Sınır Dışı Kararlarına Karşı Süresinde Dava Açmanın Önemi ve DEPORT

Deport Kararına Karşı Süresinde Dava Açmanız Gerekir

Göç İdaresi’nin verdiği sınır dışı kararlarına karşı yasal başvuru hakkını kullanmak, hukuki süreçlerde kritik bir öneme sahiptir. Bu başvuru hakkının süresinde ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi, yabancıların hukuki haklarını korumada belirleyici bir rol oynar. Bu makalede, süresinde dava açmanın önemini, tebligat sürecinin ne anlama geldiğini, bu süreçte hangi adımların atılması gerektiğini ve olası hukuki tuzakları derinlemesine inceleyeceğiz.

Sınır Dışı Kararlarına Karşı 7 Günlük Dava Süresi ve İçeriği

Deport kararına karşı iptal davası açılınca sınır dışı işlemeleri dava bitinceye kadar askıya alınır.

Sınır dışı kararlarına yönelik yasal başvuruların açıklıkla belirtilen süre içerisinde yapılması, yabancıların haklarını koruyabilmesi için oldukça önemlidir. Bu süre, yabancı hukukuna göre, sınır dışı kararının tebliğiyle başlayan 7 günlük bir süredir. Süresi geçmiş bir başvuru, genellikle reddedilir ve yabancının hukuki çözüm yolunu kapatabilir. Süresinde başvuru hakkı, yabancının kararı hukuka uygunluk açısından değerlendirebilmesi ve savunmasını yapabilmesi için elzemdir.

YUKK 53/3

(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın
tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.


Sınır Dışı Kararının Devlet Harcamalarına Etkisi

Sınır dışı işlemleri, devletin bütçesine önemli bir yük getirir. Bu hem uçak bileti masraflarını hem de geri gönderme merkezindeki giderleri kapsar. Eğer bir yabancı, sınır dışı kararına karşı yasal başvuru hakkını süresinde kullanmazsa, devlet, belki de gereksiz yere bu masrafları karşılar. Bu durum, devletin mali yükünü artırır ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını engeller.

blank

Sınır dışı işlemine karşı dava açılmış bile olsa sırf bileti alındığı için yabancılar dava açılmasına karşın davaya rağmen sınır dışı edilmeye çalışılmaktadır.

 • Devlet Harcamaları: Sınır dışı kararının uygulanmasına yönelik olarak devlet, yabancının geri gönderilmesi sürecinde uçak bileti dahil olmak üzere çeşitli maliyetlere katlanır. Bu maliyetler, devletin hali hazırda kısıtlı olan kaynaklarını tüketir.
 • Uçak Bileti Alımı: Yabancının geri gönderilmesi sürecinde, uçak bileti alımı önemli bir yer tutar. Göç İdaresi, yabancının sınır dışı kararına karşı yasal süresi dolduğu takdirde, hızlıca uçak bileti alır ve yabancının ülkesine dönüşünü sağlar. Bu biletin maliyeti, devlet tarafından karşılanır.

Mahkemenin Rolü ve Karar Sürecindeki Etkisi

Sınır dışı kararlarına karşı başvuru sürecinde, mahkemenin rolü ve karar sürecindeki etkisi, sürecin belirleyicisidir. Mahkeme, yabancının başvurusunun süresinde yapıldığına, tebliğin usulüne uygun olup olmadığına, yabancının kararı ne zaman öğrendiğine karar verir. Bu süreçte, dava açma hakkı ve bu hakkın korunmasının önemi ile beraber, yabancının korunma altındaki hakları da göz önünde bulundurulur.

blank

 • Dava Süresinin Mahkeme Tarafından Tespit Edilmesi: Mahkeme, yabancının sınır dışı kararına karşı başvurusunun süresinde yapıldığına karar verir. Bu, hukuki sürecin bel kemiğini oluşturur çünkü dava açma süresi, hukuk tarafından belirlenen sınırlı bir süredir ve geçirilmesi durumunda yabancının başvurusu genellikle reddedilir.
 • Usulüne Uygun Tebligatın Değerlendirilmesi: Mahkeme, sınır dışı kararının yabancıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilip edilmediğini değerlendirir. Bu değerlendirme, yabancının başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğini belirler. Eğer tebligat usulüne uygun yapılmamışsa, yabancının başvurusu genellikle kabul edilir ve hukuki süreç işlemeye devam eder.
 • Kararın Öğrenilme Süreci: Sınır dışı kararının yabancıya tebliğ edilmesi, hukuki sürecin başladığı an olarak kabul edilir. Bu süreç, yabancının hukuki haklarını korur çünkü yabancı, kararın tebliğ edilmesinden sonra dava açma süresine sahip olur. Ancak, göç idaresi memurları, davanın süresinde açılmamasını fırsat bilerek hızlıca uçak bileti alabilir ve yabancıyı zorla deport etmeye çalışabilirler. Bu durum, hukuka aykırıdır ve mahkeme, bu tür durumları dikkate alır.
 • Mahkemenin Karar Yetkisi: Mahkemenin, yabancının dava açma süresini ve tebligatın usulüne uygun olup olmadığını değerlendirme yetkisi, hukuki sürecin belirleyicisidir. Eğer mahkeme, yabancının dava açma süresini geçirdiğine veya tebligatın usulüne uygun yapılmadığına karar verirse, yabancının başvurusu genellikle reddedilir. Bu durum, yabancının hukuki haklarını korur ve hukuki sürecin adil işlemesini sağlar.

Tebligat Süreci ve Önemi

Hukuki süreçlerin adaletli ve usulüne uygun bir şekilde işlemesi, tebligat sürecinin önemini vurgular. Tebligat, hukukta sürelerin başlangıcını belirler ve kişinin idari işlemi öğrenmesini sağlar. Sınır dışı kararı gibi önemli bir idari işlemin yabancıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi, onun hukuki süreci başlatma hakkını elde ettiği andır.

blank

 • Tebligatın Önemi: Tebligat, bir idari işlemi ya da kararı bireye resmi ve yazılı bir şekilde bildirme işlemidir. Hukukta, bir işlemin geçerli sayılabilmesi için ilgili kişiye tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, sınır dışı kararı gibi hukuki sonuçları olan bir işlem, yabancıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmediği sürece yürütülmesi mümkün değildir.
 • Tebligatın Yapılma Şekli: Tebligatlar, genellikle yazılı veya ıslak imzalı bir belge ile gerçekleştirilir. Bu belge, tebligatın yapıldığını ve işlemin ne olduğunu ispatlar. Eğer bir tebligat, usulüne uygun bir şekilde yapılmazsa, yabancının hukuki haklarını kullanma süresi başlamaz.
 • Göç İdaresindeki Tebligat Oyunları: Ne yazık ki, bazı durumlarda göç idaresi memurları, tebligat süreci üzerinde oynayabilir. Örneğin, memurlar, yabancıya sınır dışı kararını bildirmiş gibi davranabilirler ya da belgeler üzerinde sahte tebligatlar düzenleyebilirler. Bu durumlar, yabancının hukuki haklarını ciddi anlamda ihlal eder ve adaletsiz bir sürecin işlemesine sebep olur.
 • Tebligatın İspatı: Tebligatın yapıldığını ispatlamak, hukuki sürecin adaletli işlemesi için gereklidir. Bu nedenle, tebligatın yapıldığına dair belgenin, yabancı tarafından kabul edilip imzalanmış olması gerekir.
 • Tebligatın Öğrenilme Anlamı: Hukukta tebligatın öğrenilmesi, idari işlemi yazılı bir şekilde almak, tamamıyla okumak ve içeriğinden bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Dolayısıyla, bir idari işlem, yabancının bu işlemi tam anlamıyla öğrendiği andan itibaren yasal süreci başlatır.

Göç İdaresi’nde Potansiyel Suistimaller ve Usulsüzlükler

Hukuki süreçlerin karmaşıklığı ve göç idaresi içerisindeki prosedürlerin sıkı takibi, bazı durumlarda usulsüzlüklere ve hukuka aykırı durumların oluşmasına sebep olabilir. Bu durumlar genellikle yabancıların hukuki haklarını ihlal eder ve onları haksız yere sınır dışı etme riski ile karşı karşıya bırakır. Göç idaresinde gerçekleşebilecek potansiyel suistimaller ve usulsüzlüklerin detaylarına inersek:

blank

 • Sahte Tebligatlar: Göç idaresi memurlarının, yabancılara sınır dışı kararını öğrettiklerini göstermek için evrak üzerinde sahte tebligatlar düzenlediği durumlar yaşanabilir. Bu durumda, yabancının hukuki hakları ihlal edilmiş olur ve bu da doğru bir savunma yapmasını engeller. Yani, yabancı hukuki süreci başlatma hakkını kaybedebilir.
 • Sahte İmzalar ve Parmak İzleri: Göç idaresi memurları, bazı durumlarda yabancının imzasını ya da parmak izini taklit ederek veya usulsüz yollardan elde ederek, belgeler üzerinde sahte imza ya da parmak izi oluşturabilir. Bu durumlar, yabancının sınır dışı işlemine karşı bilgisi ve rızası olmadan hareket etmek anlamına gelir ve hukuka aykırıdır.
 • Usulsüz Deport: Göç idaresi memurları, bazı durumlarda yabancıyı, hukuki süreç tamamlanmadan ve dava açma süresi dolmadan zorla deport etmeye çalışabilir. Bu durumda, yabancının hukuki hakları göz ardı edilmiş olur ve devlet hazinesine gereksiz yere masraf çıkartır.
 • İmza İmtina Durumları: Göç idaresi memurları, yabancının belgeleri imzalamayı reddettiği durumlarda, “imzadan imtina etti” şeklinde ifadeler kullanabilir. Ancak bu durumun ispatı genellikle zordur ve bu durumun ses kaydı, kamera görüntüsü gibi kanıtları olmadan, bu ifadelerin kullanılması hukuka aykırıdır.

Bu tür suistimaller ve usulsüzlükler, yabancıların hukuki haklarını ciddi anlamda ihlal eder ve onları mağdur eder. Bu durumları tespit edebilmek ve hukuka uygun hareket etmek için dikkatli olmak, hem yabancıların hem de onları temsil eden avukatların görevidir.

Dava Açma Süreci ve Avukatın Rolü

Sınır dışı kararlarına karşı hukuki mücadele sürecinde, dava açma süreci ve avukatın rolü kritik önem taşır. Bu süreç, yabancıların hukuki haklarını koruma ve sınır dışı kararına karşı savunma yapabilme hakkını temsil eder.

blank

 • Dava Açma Süresi: Sınır dışı kararına karşı yasal başvuru hakkı, yabancılara kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün süreyle tanınır. Bu süre zarfında, yabancının ya da onu temsil eden avukatın sınır dışı kararını mahkemeye taşıması ve hukuki süreci başlatması gerekir.
 • Avukatın Rolü: Sınır dışı kararına karşı yasal başvuru sürecinde, avukatın rolü oldukça geniş ve kritiktir. Avukat, dosyanın incelenmesi, hukuki süreçlerin yönetilmesi ve yabancının haklarının savunulması görevlerini üstlenir.
 • Dosyanın İncelenmesi: Sınır dışı kararına ilişkin dosyanın detaylı bir şekilde incelenmesi, sürecin en önemli adımlarından biridir. Avukat, dosyada yer alan tüm belgeleri, özellikle de tebligatları, dikkatli bir şekilde incelemeli ve herhangi bir usulsüzlük veya sahtecilik belirtisi olup olmadığını kontrol etmelidir.
 • Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi: Yabancının sınır dışı kararına itiraz sürecinin yönetilmesi, avukatın en önemli görevlerinden biridir. Avukat, başvuru sürecini yürütür, gerekli belgeleri toplar, dilekçeyi hazırlar ve süreci takip eder.
 • Hakların Savunulması: Avukat, yabancının hukuki haklarını savunma görevini üstlenir. Bu, yabancının hukuki süreci anlamasına ve hakkını etkili bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur. Avukat, yabancıyı süreç hakkında bilgilendirir, olası sonuçları ve stratejileri açıklar ve yabancının haklarını mahkeme önünde savunur.
 • Usulsüzler ve Şikayetler: Eğer avukat, dosya incelemesi sırasında herhangi bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit ederse, bu durumu idareye karşı bir koz olarak kullanabilir. Avukat, bu tür durumlarda savcılığa şikayette bulunabilir ve hukuki süreci başlatabilir.
 • Dosyanın Özelliği: Her dosya kendi içinde özeldir ve bu, süreci karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir hale getirir. Dosyanın özelliklerine göre, avukatın hangi adımları atacağı ve hangi stratejileri izleyeceği değişir.

Sonuç olarak, dava açma süreci ve avukatın rolü, sınır dışı kararlarına karşı yasal başvuru sürecinin en önemli parçalarıdır. Bu süreç, yabancının haklarını koruma ve hukuki süreci yönetme yeteneğini belirler ve sürecin adaletli bir şekilde işlemesini sağlar.

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?

İcra Sürecine Girdiğinizde Bilmeniz Gerekenler İcra, borçların tahsil edilmesi amacıyla devlet tarafından yürütülen resmi bir süreçtir. Bu süreçte, borçlulara ödeme emri gönderilir ve gerekli adımların atılması beklenir. Ancak bu sürecin karmaşık yapısı ve eklenen ek maliyetler, birçok kişi için kafa...
blank

Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu

Eşcinsel Bireyleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı ve Şantaj: Yasal Haklar ve Korunma Yöntemleri İnternet, 21. yüzyılda insanların birbirleriyle bağlantı kurma şeklini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Sosyal ağlar, çevrimiçi topluluklar ve mesajlaşma uygulamaları, sınırsız iletişim olanakları sunarak dünya genelinde milyonlarca insan...
blank

Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?

Kart Aidatı Alınması Yasal Mıdır? Bilindiği üzere, kredi kartları günümüzde pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve bu kartlara ilişkin çeşitli ücretler, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda, yıllık üyelik ücreti gibi ücretler özellikle ön plana çıkmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti...
blank

İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet

İmara Aykırı Yapı Nedir? “İmara aykırı yapı” kavramı, bir şehir veya bölgede belirlenen inşaat ve yapı standartlarına veya izinlerine uymayan yapılar için kullanılır. Bu durum, genelde belediyelerin veya ilgili yerel yönetim birimlerinin belirlediği imar planlarına ve bina yönetmeliklerine uyulmaması anlamına...
blank

Oy Kullanmama Cezası Nedir?

Oy Kullanmanın Önemi ve Yükümlülüğü: Türkiye’de İdari Yaptırımlar Türkiye’de demokratik süreçlerin temel taşlarından biri, vatandaşların oy kullanma hakkı ve bu hakkın kullanılmasının önemi üzerine kuruludur. Anayasa ve yasalar, vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarını sadece bir hak olarak değil, aynı zamanda bir...
blank

Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?

Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare...
blank

Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir

Yapı Tatil Zaptı Neden Önemlidir? Yapı tatil zaptı, mevcut yapının hukuka ve imar mevzuatına aykırı tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alan resmi bir belgedir. Bu belgenin, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen katı şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur....
blank

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Nedir? Kıdem tazminatının tavan miktarının belirlenmesi, işverenlerin ödeyecekleri maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu uygulama, birçok ülkede, özellikle de Türkiye’de, çeşitli nedenlerle hayata geçirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinin ana amacı, işverenler üzerindeki mali yükü dengelemek ve...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ AMAÇ VE KAPSAM6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında;...
blank

Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?

Ramazan’da Yemekhane Hizmeti Varsa Oruçlu İşçi Ne Yapmalı? Eğer bir iş yerinde, iş sözleşmesi ya da uygulamalar gereği, işçilere yemek verilmesi taahhüt edilmişse ve işçiler bu yemeği herhangi bir nedenle yiyemiyorlarsa, bu durumda yemeklerinin parasal değeri işçilere ödenmelidir. Özellikle, bu...
blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz

Temel Kavramları Öğren İmar planı iptal davalarının mantığını anlamak için imar planlarının ne işe yaradığını ve ne olduklarını çeşitlerini anlatan yazımıza göz atın. İmar Planları Hukuka Aykırı Olabilir Nazım imar planı ve uygulama imar planı ilan edilmiş ve askıya çıkmış...
blank

Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?

Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu? Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor. Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor