinin başkasına hukuka aykırı bir eylemle zarar vermesi durumunu ifade eder. Bu eylemler genellikle kasıtlı...
blank

Kadının Kocasının Soyadını Almasını Öngören Kuralın İptali

ANAYASA MAHKEMESİ KADINLARIN EVLENDİKLERİ EŞLERİNİN SOY ADLARINI ALMALARINI SAĞLAYAN HÜKÜM OLAN TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 187’Yİ İPTAL ETTİ Türkiye’de son dönemlerde gündemi meşgul eden bir konu, kadınların evlilik sonrasında kocalarının soyadını kullanmak zorunda kalmasıydı. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Depremde Yıkılan Binaların Hak Sahipleri Nasıl Tazminat Alabilir?

Müteahhidin yaptığı binanın yıkılması ve cezai sorumluluğunu başka bir yazıda ele aldık.  TIKLA   Bu yazının konusu ise depremde binanın yıkılması veya hasar görmesi kaynaklı müteahhidin parasal yani tazminat anlamında sorumluluğu, nasıl dava açılacağı, açılan davada zamanaşımı, müteahhide karşı yasal...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor