Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?

Endikasyon Nedir?

Endikasyon, basitçe ifade etmek gerekirse, bir ilacın veya tıbbi işlemin belirli bir sağlık durumu için uygun ve gerekli olduğunu gösterir.Endikasyon kavramının kelime kökü, Latince “indicare” fiilinden gelir. “indicare” fiilinin anlamı, “göstermek, belirtmek”tir. Bu nedenle, endikasyon kavramı, bir ilacın veya tıbbi işlemin uygulanmasının gerekli olduğu durumu gösteren bir durum veya şart olarak tanımlanabilir.

Endike kelimesi, Türkçeye Fransızca “indication” kelimesinden geçmiştir. Fransızca “indication” kelimesi de aynı şekilde Latince “indicare” fiilinden türemiştir.

Örneğin, bir hastanın baş ağrısı varsa ve bu ağrının nedeni migrense, migren için özel olarak tasarlanmış bir ağrı kesicinin kullanımı bu durum için bir endikasyondur. Bu örnekte, migrene yönelik ağrı kesicinin kullanımı, hastanın baş ağrısını gidermek ve migrenin etkilerini azaltmak amacıyla önerilir. Yani, endikasyon, bir sağlık sorununa çözüm olarak belirli bir tedavinin neden gerekli olduğunu açıklar.

blank

Endike, genellikle bir teşhis ile ilişkilidir.

Örneğin, bir hastanın ateşi varsa, antibiyotik tedavisinin endikasyonu, hastanın ateşidir. Yani, hastanın ateşini düşürmek için antibiyotik tedavisi uygulanır.

Endike, bir hastalığın seyri ile de ilişkili olabilir. Örneğin, bir hastanın kanseri varsa, ameliyatın endikasyonu, hastanın kanserinin ilerlemesidir. Yani, hastanın kanserini tedavi etmek için ameliyat yapılır.

Endike, bir hastanın genel durumu ile de ilişkili olabilir. Örneğin, bir hastanın yaşlı veya zayıf olması durumunda, ameliyatın endikasyonu daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Endike, bir ilacın veya tıbbi işlemin riskleri ile de ilişkilidir. Örneğin, bir hastanın ciddi bir kalp hastalığı varsa, antibiyotik tedavisinin endikasyonu daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Endike, bir doktorun kararıdır. Doktor, hastanın klinik durumunu ve hastalığın seyrini değerlendirerek, bir ilacın veya tıbbi işlemin endikasyonunu belirler.

blank

Endike kavramını daha iyi anlamak için, aşağıdaki soruları kendinize sorabilirsiniz: İlaç veya tıbbi işlemin amacı nedir? İlaç veya tıbbi işlem, hastanın durumunu nasıl iyileştirir veya korur? İlaç veya tıbbi işlemin riskleri nelerdir? Bu soruların cevapları, bir ilacın veya tıbbi işlemin endikasyonunu belirlemeye yardımcı olacaktır.

Komplikasyon Nedir?

Komplikasyon, bir hastalık veya tıbbi müdahale sonucu ortaya çıkan istenmeyen durumlardır. Bu olumsuz sonuçlar hastanın durumunu kötüleştirebilir, hatta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin, diyabet hastalarında görülen ayak yaraları, bu hastalığın bir komplikasyonudur. Ameliyat sonrası enfeksiyonlar da tıbbi işlemlerin komplikasyonları arasında yer alır.

Komplikasyonlar, hastalığın kendisinden, yapılan tıbbi işlemlerden, hastanın genel durumundan veya ilaçların doz ve süresinden kaynaklanabilir. Yaşlı hastalarda düşme riski, bir ameliyattan sonra enfeksiyon riski veya uzun süreli antibiyotik kullanımı sonucu bağırsak problemleri bu duruma örnek verilebilir.

blank

Endikasyon Ve Komplikasyonun Farkı Nedir?

Endike, bir ilacın veya tıbbi işlemin uygulanmasını gerektiren durumdur. Bu durumda, endikasyon, hastanın ameliyat edilmesi gereken bir sağlık sorununun olmasıdır. Yani, ameliyat, hastanın sağlığını iyileştirmek veya korumak için yapılır.

Komplikasyon ise, bir ilacın veya tıbbi işlemin sonucu olarak ortaya çıkan istenmeyen ve genellikle olumsuz sonuçtur. Bu durumda, komplikasyon, ameliyatın bir sonucu olarak ortaya çıkan kanama, enfeksiyon, akciğer embolisi gibi istenmeyen durumlar olabilir.

Bu örnekte, endikasyon, ameliyatın yapılmasının nedenidir. Komplikasyon ise, ameliyatın yapılmasının sonucudur.

Tanım olarak, endikasyon, bir ilacın veya tıbbi işlemin uygulanması için gerekli olan durumdur. Komplikasyon ise, bir ilacın veya tıbbi işlemin sonucu olarak ortaya çıkan istenmeyen ve genellikle olumsuz sonuçtur.

Bu tanım, endikasyon ve komplikasyon arasındaki farkı açıkça ifade eder.

Endikasyon, bir ilacın veya tıbbi işlemin uygulanmasını gerektiren bir durumdur. Komplikasyon ise, bir ilacın veya tıbbi işlemin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur.

Daha çarpıcı bir örnek vermek gerekirse, bir hastanın yüksek ateşi vardır. Bu durumda, endikasyon, hastanın ateşinin düşürülmesidir. Doktor, hastaya antibiyotik tedavisi uygular. Bu tedavinin sonucu olarak, hastanın ateşi düşer. Ancak, tedavinin bir sonucu olarak, hastada baş dönmesi veya mide bulantısı gibi istenmeyen durumlar da ortaya çıkabilir.

Bu istenmeyen durumlar, komplikasyon olarak adlandırılır. Bu örnekte, endikasyon, antibiyotik tedavisinin uygulanmasının nedenidir. Komplikasyon ise, antibiyotik tedavisinin sonucu olarak ortaya çıkan istenmeyen durumlardır.

Related Posts

blank

Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?

Macaristan Parlamentosu Yeni Düzenlemesi Yatırımcı Misafir Uygulaması Macaristan Parlamentosu, ülkede yabancı yatırımcılara yönelik bir “misafir yatırımcı oturum programı” başlatan yeni bir düzenlemeyi onayladı. Bu program, yatırımcılara Macaristan’daki gayrimenkul alımları aracılığıyla on yıla kadar ikamet etme olanağı tanıyor. Programa katılmak için...
blank

Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması

Genel Bakış ve Amaç Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan adli işbirliği anlaşması, her iki ülkenin vatandaşlarının yasal haklarını koruma ve suçla mücadelede işbirliğini güçlendirme amacını taşır. Anlaşma, Ankara’da 3 Şubat 2010 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, adli yardımlaşma, belgelerin...
blank

Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?

Avukat Ücretsiz İş Alabilir Mi? Kanunda Avukatın Ücreti Nasıl Düzenlenir? Türkiye’deki Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi, avukatlık ücretlerinin belirlenmesine ve minimum ücret düzenlemesine ışık tutar. Bu düzenleme kapsamında, avukatlık hizmetlerinin karşılığı olarak kabul edilen meblağ veya değerin belirlenmesi esastır. Kanun, ücretlerin...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Mobbing Nedir?

Mobbing Kelime Anlamı Nedir? Mobbing Ne Anlama Gelir? Mobbing, Latince “mob” kelimesinden türetilmiş ve ‘dağınık bir kalabalık’ anlamına gelen bir kavramdır. İlk kez, Heinz Leymann isimli bir endüstri psikoloğu tarafından akademik literatüre dahil edilmiştir. Bu terim genellikle İngilizce’de, bireyleri psikolojik...
blank

İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?

Tam Yargı Davası Nedir? İdarenin haksız bir eylemi nedeniyle oluşan zarar için açılan tazminat davasına tam yargı davası denir. Tam yargı davası idareye karşı yani kamu kurumları, valilikler, bakanlıklar gibi kurumlara karşı açılır. Tam yargı davasının klasik örnekleri arasında, idarenin...
blank

Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?

Başkasının Eserini Yayınlarda Nasıl Kullanabilirim? İktibas Nedir? İktibas, dil kökeni olarak ‘alıntı yapma’ ya da ‘ödünç alma’ gibi anlamlara gelirken, hukuk alanında da bu anlamlara paralel bir yorum kazanır. Bu bağlamda, iktibas, bir eserin bir kısmının veya tamamının, eser sahibine...
blank

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet, modern dünyada yaratıcılığın ve yeniliğin korunmasında kritik rol oynar. Her ikisi de yaratıcı çalışmaların ve inovasyonların korunması için tasarlanmıştır, ancak farklı alanları ve özellikleri kapsarlar. Sınai Mülkiyet Tanım ve Kapsam:...
blank

İnhisari Ne Demek?

Kelime Anlamı İnhisar kelimesi, dilbilimsel kökeni itibarıyla Arapça bir terim olan “hasr” kökünden türemiştir. Bu kök, “hasretmek”, “bir yere ayırmak” ya da “bir yerde toplamak” gibi anlamlara sahiptir. Türkçeye geçiş sürecinde “inhisar” kelimesi, “belirli bir yerde veya bir kişinin elinde...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?

İşgalciye Karşı Ne Yapılabilir? Gelip Eşyalarını Tarlaya Atana Ne Yapılır? Bazı insanlar başkasının bahçesine araba, römork, lastik, konteyner gibi eşyalarını bırakmaktalar. Nasıl olsa kullanmıyorlar kalsın diye başlayan işgal İsrail’in Filisitin’i işgaline dönebiliyor. Başta bir iki hafta dursun kaldırırsınız diye izin...
blank

İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?

Hissedarlardan Birinin Yaptığı Kira Sözleşmesi Diğerlerini Bağlamaz Türkiye coğrafyasında yaygın olarak rastlanan bir hukuki problem, mülkiyet haklarına tecavüz eden işgalcilerin varlığıdır. Bu işgalciler, başkasına ait olan mülklere izinsiz olarak yerleşip, o mülkün kaynaklarından faydalanarak haksız bir kazanç elde ederler. Özellikle...
blank

Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil, Arapça “ecr” (bir iş veya hizmet karşılığında verilen ücret) ve “misil” (benzer, miktar) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu terim, bir mülkün kullanımından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdir edilmesini ifade eder ve genellikle bir yerin kiralanması durumunda, benzer yerlerin...
blank

Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı

Türkiye’de İkamet Eden Afgan İranlı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı Türkiye, 2011 yılında kabul ettiği “Uluslararası Mülteci Sözleşmesi” ve “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ile mülteci ve sığınmacı çocukların eğitim ve sağlık haklarını garanti altına almıştır. Bu sözleşmelere göre, Türkiye’de ikamet...
blank

Ev Sahibi ve Kiracı Kavga Ederse Ne Olur?

Ev Sahibi Zam Kiracı Zamdan İndirim İstiyor Kiracılarla ev sahipleri arasında yaşanan gerginlik gün geçtikçe artmaktadır. Ev sahibi enflasyon karşısında kirasının eridiğini düşünmekte, kiracılar ise kira artışının limitli yapılması gerektiğini söylemekte ve kendini savunmaya çalışmaktadır. Gerek siyasi gerek ekonomik sebepler...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor