Hap Bilgiler;

 1. Bu dava türünde davacı, kamulaştırma işlemini gerçekleştiren kurum, davalı ise kamulaştırılan mülkün sahibidir. Mülk sahibi bu tür bir dava açamaz.
 2. Dava öncesi yapılan uzlaşma görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması durumunda, kamulaştırmayı gerçekleştiren kurum, mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesinde bedel belirleme ve tescil davası açar.
 3. Bu dava, basit yargılama yöntemi ile yürütülür.
 4. Yargılama masrafları davacı kurum tarafından karşılanır.
 5. Bu dava türünde, kurum lehine avukatlık ücreti kararı verilmemelidir (Bkz. Musa Turhan kararı; 5. HD. 2017/36390 E. 2019/12133 K.).
 6. Müvekkil ile yapılacak avukatlık ücreti sözleşmesi de oldukça önemlidir. Kamulaştırma Kanunu’nun 31. Maddesi’ne göre, mülk sahibine önceden ödeme yapılması, avukat veya dava vekili lehine bir ödeme yapılması veya bu tür eylemlerin teklif edilmesi yasaktır.
 7. Bu tür davalar acil kabul edilir ve yargı tatilinde de görülürler.
 8. Davalı, maddi hatalar nedeniyle adli yargıda düzeltme davası ve kamulaştırma işleminin iptali için idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Davacı isterse, imar planlarının iptalini de talep edebilir. İdare mahkemesinde açılacak iptal davası, yürütmeyi durdurma talebiyle açılmalıdır. Aksi takdirde bedel belirleme ve tescil davası devam edebilir.
 9. Eğer iptal davası ve düzeltme davaları yanlış kişiye açılmışsa, gerçek kişiye tebligat yapılır ve dava devam eder.
 10. Mahkeme, dava dilekçesini, idare tarafından verilen belgeleri ve tensip zaptını davalıya gönderir. Eğer davalının adresine ulaşılamazsa, mahkeme tarafından ilan yoluyla tebligat yapılır.
 11. Davalı, dava dosyasını ve tensip zaptını alır almaz 10 gün içinde savunmasını yapmalıdır. Özellikle, mülkün değeri üzerine yapılacak savunmalar bu süreçte önemli bir yer tutar.
 12. Taşınmazın yer aldığı bölgede bir yerel gazete yayınlanıyorsa, kamulaştırma bilgileri ve belgelerin özeti hem bu gazetede hem de bir ulusal gazetede bir kez yayınlanır.
 13. Taraflar arasında anlaşmazlık olursa, mahkeme taşınmazın fiyatını belirlemek için yerinde inceleme yapma kararı alır. Asıl uyuşmazlık zaten bedel olduğu için muhakkak mahkemece keşif yapılacaktır.
 14. Taraflar, mülkün fiyatı konusunda anlaşırlarsa, belirlenen miktar nakit olarak davalının banka hesabına aktarılır. Anlaşma sağlanamazsa, mahkeme tarafından belirlenen miktarın banka hesabına yatırılması gerekir. Bu durumda, idareye parayı yatırmaları için 15 gün süre verilir, bu süre gerektiğinde bir kez daha uzatılabilir. Eğer süre içinde ödeme yapılmazsa, dava reddedilir.
 15. İstinaf ve temyiz sonucunda, ödenen kamulaştırma bedeli, davalıya geri ödenen miktardan daha azsa, fazlalık kısmı davalıdan geri alınır. Bu süreçte davalıdan faiz talep edilmez.
 16. Kamulaştırma bedelinin belirlenmesi için açılan dava 4 ay içinde sonuçlanmazsa, belirlenen bedel üzerinden yasal faiz işlemeye başlar.
 17. Eğer idare, belirlenen bedeli yatırmazsa, tescil kararı verilmez ve dava reddedilir.
 18. Mahkemenin belirleyeceği tespit kararı son ve kesindir, ancak bedelle ilgili karar istinaf ve temyiz sürecine açıktır. Tespit kararı kesin olmasına karşın, istinaf ve temyiz sürecindeki kamu düzenine aykırılıkların incelenmesini engellemez.
 19. Kamulaştırma davalarında, Anayasa’nın 46. maddesi gereğince, taşınmazın gerçek değeri esas alınır. Bu değer, bir bilirkişi tarafından hesaplanır ve mahkemece onaylanır.
 20. Taşınmazın değeri, dava tarihi itibarıyla belirlenir.

AVUKATA SOR

https://web.whatsapp.com/send?phone=5527891700&text=Merhaba

Related Posts

blank

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?

İstanbul Sözleşmesinin Amacı Nedir? 2011’de İstanbul’da imzalanan “İstanbul Sözleşmesi”, kadınları ve aileyi şiddetten korumayı hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel felsefesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önemine dayanmaktadır. Bu sözleşmenin getirdiği ilkelere dayanarak Türkiye, 2012’de “Ailenin Korunması Ve...
blank

Paylı Mülkiyet ve Ön Alım Hakkı Şufa Davası Nedir? Şufa Hakkının Kullanımı ve Tapu İncelemesi

Mülkiyet Hakkı Nedir? Mülkiyet hakkı, bir kişi ya da bir kuruluşun sahip olduğu şeyi kontrol etme ve kullanma hakkı demektir. Bu hakkın sahibi, sahip olduğu şeyi istediği gibi kullanabilir, kiraya verebilir, satabilir veya başkalarına devredebilir. Yani, o şey üzerinde tam...
blank

Bedensel ve Cismani Zararlarda Tazminat Talepleri ve TBK 54

Haksız Fiil Kavramı ve Türk Borçlar Kanunu 54. Madde Haksız fiil kavramı, hukukun önemli bir parçasıdır ve bireylerin birbirlerine karşı davranışlarını düzenler. Haksız fiil, bir kişinin başkasına hukuka aykırı bir eylemle zarar vermesi durumunu ifade eder. Bu eylemler genellikle kasıtlı...
blank

Kadının Kocasının Soyadını Almasını Öngören Kuralın İptali

ANAYASA MAHKEMESİ KADINLARIN EVLENDİKLERİ EŞLERİNİN SOY ADLARINI ALMALARINI SAĞLAYAN HÜKÜM OLAN TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 187’Yİ İPTAL ETTİ Türkiye’de son dönemlerde gündemi meşgul eden bir konu, kadınların evlilik sonrasında kocalarının soyadını kullanmak zorunda kalmasıydı. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar ile...
blank

İzale-i Şuyu Davası Nedir? Ortaklığın giderilmesi Davası Rehberi

Bu yazıda aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız. Ortaklığın giderilmesi davası nedir? Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılabilir? Ortaklığın giderilmesi sürecinde neler yaşanır? Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda ne tür kararlar verilebilir? Ortaklığın giderilmesi davası açma süresi...
blank

Depremde Yıkılan Binaların Hak Sahipleri Nasıl Tazminat Alabilir?

Müteahhidin yaptığı binanın yıkılması ve cezai sorumluluğunu başka bir yazıda ele aldık.  TIKLA   Bu yazının konusu ise depremde binanın yıkılması veya hasar görmesi kaynaklı müteahhidin parasal yani tazminat anlamında sorumluluğu, nasıl dava açılacağı, açılan davada zamanaşımı, müteahhide karşı yasal...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor