Afgan çalışanım var nasıl çalışma izni alabilirim, İranlı çalışanım var nasıl çalışma izni alabilirim, çalışma izni almanın yolları nelerdir, gibi soruları sıklıkla alıyoruz. 

Çalışma izni, bir bireyin belirli bir ülkede resmi olarak çalışmasına izin veren resmi belge veya izindir. Bu izin genellikle göçmenlik ve iş gücü düzenlemelerinin bir parçasıdır ve genellikle bir ülkede kalıcı olarak yaşayan yabancı uyruklu kişilere yöneliktir.

Çalışma İzni Almazsam Ne Olur?

Çalışma izni olmadan, bir yabancının ülkemizde çalışması suçtur. Kaçak çalışma durumunda kişi hakkında sınır dışı kararı alınabilir. İşletmeye de idari para cezası kesilir. Yasal izinler alınmaksızın kaçak işçi çalıştırılmasını tavsiye etmiyoruz.

Çalışma İzni Başvurusu Nereye Yapılır ?

Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü genel müdürlüğüne yapılır.
Bu müdürlük Ankara’dır. Başka hiçbir şehirde şubesi bulunmamaktadır.

Başvurular sistem üzerinden yapılır.


Geçici Koruma Altındakilerin Çalışma İzni

Geçici koruma, çeşitli sebeplerle vatanlarını terk etmek zorunda kalan ve geri dönemeyen kişilere sunulan bir nevi ‘geçici sığmacı’ durumudur.

YUKK 91. Maddesinde düzenlenir.

Geçici Koruma ve Uluslararası Korumaya İlişkin Diğer Hükümler
Geçici koruma[26]
MADDE 91 – (1) Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen,
acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı
geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir.
(2) Bu kişilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri,
Türkiye’den çıkışlarında yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirlerle
ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, merkez ve
taşrada görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi,
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Geçici korumadan yararlanan yabancıların çalışma izni alabilmesi için gereken koşullar şunlardır:

  1. Geçici koruma kimlik belgesi veya yabancı tanıtma belgesi, aynı zamanda yabancı kimlik numarası.
  2. İlgili Bakanlıkların ön izin belgesini almak zorunda olan mesleklerde çalışacak olanlar için bu belgenin bulunması.

Ancak bazı önemli kriterlere dikkat etmek gerekir:

  1. Bir işyerinde çalışan geçici koruma altındaki yabancı sayısı, aynı yerdeki Türk çalışanların sayısının %10’unu aşamaz. Ancak, belirli bir işi yapacak Türk vatandaşının bulunamadığı durumlarda, bu kural geçerli olmayabilir. ( %10 kuralı katı uygulanan bir kural değildir. Bazı durumlarda sayı %10 üzerinde dahi olsa çalışma izni aldığımız dosyalarımız mevcuttur. Çalışılacak olan işletmenin bulunduğu sektör ve toplam istihdam sayısı değerlendirmede göz önünde bulundurulur. Örnek olarak bünyesinde 5 Türk çalışanı bulunan Limit Şirket için geçici koruma kimlik belgesi bulunan 3 Suriyeli için çalışma izni aldık.)
  2. Çalışma izni başvurusunda bulunurken, sağlık, eğitim ve öğretim üyelerinin ilgili Bakanlıklardan ön izin alması gerekmektedir.
  3. Ön izin belgesi olmayan başvurular kabul edilmez.
  4. Geçici koruma altındaki yabancılara asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.

ÖRNEK

Mesela, Ahmet Bey, Suriye’den gelen ve geçici koruma altında olan bir yabancıdır. Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için şunları sağlaması gerekir:

  1. Geçici koruma kimlik belgesi ve yabancı kimlik numarası.
  2. Eğer Ahmet Bey ön izin gerektiren bir meslekte çalışmayı planlıyorsa, ilgili Bakanlıktan ön izin belgesini alması gerekir.

Buna ek olarak, Ahmet Bey’in çalışacağı işyerinde yukarıda sayılan kriterlerin de sağlanması gerekir.

blank

Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin Durumu

Uluslararası koruma çeşitleri YUKK 61.madde ve devamında Mülteci, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma tanımları ile alt başlıkları belirtilmiştir.

Çalışma izni alınması gerekenleri aşağıdaki tabloda belirttik:

Koruma StatüleriÇalışma İzni Alması GerekenlerÇalışma İzni Alması Gerekmeyenler
MülteciMülteciler
İkincil Koruma Sahibiİkincil Koruma Sahipleri
Şartlı MülteciŞartlı Mülteciler
Uluslararası Koruma Başvuru SahibiUluslararası Koruma Başvuru Sahipleri

Oturma izni ve uluslararası koruma başvuru kimliği olan kişilerin çalışma izni alabilmesi için firmada en az 5 sigortalı Türk işçi bulunmalıdır.’’ şeklinde   bilinilse de başvuru esnasında gerekli dayanaklarımızı sunduğumuzda bu şart ortadan kalkmaktadır. Ancak geçici koruma altında olanlar için bu şart aranmamaktadır.

Gerekli evraklar, şirket türüne bağlı olarak şahıs firması, limited şirket veya anonim şirket gibi farklılık göstermektedir.

Eğitim ve sağlık sektörlerinde çalışacak olanlar, asgari ücretin 3 katını almalıdır.

Yabancılar, restaurant, otel gibi çalışma koşullarının dışında ev hizmetlerinde de çalışabilirler. Bu ev hizmetleri genellikle çocuk bakımı ve yaşlı bakıcılığı gibi görevleri içerir. Ancak yabancı bir kişi, ev temizliği gibi bir statüde çalıştırılamaz. Yanlış statü seçilirse başvurunuz reddedilebilir.

Ev hizmetlerinde asgari ücret gösterilecekse, şahıs firması, limited veya anonim şirket çalışanı olan yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı gösterilmesi zorunludur. SGK tarafından yaptırım uygulanabilir ve aksi bir durumda çalışma izni iptal edilebilir.

Kaçaklar Çalışma İzni Alabilir Mi?

Kimlik süresi geçen Kaçak duruma düşen kaçak yollardan gelen veya hiç kayıt yaptırmayan kişilerin çalışma izni alamayacağı sıklıkla sorulur. Ancak kaçakların çalışma izni alması mümkün değildir. Kaçak olan kişinin öncelikle yasal statü kazanması gerekir.   Herkesin durumu farklı olduğu için dosyası incelenerek geçici koruma veya şartlı mülteci statüsü alıp alamayacağı araştırılmalı turist ikameti alıp alamayacağı araştırılmalı ve dosyanın durumuna göre hareket edilmelidir. 

blank

Çalışma İzni Maliyetleri Nelerdir?


Çalışma izninde danışmanlık bedeli haricinde devletin aldığı tutarlar da bulunmaktadır. Güncel tutarlar aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki tabloda 2023 yılında çalışma izni harç ve değerli kağıt bedellerini görebilirsiniz:

İzin Türü / SüreHarç TürüHarç Tutarı
Süreli / 1 yıla kadarSüreli Çalışma İzin Belgesi3.090,20 TL
Süreli / 1 yıldan fazla ve 2 yıl süreli izinSüreli Çalışma İzin Belgesi6.180,40 TL
Süreli / 2 yıldan fazla ve 3 yıl süreli izinSüreli Çalışma İzin Belgesi9.270,60 TL
SüresizÇalışma İzin Belgesi30.914,50 TL
Geçici Koruma Çalışma İzni / 1 Yıl (Standart)Çalışma İzin Belgesi1.149,60 TL
Değerli Kağıt Bedeli356,00 TL

Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 3.090,20 TL harç alınmaktadır.

Yabancı Çalışma İzninde Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çeşitli kriterler vardır ve farklı kategoriler bulunmaktadır. Ev hizmetleri, eğlence sektörü, sağlık sektörü sanayi sektörü, tarım sektörü ve hayvancılık sektörü gibi çeşitli alanlarda çalışma izni başvurusu yapılabilir.

Ancak çalışma izni başvurusu yapılacak her sektörde bakanlığın istediği evraklar ve harç tutarları değişiklik gösterecektir. Başvurmak istediğiniz sektörü ve yabancının bilgilerini bize göndererek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hatalı başvuru yaparsanız başvurunuz red olabilir ve yatırım şu olduğunuz harçlar boşa gidebilir. 

Mevsimlik İşçi İstisnası

Karadeniz Bölgesi’nde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri), mevsimlik tarım işlerinde çalışacak Gürcistan vatandaşlarının çalışma izni muafiyeti alması zorunludur. Bu muafiyet için başvurular ilgili ilçe kaymakamlıklarına yapılmalıdır.

blank

Çalışma izni muafiyeti kapsamında, Gürcistan vatandaşları bir takvim yılı içinde en fazla 90 (doksan) gün süreyle mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışabilirler. Ancak bu süre, yabancıların Türkiye’de yasal kalış süreleri (vize/vize muafiyeti süresi, ikamet izni süresi) ile sınırlıdır.

Related Posts

blank

Oturma İzni İkamet Reddi Davası

Neden Oturma İzinleri Sürekli Reddediliyor Türkiye’deki yabancı uyruklu kişilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, oturma izni başvurularının sürekli olarak reddedilmesidir. Bu durum, birçok farklı milletten kişileri etkilemekte olup, başvuruların reddedilme oranlarında belirgin bir artış gözlemlenmektedir. İncelenen veriler, Rusya, Amerika, Kanada,...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor