Boksörün Yumruğu: Yargıtay’ın Gözünden Silah Değerlendirmesi

Boks, her bir yumruğun kuvvetini, hızını ve teknik beceriyi sergilediği bir spor dalıdır. Boksörler, yoğun bir eğitim ve disiplinle bu yeteneklerini geliştirirler. Ancak bu eğitimli yumrukların hukuki boyutta bir “silah” olarak değerlendirilip değerlendirilmediği, bir dönem Türkiye’de tartışma konusu olmuştur. Bu yazıda bir şehir efsanesini inceleyeceğiz.

blank

Türk Ceza Kanunu’nda Silah Tanımı

Türk Ceza Kanunu (TCK) 6. maddesinde “silah” kavramını geniş bir şekilde tanımlamıştır. Bu tanım; ateşli silahları, patlayıcı maddeleri, kesici, delici aletleri ve saldırıya elverişli diğer nesneleri kapsar. Ancak, bu kapsamlı tanımlama içerisinde, vücut parçaları ya da yumruklar gibi doğal oluşumlar hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir.

blank

Kanunda yazmayan bir tanımı yorum yoluyla kanun yerine koyamayız. Kanunda yazan tanımlar hem bizi hem mahkemeleri bağlar. Eğer kanun tanımları yaparken bir durumu tanımlamamışsa bunu o kategoriye koymadığı anlamına gelir.

Türk Ceza Kanunu 6.madde tanımları yapar;

f) Silah deyiminden;

1. Ateşli silahlar,

2. Patlayıcı maddeler,

3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,

4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,

5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,

anlaşılır.

Bir şeyin “silah” olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlerken, objenin ne kadar tehlikeli olabileceğine bakarız. Yani, o şeyi kullanarak birine zarar verme potansiyeli var mı? Eğer varsa, o şeyi silah olarak sayabiliriz. Mesela, bir bıçağın veya taşın tehlikeli olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu, elimizdeki her şeyin otomatik olarak silah olduğu anlamına gelmez. Önemli olan, o şeyin nasıl kullanıldığıdır.

blank

Bir şeyin başlangıçta silah olarak yapılmamış olması da onun silah sayılmayacağı anlamına gelmez. Örneğin, bir sopa başlangıçta yürüme amacıyla yapılmış olabilir, ama eğer birisi onu bir başkasına zarar vermek için kullanırsa, o sopa da silah kabul edilir.

Silahların Taşınabilirlik Özelliği

Silahın tanımındaki kritik unsurlardan biri taşınabilirlik şartıdır. Bu, bir silahın, onunla potansiyel bir tehlike yaratma veya tehdit oluşturma kapasitesini farklı mekanlara kolaylıkla taşıyabilmesiyle alakalıdır. Eğer bir nesne, yapı itibariyle taşınması zor veya imkansızsa, bu nesne genelde silah kapsamına alınmaz. Örneğin, yerinden kaldırılması mümkün olmayan büyük bir demir bloğu, potansiyel olarak tehlikeli olabilir, fakat pratikte bir saldırıda kullanılması oldukça zor olduğu için “silah” olarak nitelendirilmez.

blank

Bu temel kavramlar, bir objenin silah olarak kabul edilip edilmeyeceğini anlamak için kullanılan kriterlerden sadece birkaçını oluşturur. Ancak her somut olay, kendi içindeki özgül şartlara göre ayrıca değerlendirilmelidir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Kararı

Türkiye’de, boksörün yumruğunun bir “silah” olarak kabul edilip edilmediği konusu, bir süre hukuki çevrelerde tartışılmıştır. Bu tartışmalara nihai bir sonuç getiren karar, 2008 yılında Yargıtay Ceza Genel Kurulu(YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas No: 2008/3-25 Karar No: 2008/22 Karar Tarihi: 12.02.2008) tarafından verilmiştir. Yargıtay’ın bu kararında, vücut bölümlerinin -özellikle yumruk, elin kenarı, çıplak ayak veya diz gibi- silah kavramı kapsamında değerlendirilmediği belirtilmiştir.

blank

İnsan vücudu doğuştan gelen bazı özelliklere sahip olabilir; örneğin güçlü kaslara, keskin tırnaklara ya da sıkı bir yumruğa. Ancak bu vücut parçaları, doğaları gereği var olan organlarımızdır. Hukuki açıdan, bir şeyin silah sayılabilmesi için onun dışarıdan bir araç ya da alet olması gerekir. Bu sebeple, bir yumruk ya da diğer vücut parçaları, ne kadar güçlü olursa olsun, hukuki olarak “silah” olarak kabul edilmez.

Profesyonel dövüşçü de olsa, lisanslı boksör de olsa, kickboks ring dövüşçüsü de hatta Mike Tayson dahi olsa yumruklar silah sayılmaz. Sokakta kavga eden profesyonel dövüşçü silahlı yaralama suçundan yargılanmaz. Ancak hakim ceza tayin ederken bu durumu dikkate alarak üst sınırdan ceza verebilir ve indirim yapmayabilir.

Boksör yumruğu sonucu veya profesyonel lisanslı güreşçinin kaldırıp yere vurması sonucu kişi ölürse burada artık kaza ve yanlışlıktan bahsedilemez. Profesyonel bir kişi yumruklarının ve vücudunun gücünü ölçebilecek yetenektedir. Eğer biri öldüyse boksör bunu isteyerek çok sert vurmuş olmalıdır. Yoksa profesyonel bir sporcu kavga esnasında yumruk şiddetini ayarlayabilecektir.

https://youtu.be/fv4TFaY3Xhs

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor