Hakeme Saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Neyin Peşinde Ceza Avukatı Yorumluyor

Faruk KOCA neden hakeme saldırdı. Ne Kadar Ceza Alır?

Faruk Koca’nın hakeme saldırısı, Türk futbolunda endişe verici bir vakadır ve bu davranışın altında yatan nedenler, maalesef net olarak anlaşılamamıştır. Ancak, mevcut bilgiler ışığında, bu talihsiz olayın olası sebeplerini ve hukuki sonuçlarını değerlendirelim.


Olayın Muhtemel Sebepleri

  1. Maç Sonucuna İtiraz: Koca’nın, Ankaragücü’nün Çaykur Rizespor’a karşı 1-0 kaybettiği maçın sonuçlarına itirazı, saldırının bir nedeni olabilir. Özellikle 50. dakikada Ali Sowe’un kırmızı kart görmesi, Koca’nın tepkisini çekmiş olabilir. Bu durum, Koca’nın maçın sonucuna dair hayal kırıklığını ve öfkesini tetiklemiş olabilir.
  2. Hakemin Tarafsızlığına Şüphe: Koca’nın, hakem Halil Umut Meler’in daha önceki maçlarda da Ankaragücü aleyhine taraflı kararlar verdiğine dair bir inancı olabilir. Bu maçta da Meler’in taraflı olduğunu düşünerek öfkelenmiş olması mümkündür.
  3. Kontrolünü Kaybetme: Koca’nın, maçın sonucu ve hakemin kararlarına olan öfkesi sonucunda kontrolünü kaybederek bu saldırıyı gerçekleştirmesi, en olası senaryolardan biridir.

Basına Yansıyan Kolluk İfadesinde Faruk KOCA’nın İfadesi

Faruk KOCA’nın emniyet ifadesinde;

Üzerime atılı suçlamayı anladım. Ben bu konu ile ilgili olarak savcılıkta ve kollukta ifade vermiştim. Bu ifadelerimi aynen tekrar ederim. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır.

blank

Ceza Hukuku Açısından Faruk KOCA Hapis Cezası Alır Mı?

Türk Ceza Kanunu ve Hukuki Yaptırımlar

Türk Ceza Kanunu, kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle şiddet uygulayan kişilere ciddi cezalar getirir. TCK’nın 265. maddesi uyarınca, bir hakem, TFF tarafından resmi görevlendirme alması sebebiyle kamu görevlisi statüsünde değerlendirilir. (Ayrıca 6222 sayılı Kanun m.20) Bu nedenle, bir hakeme yönelik şiddet, bu madde kapsamında değerlendirilir ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirebilir.

Suç birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinden 1/3 artırım uygulanır ve en yüksek ceza 4 yıl üzerinden verilebilir.

6222 sayılı Sporda Şideetin önlenmesine dair Kanun 17.Maddesi ise teknik direktör, oyuncu, hakem, seyirci ayrımı yapmaksızın stadyumda meydana gelen kasten yaralama suçunun işlenmesinde verilecek cezanın YARI ORANINDA arıtılmasını emreder.

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun cebir yani kasten yaralama ile beraber işlendiğini gözetirsen yukarıda belirtilen 4 yıl ceza bu madde uyarınca 1/2 oranında artar ve toplam ceza 6 yıl hapis cezası olarak verilebilir. Takdir mahkemenindir. Biz burada en yüksek cezayı hesapladık.

Ayrıca Kasten Yaralama Suçundan Da Ceza Verilecektir

Yaralama soncu hakemin gözünde bir hasar oluşmuşsa netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama olarak değerlendirilirse ceza TCK 86 ve 87.maddeler üzerinden ayrıca cezalandırılır. Aldığımız haberlere göre hakem Halil Umut MELER’in göz altında kemik kırığı olduğu bilgisi mevcut.

TCK87/3 Gereği Kemik Kırıklı yaralanma nedeniyle ayrıca 1-3 yıl olarak verilecek temel ceza kamu görevlisine karşı olmasından dolayı yarı oranında–buradan verilecek ceza da kemik kırıklı olması nedeniye yarı oranında bir kez daha artırılır.

En üst hadden 3 yıl olarak ceza verilmiş olsa, kamu görevlisi olduğundan 1/2 artırım yapılsa TCK86 gereği temel ceza 4 yıl olacaktır.

TCK87 nitelikli hal 1/2 oranında bir artırım daha öngördüğünden 2 yıl daha artırım uygulanırsa 6 yıl ceza ayrıca yaralama suçundan verilebilir. Takdir mahkemenindir.

Toplamda Alınabilecek Ceza Ne Olacaktır?

İbret olması amacıyla mahkeme en yüksek hadden ceza verecek olursa

Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçundan : 6 Yıl

Nitelikli Kasten Yaralama Suçundan : 6 Yıl

Olmak üzere toplam 12 yıl ceza verilmesi teorik olarak mümkündür.

Faruk KOCA Ne Kadar Hapis Yatacak?

Faruk KOCA’nın alacağı ceza üzerinden ne kadar hapis yatacağını sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.

Yazı aşağıda devam ediyor okumaya devam et

blank

İlgili Kanun Maddesi

Görevi yaptırmamak için direnme

Madde 265- (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.

(4) Suçun, silahla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.


6222 Sayılı SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi
MADDE 17 – (1) Spor alanlarında kasten yaralama suçunun veya mala zarar verme
suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununun ilgili maddelerine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Spor alanları ve
bu alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu bakımından kamu malı hükmündedir.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren suçların işlenmesi suretiyle müsabaka, antrenman
veya seyir alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması halinde, meydana gelen
zararların tazmini hususunda zarar veren kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü
meydana gelen zarardan müteselsilen sorumludur. Zararı gideren spor kulübünün sorumlu
taraftarlarına rücu hakkı saklıdır.


Hakemler, gözlemciler , saha komiserleri ve temsilciler
MADDE 20 – (1) Spor müsabakalarında görev yapan hakem, gözlemci , saha
komiseri ve temsilciler bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar
bakımından kamu görevlisi sayılır.

blank

Saha Olaylarından Sorumluluk

Saha olayları nedeniyle buna sebep olan şahısların 1 aydan 2 yıla müsabakadan men edilmesi veya süresiz men(TFF Disiplin T. M.52/1) edilmesi öngörülmüştür. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın bu akılsızca eylemi nedeniyle süresiz olarak maçlardan men edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kulübün ise 52/2 gereğince saha kapatma cezası verilmesini, para cezası ile olayın kapatılmaması gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıca 6222 sayılı Kanun madde 18 güvenlik tedbir kapsamında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbirini de mahkemece uygulancaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı

MADDE 52 – SAHA OLAYLARI
(1) Stadyumlarda düzen veya disiplinin ya da müsabakanın olağan akışı içinde
oynanmasının veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde
ihlal eden kişiler, bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti
cezası ile cezalandırılır.
(2) Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu
kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını
birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir.
(3) Yukarıda ikinci fıkrada belirtilen yaptırımlara ek olarak; elektronik bilet uygulamasının
yapıldığı Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında, olayların ağırlığına ve oluşuna göre saha
olaylarına karışan taraftarların bulunduğu blok veya bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik
bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle müsabakaya girişleri engellenebilir. Bu
fıkra kapsamında ev sahibi olarak oynanan müsabakada verilen ceza, ilgili kulübün ev sahibi
olarak oynayacağı müsabakalarda; misafir kulüp olarak oynanan müsabakada alınan ceza, ilgili kulübün misafir kulüp olarak oynayacağı müsabakalarda infaz edilir. Lig müsabakalarında alınan cezalar lig müsabakalarında, kupa müsabakalarında alınan cezalar kupa müsabakalarında infaz edilir. Saha olaylarında bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz.
(4) Meydana gelen maddi zarar sorumlulara tazmin ettirilir.


MADDE 44 – SALDIRI
(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması
halinde;
(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-
TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 30.000.-TL’ye
kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası
verilir.
(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;
(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü
yöneticileri için 65.000.-TL’den 275.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-
TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 50.000.-TL’ye
kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 35.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine
giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

Faruk KOCA’ya Cevap Ve Yorumlarımız

Faruk Koca’nın hakeme yönelik saldırısı, futbolun saygı ve centilmenlik temeline attığı bir balta darbesidir. Bir kulüp başkanının, maçın gergin anlarında bile soğukkanlılığını koruması, takımına ve geniş anlamda topluma örnek olması beklenir. Ancak Koca, bu beklentilerin tam tersini sergileyerek, öfkesine yenik düşmüş ve profesyonelliğin sınırlarını aşmış, liseli bir genç gibi davranmıştır. Bu davranış, genç sporculara ve spor severlere yanlış bir örnek teşkil ederken, bizi dünyaya rezil etmiştir.

Faruk Koca’nın bu hareketi, futbolun ruhuna ve sporun temel ilkelerine yapılmış bir saldırı olarak görülmelidir. Bu tür davranışlar, toplumun spor algısını olumsuz etkileyerek, futbolun saygınlığını ve değerini zayıflatmaktadır. Sporun, özellikle futbolun, toplum üzerindeki olumlu etkisinin korunması adına, Koca gibi figürlerin bu tür davranışlarından ötürü sadece hukuki ve sportif yaptırımlarla değil, aynı zamanda kamuoyu nezdinde de ciddi bir şekilde eleştirilmesi gerekmektedir. TFF ve Mahkemelerin de en yüksek oranda ceza uygulaması, takım elbise indirimi gibi cezayı düşürmek için girişimlerde bulunmamaları gerekir.


Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor