Kiracının yükümlülükleri ve hukuki sorumlulukları, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu yasalar, kiracının öncelikle kira bedelini zamanında ödeme yükümlülüğü olduğunu belirtir. Ancak, kanunlar aynı zamanda kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceğini de açıkça ifade eder.

Kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda, bazı kira sözleşmelerinde ceza koşulu ödeneceğine ya da sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar bulunabilir. Ancak, bu tip anlaşmaların hukuki geçerliliği konusunda ciddi sınırlamalar vardır. Türk Borçlar Kanunu’na göre, böyle bir anlaşma geçersiz sayılır. Yani, kiracı, kira bedelini zamanında ödememesi durumunda ek bir ceza ödeme yükümlülüğü altına girmez.

Kiracıdan çeşitli ve alakasız vergi borçları, pul parası, dosya masrafı gibi alakasız ödemeler istenemez.

Kira bedeli dışında bir ödeme yükümlülüğünün getirilemeyeceği hükmü, kiracının korunması amacıyla oluşturulmuştur. Kiracı, genellikle mülk sahibine kıyasla daha zayıf olan taraftır ve bu nedenle, hukuk kiracıyı mülk sahibinin keyfi veya haksız uygulamalarına karşı korur.

Sonuç olarak, kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Kira bedelinin zamanında ödenmemesi durumunda ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar ise geçersizdir. Kiracıların, hukuki haklarını ve yükümlülüklerini tam olarak anlamaları ve korumaları önemlidir. Bu nedenle, bir kira sözleşmesi imzalarken veya kira ilişkisi sırasında bir avukattan danışmanlık almak genellikle en iyi seçenektir.

Türk Borçlar Kanunu Madde 346

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Yan Giderler Nelerdir ?

Kiracının, kira sözleşmesi çerçevesinde, sadece kira bedelini ödeme yükümlülüğü bulunmaz; ayrıca temizlik, kapıcı parası, aydınlatma ve su giderleri gibi ekstra masrafları da karşılaması gerekebilir. Bu tür yükümlülükler sözleşmede belirtilmesinde fayda vardır.

Eski 818 sayılı Borçlar Kanunu döneminde, bu tür ekstra masrafların ödenmemesi, kira bedelinin ödenmemesi anlamına gelmiyordu. Yani, kiracı bu ekstra masrafları ödemezse bile, mülk sahibi sözleşmeyi feshedemezdi. Ancak, yeni Türk Borçlar Kanunu ile bu durum değişti. Artık, eğer kiracı bu yan giderleri ödemezse, mülk sahibi sözleşmeyi feshedebilir.

Basit bir örnekle, bir kiracının ayda 2000 TL kira ödemesi ve ek olarak 200 TL temizlik, kapıcı parası gibi giderleri karşılaması gerekiyorsa ve kiracı sadece kira bedelini öder ancak ekstra masrafları ödemezse, yeni yasaya göre mülk sahibi kira sözleşmesini feshedebilir. Yani, kiracı hem kira bedelini hem de sözleşmede belirtilen yan giderleri ödeme yükümlülüğü altındadır.


6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun’unun kiracı aleyhine düzenleme yasağı başlıklı 346. maddesinde; kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği, özellikle kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına dair anlaşmaların geçersiz olduğu, 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un Geçmişe etkili olma başlıklı 2. maddesine göre de bu maddenin görülmekte olan davalara da uygulanacağı gözetilerek muaccel aylar kira bedeli hakkında karar verilmesi gerekir.” (T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRE- Sİ, E. 2014/13975, K.2015/1345, T. 16.2.2015 )

AVUKATA SOR

https://web.whatsapp.com/send?phone=5527891700&text=Merhaba

Instagram Takipte Kal

blank

Related Posts

blank

Kiramı Elden Ödersem Ne Olur?

Kiramı Ev Sahibine Nasıl Göndermeliyim? Makbuzları Saklamak Zorunda Mıyım? Kira Ödemelerinin Önemi Kiracı ve Ev Sahibi İlişkisi ve Kira Ödemesi Kira ödemeleri, kiracı ve ev sahibi arasında önemli bir konudur. Kiracının kira ödemelerini zamanında yaptığını kanıtlaması gerekmektedir. Bu kanıtlar genellikle...
blank

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davaları

Kiraya verenden kaynaklanan sebeplerlea. Gereksinim, yeniden inşa ve imarMADDE 350- Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlüolduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, Kiralananın yeniden inşası veya...
blank

Kira Tespit Davası Harç Hesaplama

Kira tespit davaları, kiracı ve mal sahibi arasında kira bedelinin belirlenmesi veya kira artışının yapılması gereken durumlarda başvurulan yasal bir süreçtir. Bu davalar sırasında belirli bir ücret olan harçlar da ödenmektedir. Bu makalede, kira tespit davalarında harçların nasıl hesaplandığını ve...
blank

Aidat Ödemeyen Kiracıyı Nasıl En Hızlı Tahliye Ederiz ?

Kiracı Aidat ve Yan Giderleri Ödemek Zorundadır Günümüz toplumunda, gayrimenkul ilişkileri sürekli olarak hukuki tartışmaların merkezinde yer almaktadır. Özellikle kiracı ve mülk sahibi arasındaki ilişki, çeşitli hukuki meselelere ve uyuşmazlıklara zemin hazırlar. Bu meselelerin en yaygınlarından biri, ev sahiplerinin kiracıları...
blank

Anahtarı Vermeyen Kiracı Daireyi Boşaltsa Da Kira Öder

Anahtarı Vermeden Kiracılık Bitmez: Ne Anlama Geliyor? “Anahtarı vermeden kiracılık bitmez” ilkesi, kiralanan bir mülkün hala kiracının sorumluluğunda olduğunu belirtir. Kiracının taşınma işlemi tamamlansa bile, mülkün anahtarları ev sahibine teslim edilmedikçe, kiracı mülk üzerindeki haklarını ve yükümlülüklerini sürdürür. Bu, mülk...
blank

Evden Erken Çıkan Kiracı Ceza Öder Mi?

Kiracılar bazen kontrat bitmeden evi terk etmek isteyebilir. Erken çıkan kiracı, kalan ayların kirasını ödeme zorunda mıyım diye sıklıkla sormaktadır. Bu durumda kontrat süresinin sonuna kadar ödeme yapmaları gerekmez. Kira sözleşmesinde, kiracının süresi dolmadan taşınmazı boşaltması durumunda, kalan ayların kirasının...
kira avukat kiracı

Kira uyarlama davası nedir?

Kiranın yeni koşullara uyarlanması için bilinmesi gerekenler, çeşitli kira sözleşmelerine göre emsal kararlarla incelenmesi
blank

Kira tespit davası nedir? 5 yıldan uzun süren kiralarda uyarlama davası nasıl açılır ? 5 yıldan uzun kira nasıl artırılır ? Kira artırım davası nedir? Kira artırım davası nasıl açılır ? Kira artışını yapabilir miyim ? Nasıl kira artışı yaparım ?

Kira sözleşmelerinde genellikle kiranın artışı konusunda düzenleme yapılır. TBK 344 maddesi kira bedelinin belirlenmesini düzenler. Kira artışında getirilen sınırlama ; ‘Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre...
blank

Eksik kira artışı nedeniyle kiracıyı nasıl tahliye ederiz?

Tefe Tüfe artış oranları nedeniyle tahliye? Kiracının eksik artışı nedeniyle tahliye ? Kiranın enflasyon karşısında düşük kalması nedeniyle tahliye? Kira artışı yapmayan kiracıyı nasıl tahliye ederim ? Kiracının yeterli kira artışı yapmaması nedeniyle tahliyesi nasıl olur ? Kiracıyı nasıl çıkartırım...
blank

Yazılı Tahliye Tahhüdü nedir? Nasıl icraya konulur ?

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN İCRASI NASIL OLUR? Tahliye taahhüdünü nasılı icraya koyarım? Tahliye taahhüdü ne işe yarar? Tahliye taahhüdüne ilişkin düzenleme Borçlar Kanunu 352.maddesinde yer alır. Tahliye taahhüdü, kiracının, belirli bir tarihte, kiralanan taşınmazı, kayıtsız şartsız ve hukuka uygun bir şekilde teslim...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Temmuz 8, 2024
Tanık Duruşmaya Gitmezse Ne Olur? Tanık Duruşmadan Nasıl Kaçabilir?
blank
Temmuz 5, 2024
Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava
blank
Temmuz 5, 2024
Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?
blank
Temmuz 2, 2024
Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak
blank
Temmuz 2, 2024
Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi
blank
Haziran 28, 2024
Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi
blank
Haziran 14, 2024
Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar
blank
Haziran 10, 2024
Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?
blank
Haziran 10, 2024
Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?
blank
Haziran 7, 2024
Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?
blank
Haziran 6, 2024
Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları
blank
Haziran 5, 2024
Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?
blank
Haziran 5, 2024
Müzekkere Nedir?
blank
Mayıs 28, 2024
Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?
blank
Mayıs 25, 2024
Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!
× Avukata Sor