Sınır Dışı Kararlarına Karşı Süresinde Dava Açmanın Önemi ve DEPORT

Deport Kararına Karşı Süresinde Dava Açmanız Gerekir

Göç İdaresi’nin verdiği sınır dışı kararlarına karşı yasal başvuru hakkını kullanmak, hukuki süreçlerde kritik bir öneme sahiptir. Bu başvuru hakkının süresinde ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi, yabancıların hukuki haklarını korumada belirleyici bir rol oynar. Bu makalede, süresinde dava açmanın önemini, tebligat sürecinin ne anlama geldiğini, bu süreçte hangi adımların atılması gerektiğini ve olası hukuki tuzakları derinlemesine inceleyeceğiz.

Sınır Dışı Kararlarına Karşı 7 Günlük Dava Süresi ve İçeriği

Deport kararına karşı iptal davası açılınca sınır dışı işlemeleri dava bitinceye kadar askıya alınır.

Sınır dışı kararlarına yönelik yasal başvuruların açıklıkla belirtilen süre içerisinde yapılması, yabancıların haklarını koruyabilmesi için oldukça önemlidir. Bu süre, yabancı hukukuna göre, sınır dışı kararının tebliğiyle başlayan 7 günlük bir süredir. Süresi geçmiş bir başvuru, genellikle reddedilir ve yabancının hukuki çözüm yolunu kapatabilir. Süresinde başvuru hakkı, yabancının kararı hukuka uygunluk açısından değerlendirebilmesi ve savunmasını yapabilmesi için elzemdir.

YUKK 53/3

(3) Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın
tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir.

blank

Sınır Dışı Kararının Devlet Harcamalarına Etkisi

Sınır dışı işlemleri, devletin bütçesine önemli bir yük getirir. Bu hem uçak bileti masraflarını hem de geri gönderme merkezindeki giderleri kapsar. Eğer bir yabancı, sınır dışı kararına karşı yasal başvuru hakkını süresinde kullanmazsa, devlet, belki de gereksiz yere bu masrafları karşılar. Bu durum, devletin mali yükünü artırır ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını engeller.

blank

Sınır dışı işlemine karşı dava açılmış bile olsa sırf bileti alındığı için yabancılar dava açılmasına karşın davaya rağmen sınır dışı edilmeye çalışılmaktadır.

 • Devlet Harcamaları: Sınır dışı kararının uygulanmasına yönelik olarak devlet, yabancının geri gönderilmesi sürecinde uçak bileti dahil olmak üzere çeşitli maliyetlere katlanır. Bu maliyetler, devletin hali hazırda kısıtlı olan kaynaklarını tüketir.
 • Uçak Bileti Alımı: Yabancının geri gönderilmesi sürecinde, uçak bileti alımı önemli bir yer tutar. Göç İdaresi, yabancının sınır dışı kararına karşı yasal süresi dolduğu takdirde, hızlıca uçak bileti alır ve yabancının ülkesine dönüşünü sağlar. Bu biletin maliyeti, devlet tarafından karşılanır.

Mahkemenin Rolü ve Karar Sürecindeki Etkisi

Sınır dışı kararlarına karşı başvuru sürecinde, mahkemenin rolü ve karar sürecindeki etkisi, sürecin belirleyicisidir. Mahkeme, yabancının başvurusunun süresinde yapıldığına, tebliğin usulüne uygun olup olmadığına, yabancının kararı ne zaman öğrendiğine karar verir. Bu süreçte, dava açma hakkı ve bu hakkın korunmasının önemi ile beraber, yabancının korunma altındaki hakları da göz önünde bulundurulur.

blank

 • Dava Süresinin Mahkeme Tarafından Tespit Edilmesi: Mahkeme, yabancının sınır dışı kararına karşı başvurusunun süresinde yapıldığına karar verir. Bu, hukuki sürecin bel kemiğini oluşturur çünkü dava açma süresi, hukuk tarafından belirlenen sınırlı bir süredir ve geçirilmesi durumunda yabancının başvurusu genellikle reddedilir.
 • Usulüne Uygun Tebligatın Değerlendirilmesi: Mahkeme, sınır dışı kararının yabancıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilip edilmediğini değerlendirir. Bu değerlendirme, yabancının başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğini belirler. Eğer tebligat usulüne uygun yapılmamışsa, yabancının başvurusu genellikle kabul edilir ve hukuki süreç işlemeye devam eder.
 • Kararın Öğrenilme Süreci: Sınır dışı kararının yabancıya tebliğ edilmesi, hukuki sürecin başladığı an olarak kabul edilir. Bu süreç, yabancının hukuki haklarını korur çünkü yabancı, kararın tebliğ edilmesinden sonra dava açma süresine sahip olur. Ancak, göç idaresi memurları, davanın süresinde açılmamasını fırsat bilerek hızlıca uçak bileti alabilir ve yabancıyı zorla deport etmeye çalışabilirler. Bu durum, hukuka aykırıdır ve mahkeme, bu tür durumları dikkate alır.
 • Mahkemenin Karar Yetkisi: Mahkemenin, yabancının dava açma süresini ve tebligatın usulüne uygun olup olmadığını değerlendirme yetkisi, hukuki sürecin belirleyicisidir. Eğer mahkeme, yabancının dava açma süresini geçirdiğine veya tebligatın usulüne uygun yapılmadığına karar verirse, yabancının başvurusu genellikle reddedilir. Bu durum, yabancının hukuki haklarını korur ve hukuki sürecin adil işlemesini sağlar.

Tebligat Süreci ve Önemi

Hukuki süreçlerin adaletli ve usulüne uygun bir şekilde işlemesi, tebligat sürecinin önemini vurgular. Tebligat, hukukta sürelerin başlangıcını belirler ve kişinin idari işlemi öğrenmesini sağlar. Sınır dışı kararı gibi önemli bir idari işlemin yabancıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi, onun hukuki süreci başlatma hakkını elde ettiği andır.

blank

 • Tebligatın Önemi: Tebligat, bir idari işlemi ya da kararı bireye resmi ve yazılı bir şekilde bildirme işlemidir. Hukukta, bir işlemin geçerli sayılabilmesi için ilgili kişiye tebliğ edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla, sınır dışı kararı gibi hukuki sonuçları olan bir işlem, yabancıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmediği sürece yürütülmesi mümkün değildir.
 • Tebligatın Yapılma Şekli: Tebligatlar, genellikle yazılı veya ıslak imzalı bir belge ile gerçekleştirilir. Bu belge, tebligatın yapıldığını ve işlemin ne olduğunu ispatlar. Eğer bir tebligat, usulüne uygun bir şekilde yapılmazsa, yabancının hukuki haklarını kullanma süresi başlamaz.
 • Göç İdaresindeki Tebligat Oyunları: Ne yazık ki, bazı durumlarda göç idaresi memurları, tebligat süreci üzerinde oynayabilir. Örneğin, memurlar, yabancıya sınır dışı kararını bildirmiş gibi davranabilirler ya da belgeler üzerinde sahte tebligatlar düzenleyebilirler. Bu durumlar, yabancının hukuki haklarını ciddi anlamda ihlal eder ve adaletsiz bir sürecin işlemesine sebep olur.
 • Tebligatın İspatı: Tebligatın yapıldığını ispatlamak, hukuki sürecin adaletli işlemesi için gereklidir. Bu nedenle, tebligatın yapıldığına dair belgenin, yabancı tarafından kabul edilip imzalanmış olması gerekir.
 • Tebligatın Öğrenilme Anlamı: Hukukta tebligatın öğrenilmesi, idari işlemi yazılı bir şekilde almak, tamamıyla okumak ve içeriğinden bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Dolayısıyla, bir idari işlem, yabancının bu işlemi tam anlamıyla öğrendiği andan itibaren yasal süreci başlatır.

Göç İdaresi’nde Potansiyel Suistimaller ve Usulsüzlükler

Hukuki süreçlerin karmaşıklığı ve göç idaresi içerisindeki prosedürlerin sıkı takibi, bazı durumlarda usulsüzlüklere ve hukuka aykırı durumların oluşmasına sebep olabilir. Bu durumlar genellikle yabancıların hukuki haklarını ihlal eder ve onları haksız yere sınır dışı etme riski ile karşı karşıya bırakır. Göç idaresinde gerçekleşebilecek potansiyel suistimaller ve usulsüzlüklerin detaylarına inersek:

blank

 • Sahte Tebligatlar: Göç idaresi memurlarının, yabancılara sınır dışı kararını öğrettiklerini göstermek için evrak üzerinde sahte tebligatlar düzenlediği durumlar yaşanabilir. Bu durumda, yabancının hukuki hakları ihlal edilmiş olur ve bu da doğru bir savunma yapmasını engeller. Yani, yabancı hukuki süreci başlatma hakkını kaybedebilir.
 • Sahte İmzalar ve Parmak İzleri: Göç idaresi memurları, bazı durumlarda yabancının imzasını ya da parmak izini taklit ederek veya usulsüz yollardan elde ederek, belgeler üzerinde sahte imza ya da parmak izi oluşturabilir. Bu durumlar, yabancının sınır dışı işlemine karşı bilgisi ve rızası olmadan hareket etmek anlamına gelir ve hukuka aykırıdır.
 • Usulsüz Deport: Göç idaresi memurları, bazı durumlarda yabancıyı, hukuki süreç tamamlanmadan ve dava açma süresi dolmadan zorla deport etmeye çalışabilir. Bu durumda, yabancının hukuki hakları göz ardı edilmiş olur ve devlet hazinesine gereksiz yere masraf çıkartır.
 • İmza İmtina Durumları: Göç idaresi memurları, yabancının belgeleri imzalamayı reddettiği durumlarda, “imzadan imtina etti” şeklinde ifadeler kullanabilir. Ancak bu durumun ispatı genellikle zordur ve bu durumun ses kaydı, kamera görüntüsü gibi kanıtları olmadan, bu ifadelerin kullanılması hukuka aykırıdır.

Bu tür suistimaller ve usulsüzlükler, yabancıların hukuki haklarını ciddi anlamda ihlal eder ve onları mağdur eder. Bu durumları tespit edebilmek ve hukuka uygun hareket etmek için dikkatli olmak, hem yabancıların hem de onları temsil eden avukatların görevidir.

Dava Açma Süreci ve Avukatın Rolü

Sınır dışı kararlarına karşı hukuki mücadele sürecinde, dava açma süreci ve avukatın rolü kritik önem taşır. Bu süreç, yabancıların hukuki haklarını koruma ve sınır dışı kararına karşı savunma yapabilme hakkını temsil eder.

blank

 • Dava Açma Süresi: Sınır dışı kararına karşı yasal başvuru hakkı, yabancılara kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün süreyle tanınır. Bu süre zarfında, yabancının ya da onu temsil eden avukatın sınır dışı kararını mahkemeye taşıması ve hukuki süreci başlatması gerekir.
 • Avukatın Rolü: Sınır dışı kararına karşı yasal başvuru sürecinde, avukatın rolü oldukça geniş ve kritiktir. Avukat, dosyanın incelenmesi, hukuki süreçlerin yönetilmesi ve yabancının haklarının savunulması görevlerini üstlenir.
 • Dosyanın İncelenmesi: Sınır dışı kararına ilişkin dosyanın detaylı bir şekilde incelenmesi, sürecin en önemli adımlarından biridir. Avukat, dosyada yer alan tüm belgeleri, özellikle de tebligatları, dikkatli bir şekilde incelemeli ve herhangi bir usulsüzlük veya sahtecilik belirtisi olup olmadığını kontrol etmelidir.
 • Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi: Yabancının sınır dışı kararına itiraz sürecinin yönetilmesi, avukatın en önemli görevlerinden biridir. Avukat, başvuru sürecini yürütür, gerekli belgeleri toplar, dilekçeyi hazırlar ve süreci takip eder.
 • Hakların Savunulması: Avukat, yabancının hukuki haklarını savunma görevini üstlenir. Bu, yabancının hukuki süreci anlamasına ve hakkını etkili bir şekilde kullanabilmesine yardımcı olur. Avukat, yabancıyı süreç hakkında bilgilendirir, olası sonuçları ve stratejileri açıklar ve yabancının haklarını mahkeme önünde savunur.
 • Usulsüzler ve Şikayetler: Eğer avukat, dosya incelemesi sırasında herhangi bir usulsüzlük veya sahtecilik tespit ederse, bu durumu idareye karşı bir koz olarak kullanabilir. Avukat, bu tür durumlarda savcılığa şikayette bulunabilir ve hukuki süreci başlatabilir.
 • Dosyanın Özelliği: Her dosya kendi içinde özeldir ve bu, süreci karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir hale getirir. Dosyanın özelliklerine göre, avukatın hangi adımları atacağı ve hangi stratejileri izleyeceği değişir.

Sonuç olarak, dava açma süreci ve avukatın rolü, sınır dışı kararlarına karşı yasal başvuru sürecinin en önemli parçalarıdır. Bu süreç, yabancının haklarını koruma ve hukuki süreci yönetme yeteneğini belirler ve sürecin adaletli bir şekilde işlemesini sağlar.

Related Posts

blank

Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Nedir Nasıl Silinir?

Adli Sicil Nedir? Adli sicil, bir kişi hakkında verilmiş kesin mahkeme kararlarının saklandığı bir kayıttır. Bu kayıtta sadece kesinleşmiş kararlar bulunur. Yani mahkemenin devam ettiği durumlar bu kayda dahil edilmez. Örnek: Ahmet, bir suçla ilgili mahkemeye çıkarıldı. Bu dava hâlâ...

Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez

Çocuğun Soyadı Değişiklikleri Türkiye’de aile yapısındaki değişiklikler, özellikle boşanma veya yeniden evlenme sonrası çocukların soyadlarının ne olacağı konusunda çeşitli hukuki meseleleri gündeme getirebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Soyadı Türk Medeni Kanunu, çocuğun doğumu sırasında hangi soyadını alacağını açıkça belirtir. Kural...
blank

Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler

Narsisizm Nedir? Narsisizm kelimesinin etimolojik kökeni, Yunan mitolojisinde su kenarında kendi yansımasına aşık olan ve bu yüzden hayatını tüketen Narkissos karakterine dayanır. Psikolojik literatürde ise bu terim, genellikle başkalarından onay alarak özsaygılarını yükseltmek isteyen bireyler için kullanılır. Bu insanlar, alınan...
blank

Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis

Narsisti Anlamak Mümkün Mü? Narsist kişilerle bir hayat sürdürmeye çalışmak, patlak lastikle yol almak gibidir. Çok enerji ister çok emek ister çok yorucudur. Boşanma davaları öncesinde danışmanlık verdiğimiz müvekkillerin hikayelerine çalışırken psikolog ve akademisyenlerin çalışmalarından yararlandık. Bu yazıda verdiğimiz 9...
blank

Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı

Kaan KAZGAN VS Savaş CEBECİ Bu makalede, Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci arasında yaşanan medyatik provokasyonları, bu provokasyonların profesyonel dövüşçülerin kariyerlerine olan etkilerini ve sporda saygınlık ve profesyonellik boyutunda çektiğimiz youtube videosundan kesitler aktaracağız. 1.Medyatik Atışmalar Günümüzde sosyal medyanın etkisiyle...
blank

İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?

İstanbul Sözleşmesinin Amacı Nedir? 2011’de İstanbul’da imzalanan “İstanbul Sözleşmesi”, kadınları ve aileyi şiddetten korumayı hedefleyen uluslararası bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın temel felsefesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarının önemine dayanmaktadır. Bu sözleşmenin getirdiği ilkelere dayanarak Türkiye, 2012’de “Ailenin Korunması Ve...
blank

Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber

Marka Tescil Başvurusu Yaparken Bilmeniz Gerekenler 1. Ayırt Edici Marka Seçimi: Markanın tescil edilebilmesi için en temel özelliklerden biri ayırt edicilik kapasitesidir. Bu, bir markanın, sektöründe veya piyasada var olan diğer markalar arasında, tüketicinin zihninde net bir şekilde ayırt edilebilir...
blank

Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?

Savcılık Dosyaları Neden Gizlidir? Savcılık dosyalarının içerdiği bilgilere erişimin kontrol altında tutulması, hem bireylerin özel hayatlarının korunması hem de adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından kritik bir öneme sahiptir. 1. Gizliliğin Önemi Savcılık Soruşturmalarının Etkinliği: Gizlilik ilkesi, soruşturma sürecinin...
blank

Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar

Yeni Dolandırıcılık Yöntemi Ne? Aracılar Ne İş Yapar? Son dönemlerde dolandırıcılıkta bir trend yakalamış durumda: sokak sokak, cadde cadde gezen komisyoncular aracılığıyla mağduriyetler artıyor. Bu komisyoncuların belirlediği hedef kitlesi finansal zorluklar içinde olanlar. Özellikle işi olmayan, maddi sıkıntıları olan ve...
blank

İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?

Hukuk dünyasında, yargılama süreçleri genellikle belirli protokoller ve prosedürler çerçevesinde ilerler. Türkiye’de, birçok dava Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) çerçevesinde ön inceleme duruşmasıyla başlar. Ancak, İcra Mahkemelerine yapılan başvurular, bu genel prosedürün dışında bir yere sahip olabilir. Özellikle, İcra Mahkemelerine yapılan...
blank

Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma

Borderline Nedir? Borderline Kişilik Bozukluğu (BKB), duygusal istikrarsızlık, yoğun ilişkiler ve kimlik sorunları gibi belirleyici özelliklerle tanınır. Bu bozukluğa sahip bireylerle evlilik veya uzun süreli ilişkiler, çoğu zaman bir dizi zorluk ve karmaşık duygusal dinamikle karakterize edilir. Araştırmalara göre borderline...
blank

Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?

Bankalar Neden Hisse Senedi Saklama Ücreti Alır? Hisse senedi saklama ücreti, yatırım hesabınızı yöneten aracı kurumun, hisse senetlerinizi saklamak için talep ettiği bir ücrettir. Bu ücret genellikle yıllık bazda kesilir ve hesap bakiyenizden otomatik olarak düşülür. Saklama ücretinin amacı, yatırımcıların...
blank

آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)

برای افرادی که در حال جستجوی پناهندگی در ترکیه هستند یا در این فرآیند هستند، درک مسیرهای موجود برای ورود به ترکیه و فرمالیت‌های مرتبط بسیار مهم است. در اینجا یک راهنمای جامع با سناریوهای احتمالی است: سناریو ۱: ورود...
blank

Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law

As one of Turkey’s leading legal teams in the field of immigration law, we consider it our duty to provide legal support to foreign nationals residing in the country. We have extensive experience in critical issues such as deportation orders...
blank

Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri

Türkiye’nin Lider Yabancılar Hukuku Ekibi Olarak İnsan Hakları ve Göç Politikalarına Katkımız Yabancılar hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen avukatlık ekiplerinden biri olarak, ülkede yaşayan yabancı uyruklu kişilere hukuki destek sağlamayı bir görev biliriz. Özellikle sınır dışı edilme kararları ve geri...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor