İmar Planı ve Nazım İmar Planı Nedir?

İmar Planları Ne İşe Yarar

Şehirler, büyüyen nüfuslarını, artan yapılaşma ihtiyaçlarını ve değişen sosyal talepleri karşılamak üzere sürekli olarak gelişir ve değişir. Bu karmaşık süreci yönetebilmek için, şehir planlamacıları ve yöneticileri, şehirlerin nasıl büyüyeceğine ve gelişeceğine dair planlar yaparlar. Bu noktada, iki temel planlama aracı devreye girer: Nazım İmar Planı ve İmar Planı. Bu iki plan, bir şehrin gelecekteki yüzünü şekillendirmede birlikte çalışır, ancak farklı amaçlara hizmet ederler. Şimdi bu iki planın neden ayrıldığını ve her birinin ne işe yaradığını basit bir dille anlatalım.

Planlama Hiyerarşisi:

  • Bölge Planı: Bu, en üst düzeydeki planlama türüdür ve birden fazla şehir, ilçe veya geniş bir coğrafi bölgeyi kapsar. Bölgenin genel gelişim stratejilerini belirler.
  • Çevre Düzeni Planı: Bölge planı tarafından belirlenen kapsamlı hedeflere uygun olarak, bir il veya ilçenin tamamını içine alan planlamadır. Hem kentsel hem de kırsal alanların nasıl kullanılacağını düzenler.
  • Nazım İmar Planı: Bir yerleşim alanının genelini veya bir bölümünü kapsayan plan türüdür. Kullanım alanlarının ve yapılaşmanın genel kurallarını belirler.
  • Uygulama İmar Planı: Nazım planının belirlediği kurallara dayanarak, bir alanın daha detaylı planlamasını içerir. Parselasyon, yapılaşma koşulları ve inşaat izinleri bu plana göre belirlenir.


Nazım İmar Planı: Şehrin Büyük Resmi

Bir şehri bir kitap olarak düşünün. Nazım İmar Planı, bu kitabın içindekiler sayfası gibidir. Şehrin genel yapısını, büyük ölçekteki planını çizer. Yani, şehrin hangi bölümlerinin konut, sanayi, ticaret alanı ya da park olacağını genel hatlarıyla belirler. 1/2000 veya 1/5000 gibi geniş ölçeklerde hazırlanır, çünkü amacı genel bir bakış sunmaktır. Bu planla, şehrin hangi alanlarının nasıl kullanılacağına dair büyük çaplı kararlar verilir. Örneğin, yeni bir konut alanı mı gerekiyor, yoksa daha fazla park alanına mı ihtiyaç var? Nazım İmar Planı işte bu soruların cevabını verir.


blank

İmar Planı: Detayların Haritası

İmar Planı ise, kitabın bölümlerini oluşturan detaylı paragraflar gibidir. Nazım İmar Planı’nın belirlediği genel çerçeveye dayanarak, belirli bir bölgenin çok daha detaylı kullanımını gösterir. 1/1000 gibi daha dar bir ölçekte hazırlanır çünkü her bir parselin, yani şehirdeki her bir arsanın ne için kullanılacağını, binaların ne kadar büyük olabileceğini, yolların ve parkların nerede yer alacağını detaylı bir şekilde gösterir.

Neden Bu Ayrım Var?

Bu iki planın ayrımı, şehir planlamanın karmaşıklığını yönetmek ve etkili bir şekilde planlama yapabilmek içindir. Şehirlerin hem büyük resmi göz önünde bulundurması hem de detaylara inmesi gerekiyor. Nazım İmar Planı, şehrin genel yönünü belirlerken, İmar Planı bu genel yönü somut adımlara ve projelere dönüştürür.

Bir diğer deyişle, Nazım İmar Planı şehrin “ne” yapması gerektiğini söylerken, İmar Planı “nasıl” yapılacağını detaylandırır. Örneğin, bir şehir için daha fazla yeşil alanın gerekli olduğuna karar verildiğinde, Nazım İmar Planı bu yeşil alanların genel konumlarını belirler. Sonrasında, İmar Planı, bu yeşil alanların kesin sınırlarını, içinde yer alacak olanakları ve çevresindeki yolları detaylandırır.

İmar Planı ile Uygulama İmar Planı Aynı Şey Midir?

“İmar planı” terimi, şehirlerin ve bölgelerin yapılaşma ve kullanımını yönlendiren ve düzenleyen planlamaları kapsayan genel bir tabirdir. Bu kavram altında iki ana plan türü bulunur: Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı.

Bu bağlamda, “imar planı” genel bir terim olarak, şehir ve bölge planlamasının her iki aşamasını – hem genel çerçeveyi çizen Nazım İmar Planı’nı hem de detaylı düzenlemeleri içeren Uygulama İmar Planı’nı – kapsar. Ancak, bir arsanın veya projenin spesifik yapılaşma detaylarını anlamak istendiğinde genellikle Uygulama İmar Planına başvurulur. Bu durum, “imar planı” ifadesinin kullanım bağlamına göre Nazım İmar Planı veya Uygulama İmar Planı’nı işaret edebileceğini gösterir.

1. Adım: Nazım İmar Planı ve Yeşil Alanların Genel Konumları

Nazım İmar Planı aşamasında, şehir planlamacıları harita üzerinde şehrin genel yapısına bakarlar. Bu aşamada, “Bu bölgede bir park yapalım, şu bölgeyi koruma altına alalım” gibi genel kararlar alırlar. Fakat bu aşamada parkın ne kadar büyük olacağı, tam olarak nerede yer alacağı veya içinde hangi olanakların olacağı (örneğin çocuk oyun alanları, spor alanları vb.) gibi detaylara girilmez. Sadece şehrin hangi bölümlerinin yeşil alan olarak ayrılacağına dair genel bir plan yapılır. Bu, şehrin gelecekteki genel görünümünü ve kullanımını belirler.

blank

2. Adım: İmar Planı ve Yeşil Alanların Detayları

Nazım İmar Planı’nda yeşil alan olarak belirlenen bölge için İmar Planı hazırlanırken, işler daha detaylı hâle gelir. Bu aşamada, planlamacılar belirlenen yeşil alanın kesin sınırlarını çizerler. Yani, parkın doğu tarafı tam olarak şurada başlayacak, batı tarafı burada bitecek gibi. Ayrıca, parkın içinde neler olacağına, örneğin kaç tane çocuk oyun alanı, kaç tane piknik masası olacağına, parkın içinden geçecek yolların nereden geçeceğine karar verilir. Bu detaylar, parkın nasıl kullanılacağını, insanların parka nasıl erişeceğini ve parkın çevresindeki altyapının nasıl düzenleneceğini belirler.

blank

Örnek

Şehrin kuzeybatı köşesinde büyük bir yeşil alan planlanıyor diyelim. Nazım İmar Planı ile bu alanın genel konumu belirlenir: “Şehrin kuzeybatı köşesi tamamen yeşil alan olacak.” Sonrasında İmar Planı ile bu yeşil alanın kesin sınırları çizilir: “Yeşil alanın doğu sınırı X Caddesi’yle, batı sınırı Y Nehri’yle çizilecek. Parkın içinde iki büyük çocuk oyun alanı, üç spor sahası ve dört piknik yeri olacak. Ayrıca, parkın içinden ve çevresinden geçecek yollar belirlenir.”

Bu şekilde, Nazım İmar Planı’nın genel vizyonu ile İmar Planı’nın detaylı uygulaması birleşerek, planlanan yeşil alanın şehre nasıl entegre edileceğini, neye benzeyeceğini ve nasıl işleyeceğini belirler.

Ölçek Nedir?

Ölçek, gerçekteki bir mesafenin harita veya planda ne kadar küçültülerek gösterildiğini ifade eder. Örneğin, 1/1000 ölçekli bir haritada, 1 santimetre harita üzerinde gerçekte 1000 santimetre, yani 10 metrelik bir mesafeye karşılık gelir. Bu, haritanın gerçek dünyadaki büyüklükleri ne kadar küçülttüğünü gösterir.

İmar Planlarındaki Ölçekler

İmar planlarında sıkça kullanılan ölçekler, planın amacına ve detay seviyesine göre değişir. Genel olarak, ölçek ne kadar küçükse, o kadar çok detay gösterilir. İmar planları için tipik ölçekler şunlardır:

  • 1/1000: Bu ölçek, oldukça detaylı planlar için kullanılır. Binaların yerleri, yol genişlikleri, park alanları gibi detaylar bu ölçekte belirlenir. Örneğin, bu ölçekteki bir plan üzerinde 1 cm, gerçekte 10 metreye karşılık gelir. Yani, plan üzerindeki her bir cm, gerçek hayatta bir bina, bahçe veya parkın boyutlarını anlamak için kullanılabilir.
  • 1/2000 veya 1/5000: Nazım İmar Planlarında kullanılan bu ölçekler, daha geniş bir alanı kapsar ve genel kullanım alanlarını gösterir. Örneğin, 1/2000 ölçekte 1 cm, gerçekte 20 metrelik bir mesafeyi temsil eder. Bu ölçekler, bölgenin genel yapısını, büyük altyapı projelerini ve genel arazi kullanımını göstermek için idealdir. Daha az detay içerirler ve şehrin veya büyük bir bölgenin genel planlamasında kullanılırlar.
blank

Ölçeklerin Kullanımı

Ölçekler, plan yapımcılarına ve okuyucularına, bir alanın gerçekte ne kadar büyük olduğunu ve planlanan yapıların veya alanların boyutlarını anlamada yardımcı olur. Bir imar planı üzerindeki ölçek, o planın ne kadar detaylı bilgi içerdiğini ve hangi amaçlarla kullanılabileceğini belirler.

  • Detaylı İmar Planları (1/1000): Bir yapı inşa edilirken veya bir arsanın sınırı belirlenirken kullanılır. İnşaatçılar, mühendisler ve mimarlar için vazgeçilmezdir.
  • Genel Nazım Planları (1/2000, 1/5000): Şehir planlamacıları ve belediyeler, şehrin genel gelişim yönünü belirlemek için bu ölçekteki planları kullanır. Bu planlar, büyük ölçekli kentsel gelişim projelerinin, ulaşım ağlarının ve genel arazi kullanımının planlanmasında yardımcı olur.

Related Posts

blank

Avukatın Ofisine Gidip İcra Borcu Öderken Dikkat Edilecekler

Avukatın Ofisine Giderek Borç Ödeyeceğim Ne Yapmam Gerekiyor? Alacaklı Avukatı ile İletişim Kurarak Borç Ödeme Yöntemleri Avukatın ofisine giderek borç ödeme süreci, bazı temel adımlar ve dikkat edilmesi gereken önemli detaylar içerir. Bu süreçte, ödemelerin doğru ve güvenli bir şekilde...
blank

İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?

İcra Sürecine Girdiğinizde Bilmeniz Gerekenler İcra, borçların tahsil edilmesi amacıyla devlet tarafından yürütülen resmi bir süreçtir. Bu süreçte, borçlulara ödeme emri gönderilir ve gerekli adımların atılması beklenir. Ancak bu sürecin karmaşık yapısı ve eklenen ek maliyetler, birçok kişi için kafa...
blank

Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu

Eşcinsel Bireyleri Hedef Alan İnternet Dolandırıcılığı ve Şantaj: Yasal Haklar ve Korunma Yöntemleri İnternet, 21. yüzyılda insanların birbirleriyle bağlantı kurma şeklini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Sosyal ağlar, çevrimiçi topluluklar ve mesajlaşma uygulamaları, sınırsız iletişim olanakları sunarak dünya genelinde milyonlarca insan...
blank

Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?

Kart Aidatı Alınması Yasal Mıdır? Bilindiği üzere, kredi kartları günümüzde pek çok kişi tarafından yaygın olarak kullanılmakta ve bu kartlara ilişkin çeşitli ücretler, kullanıcıların dikkatini çekmektedir. Bu bağlamda, yıllık üyelik ücreti gibi ücretler özellikle ön plana çıkmaktadır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti...
blank

İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet

İmara Aykırı Yapı Nedir? “İmara aykırı yapı” kavramı, bir şehir veya bölgede belirlenen inşaat ve yapı standartlarına veya izinlerine uymayan yapılar için kullanılır. Bu durum, genelde belediyelerin veya ilgili yerel yönetim birimlerinin belirlediği imar planlarına ve bina yönetmeliklerine uyulmaması anlamına...
blank

Oy Kullanmama Cezası Nedir?

Oy Kullanmanın Önemi ve Yükümlülüğü: Türkiye’de İdari Yaptırımlar Türkiye’de demokratik süreçlerin temel taşlarından biri, vatandaşların oy kullanma hakkı ve bu hakkın kullanılmasının önemi üzerine kuruludur. Anayasa ve yasalar, vatandaşların seçimlerde oy kullanmalarını sadece bir hak olarak değil, aynı zamanda bir...
blank

Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?

Yapı Tatil Zaptı İle Verilen 30 Günlük Sürenin Önemi ve İdarenin Sorumluluğu Yapı tatil zaptı, inşaat faaliyetleri sırasında, inşaatın belirli aşamalarında ya da tamamında, yasalara, yönetmeliklere, imar planlarına ya da yapı ruhsatına aykırılıklar tespit edildiğinde, ilgili belediye veya yetkili idare...
blank

Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir

Yapı Tatil Zaptı Neden Önemlidir? Yapı tatil zaptı, mevcut yapının hukuka ve imar mevzuatına aykırı tüm yönlerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına alan resmi bir belgedir. Bu belgenin, İmar Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen katı şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması zorunludur....
blank

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Nedir? Kıdem tazminatının tavan miktarının belirlenmesi, işverenlerin ödeyecekleri maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu uygulama, birçok ülkede, özellikle de Türkiye’de, çeşitli nedenlerle hayata geçirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinin ana amacı, işverenler üzerindeki mali yükü dengelemek ve...
blank

Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller

Hangi Hallerde Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamaz Ortaklığın giderilmesi davasının hangi hallerde açılacağını çoğunlukla herkes biliyor ancak fark istisnalarda gizlidir. İstisnaları bilen farkı yaratır. Burada da makale ve kitap taramaları sonucunda bulduğumuz istisnaları ekledik. Ortaklığın giderilmesi, birden fazla kişinin mülkiyet hakkına...
blank

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ AMAÇ VE KAPSAM6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesine istinaden, kişisel verilerin işlenme süreçleri, üçüncü kişilere aktarılması, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve KVKK’nın 11. maddesinde yer alan hakları konularında;...
blank

Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?

Ramazan’da Yemekhane Hizmeti Varsa Oruçlu İşçi Ne Yapmalı? Eğer bir iş yerinde, iş sözleşmesi ya da uygulamalar gereği, işçilere yemek verilmesi taahhüt edilmişse ve işçiler bu yemeği herhangi bir nedenle yiyemiyorlarsa, bu durumda yemeklerinin parasal değeri işçilere ödenmelidir. Özellikle, bu...
blank

İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından...
blank

İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz

Temel Kavramları Öğren İmar planı iptal davalarının mantığını anlamak için imar planlarının ne işe yaradığını ve ne olduklarını çeşitlerini anlatan yazımıza göz atın. İmar Planları Hukuka Aykırı Olabilir Nazım imar planı ve uygulama imar planı ilan edilmiş ve askıya çıkmış...
blank

Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?

Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu? Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor. Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor