Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?

Eksik Borç Nedir?

Eksik borç, alacaklı ve borçlu arasında var olan, ancak alacaklının borçluyu dava etme yetkisi bulunmayan bir borç türüdür. Başka bir deyişle, eksik borçlar yasal olarak var olan borçlardır fakat alacaklı bu borç karşısında borçluyu yasal yollarla zorlamada bulunamaz.

blank

Eksik Borcun Temel Özellikleri

 1. Hukuksal Varlık:
  Eksik borçlar hukuken var olup, taraflar arasında bir borç ilişkisi yaratır.
 2. İfa Edilebilirlik:
  Borçlunun borcu ödeyebilme kapasitesi ve hakkı vardır, yani borç yerine getirilebilir.
 3. Dava Edilemezlik:
  Alacaklı, borçluyu yasal olarak zorlayıp, borcun ödenmesini talep edemez. İcra takibine konu edilebilir ancak dava açılırsa karşı tarafın eksik borç defi ileri sürme ihtimali düşünülmelidir.

Eksik Borç Türleri

Eksik borçlar, doğuş biçimlerine göre iki ana kategoriye ayrılır: “Doğuştan Eksik Borçlar” ve “Sonradan Eksik Borçlar”.

blank

Doğuştan Eksik Borçlar

Bu tür borçlar, borç ilişkisinin başlangıcından itibaren eksik olarak kabul edilir. Örnekler şunları içerir:

 • Kumar ve Bahis Borçları:
  Kumar oyunlarından veya bahislerden doğan borçlar. Sanal bahis sitesine para kaptırdıktan sonra dolandırıldım şeklinde bir itirazla paranızı geri istemeniz mümkün gözükmemektedir.
 • Evlenme Simsarlığı Borçları:
  Evlenme aracılığı yapmak karşılığında doğan ücret borçları.
 • Ahlaki Ödev Borçları:
  Bireyin ahlaki yükümlülüklerinden doğan borçlar. Zorda kalan birine su ikram edip sonra bunun parası istenemez.
blank

Sonradan Eksik Borçlar

Başlangıçta normal bir borçken, çeşitli sebeplerle eksik borç haline gelenlerdir. Örneğin:

 • Zamanaşımına Uğrayan Borçlar:
  Borç, zamanaşımı sürecine tabi olduğunda ve borçlu bu durumu ileri sürdüğünde tahsil edilemez hale gelir. Bazı borçların yıllarca takip edilmediğini görmekteyiz. Yıllar sonra çıkıp eskiye dair bir borcu talep etmek kanun tarafından korunmaz.
 • Bağışlanan Borcun İadesi:
  Bir borç affedildiği halde, sonrasında alacaklı tarafından yeniden talep edilirse, bu borç eksik borç haline gelir ve alacaklı, hukuken borçluyu zorlayamaz.

Eksik Borçların Hukuki Sonuçları

Eksik borçların varlığı, alacaklının dava ve takip haklarını kaybetmesine yol açar. Ancak borçlunun, borcu ödememe gibi bir hak veya avantajı doğurmaz. Sadece alacaklının, bu borcu yasal yollarla tahsil etme hakkını kaybetmiş olması söz konusudur.

Eksik Borç İtiraz Mıdır? Defi Midir?

 1. İtiraz: Birisine borcunuz olduğu söylendiğinde, “Hayır, böyle bir borcum yok!” demenizdir. Yani borçtan tamamen kurtulduğunuzu söyleyerek, borcun aslında baştan beri sizin üzerinize olmadığını veya artık bu borcu çoktan ödediğinizi belirtiyorsunuz.
 2. Def’i: “Evet, bu borç var ama şu an için ödeme yapmamam için geçerli bir sebebim var.” demenizdir. Örneğin, bir ürün satın aldınız ama kusurlu çıktı. Satıcıya borcunuzu ödemek istemeyebilirsiniz. Bu, borcu kabul edip etmediğinizle ilgili değil, sadece şu an ödeme yapma zorunluluğunuzun olmadığı anlamına gelir. Ancak bu, borcu ödemeyeceğiniz anlamına gelmez; sadece bir süreliğine ödeme yapmamanız için bir nedeniniz olduğunu gösterir.
 3. Eksik Borç İddiası: Diyelim ki birisi sizden 100 lira borç istiyor ama siz sadece 50 lira borçlandığınıza inanıyorsunuz. Bu durumda, “Evet, bir borcum var ama bu miktar doğru değil, daha az borcum var.” diyorsunuz. Bu da bir tür def’idir. Çünkü siz borcu kabul ediyorsunuz ama miktarı konusunda anlaşmazlık yaşıyorsunuz. Bu yüzden bu durum borcun tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez, sadece ödemeniz gereken miktarla ilgili bir anlaşmazlık olduğunu belirtir.
2 Responses
  1. blank
   Av.Mehmet Mert SEZGEN

   Ciddi bir miktar para yatırmışsınız. Bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma yaparak bu suç örgütünün ifşa edilmesi için teferruatlı bir çalışma gerekecektir. Ofis hattımıza yazarak destek alabilirsiniz.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
× Avukata Sor