Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?

Kısmi Bağımlı veya Tam Bağımlı Engelli Sağlık Raporunun Alınması

Türkiye’de, vatandaşların sağlık problemleri nedeniyle SGK’dan yardım alabilmesi için belirli koşulları karşılamaları gerekmektedir. Bu süreçte, engelli bireyler için sağlık kurulu raporunun önemi büyüktür. Engelli sağlık kurulu raporu, bireyin engel durumunu ve bakıma ihtiyaç duyup duymadığını belirler.

HEYET RAPORUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR YAZIMIZ İÇİN TIKLA


Engelli sağlık kurulu raporları, engelli bireylerin durumuna göre “kısmi bağımlı” veya “tam bağımlı” olarak sınıflandırılmasını sağlar. Bu sınıflandırma, bireyin ne derece yardıma ihtiyacı olduğunu gösterir:

  • Tam Bağımlı Engelliler: Bu kategori altında sınıflandırılan bireyler, günlük yaşam aktivitelerini tek başlarına yerine getiremezler ve sürekli olarak başka bir kişinin bakımına ihtiyaç duyarlar. Tam bağımlı engelliler için SGK, “bakım parası” adı altında ek ödeme yapar. Bu ödeme, engelli bireyin bakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
  • Kısmi Bağımlı Engelliler: Kısmi bağımlılar, belirli durumlarda veya belirli ihtiyaçları karşılamak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyarlar. Ancak, tam bağımlı bireyler kadar sürekli bakım gerektirmezler.

ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Madde 4

ğ) Kısmi bağımlı engelli birey: Doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısına bağlı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesi gereken fonksiyonel bağımsızlık ölçeklerine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım alarak gerçekleştirebileceğine karar verilen bireyi,

m) Tam bağımlı engelli birey: Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen bireyi,

blank

Engellilere Yüzde Oranında Rapor Verilir

Engelli raporlarında belirtilen yüzdelik oranlar, Türkiye’de engelli bireylerin iş göremezlik derecesini ve engellilik seviyesini ifade eder.

Bu oranlar, bireyin günlük yaşam aktivitelerini ne ölçüde bağımsız olarak yerine getirebileceğini ve sosyal hayatta karşılaşabileceği zorlukların derecesini gösterir.

Engellilik oranı, sağlık kurulu tarafından, bireyin fiziksel veya zihinsel durumuna göre belirlenir ve bu değerlendirme, bireyin engellilik derecesine göre çeşitli hak ve yardımlardan faydalanabilmesini sağlar.

Engellilik Oranının Belirlenmesi:

  • Engellilik oranı, uzman doktorlar tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonucu belirlenir. Bu değerlendirme, kişinin bedensel fonksiyon kayıplarını, hastalığının niteliğini ve engelinin işlevsellik üzerindeki etkisini kapsar.
  • Örneğin, bir kişinin kolu çalışmıyorsa, bu durumun his kaybı, kontrol kaybı ve günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisi değerlendirilerek belirli bir yüzdelik engellilik oranı atanır.


Hatalı Verilen Bir Sağlık Raporuna Örnek SİTEMİZE SORU OLARAK GELDİ

Sürekli Bakım İhtiyacı Olan Bez Hastasına Geçici Rapor Verilmesi

blank
Merhaba Mehmet bey babaannem için iki yıl önce engeli raporu aldık tam bağımlı 92 çıktı bu yıl bitti raporu tekrarladık süresiz 98 çıktı fakat kısmi bağımlı vermişler bu yüzden bakım parasından faydalanamıyoruz itiraz ettik tekrardan başka bir şehir de hastaneye gittik bu kez 88 yine kısmı bağımlı vermişler fakat baannem hasta bezi kullanıyor iki adet solunum cihazı var onlarla yaşıyor akli dengesi yerinde konuşması da iyi ama onun harici iyi değil bu biz il olan Aksaray’da yaşıyoruz ilk raporumuzu Aksaray eğitim ve araştırma Hastanesi’nden aldık ikinci raporu Niğde hastanesi yüzde on düşüş oldu bu durumda ne yapabilirim lütfen yardımcı olur musunuz.

İptal Davası Açma

Eğer idari başvuru sonucunda rapor değiştirilmez veya vatandaşın talebi reddedilirse, vatandaşın durumunu yeniden değerlendirilmesi için İdare Mahkemesi’nde iptal davası açma hakkı vardır. Bu dava, sağlık raporunun ve SGK’nın yapmış olduğu işlemin iptali için açılır.

İdare Mahkemesinde Süreç:

  • Mahkeme, davacının gerçekten sürekli bakıma ihtiyacı olup olmadığını inceleyecek ve araştıracaktır.
  • Bu araştırma sonucunda, eğer kişinin tam süreli bakıma ihtiyacı olduğu anlaşılırsa, dava konusu işlem iptal edilecektir.
blank


“Davacının daha önce aldığı iki özürlü sağlık kurulu raporunun yanlış olduğu düşüncesi ile hakem hastane olan Konya Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından verilen 26/03/2015 tarih ve R150001881 sayılı engelli sağlık kurulu raporunun davacının hukuki durumunda değişikliğe ve hak kaybına yol açabileceği, bu haliylede idari davaya konu olabilecek icrai, kesin ve yürütülebilir işlemler olduğu ve ilgilinin hukukunu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla idare mahkemesince işin esası incelenmek suretiyle bir karar verilmesi gerekirken aksi yöndeki kararında hukuki isabet görülmemiştir.” T.C. Danıştay 15.DAİRE Esas:2015-7232 Karar:2015-6313 Karar Tarihi:20.10.2015


Bu karar, Türkiye’de engellilik oranının belirlenmesi ve sağlık kurulu raporlarına ilişkin önemli bir hukuki süreci örneklendirir. Kararda, bir bireyin engellilik oranının belirlenmesinde yaşanan uyuşmazlık ve bu uyuşmazlığın idari yargı tarafından nasıl ele alındığı detaylandırılmıştır.

Özet ve Anahtar Noktalar:

  • Davanın Konusu: Davacı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından kendisine verilen %39 oranında engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun iptali için dava açmıştır.
  • İlk Derece Mahkemesinin Kararı: Konya 2. İdare Mahkemesi, sağlık raporunun tek başına yeni bir hukuki durum yaratmadığı ve iptal davasına konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlem niteliği taşımadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar vermiştir.
  • Danıştay’ın Değerlendirmesi ve Kararı: Danıştay 15. Dairesi, davacının sağlık kurulu raporuna ilişkin itirazını değerlendirmiştir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, sağlık kurulu raporunun, kişilerin hukuki durumlarında değişiklik meydana getiren ve yürütülmesi zorunlu idari işlemler arasında değerlendirilebileceğine karar vermiştir.
  • Sonuç: Danıştay, ilk derece mahkemesinin kararının hukuka uygun olmadığını ve iptal edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu kararla, sağlık kurulu raporunun idari bir işlem olarak kabul edilebileceği ve iptal davasına konu edilebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, özürlü sağlık kurulu raporlarına itiraz süreci ve hakem hastane mekanizmasının işleyişi de bu kararla örneklendirilmiştir.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor