Site Apartman Yönetim Planı Nasıl Değiştirilir?

Yönetim Planın Değiştirilmesi

Apartmanlar veya siteler, gibi yerleşim birimlerinin yönetim planı, ortak yaşamı düzenlemede kritik bir bileşen olup, ortak alanların kullanımını, aidat toplama yöntemlerini ve yönetim kurulu görevlerini belirler. Böyle bir plana yapılan değişiklikler, maliklerin beşte dördü gibi önemli bir çoğunluğunu gerektirir.

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 28/3

Yönetim planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Tutarlı Bir Yönetim Planının Önemi:

Tutarlı bir yönetim planı, şu noktalar açısından sistematik bir yaklaşım sağlar:

  • Ortak Alanların Etkili Kullanımı: Spor salonları gibi ortak alanlar için normları belirleme.
  • Aidatların Düzenli ve Adil Tahsili: Her bir kat malikinin ödemelerini yönetme. Temerrüt durumunda faiz oranının kararlaştırılması.
  • Yönetim Kurulunun İşlevselliği: Yönetim görevlerini ve sorumlulukları açıkça tanımlama. Sorumluların ve sorumluluk sınırlarının belirlenmesi için önemlidir.

Yönetim Planının Değişiklik Süreci:


Yönetim planındaki değişiklikler, kat maliklerinin 4/5 gibi geniş bir çoğunluğunu gerektirir ve bu süreç genel olarak aşağıdaki adımları içerir:

  1. Değişiklik Yapılacak Maddelerin Belirlenmesi: İlk adım, değişiklik yapılması istenen yönetim planı maddelerinin belirlenmesidir.
  2. Kat Malikleri Kurulu Gündemine Alma: Değişiklik önerileri, kat malikleri kurulunda tartışılmak üzere gündeme alınır.
  3. Oylama Süreci: Kat malikleri kurulunda, değişiklikler için gerekli çoğunluğun sağlanması amacıyla bir oylama yapılır. Eğer gerekli çoğunluk sağlanırsa, yeni yönetim planı hazırlanır.
  4. Yeni Yönetim Planının Hazırlanması: Eğer gerekli çoğunluk sağlanırsa, yeni yönetim planı hazırlanır.
  5. Onay Süreci: Yeni yönetim planı, 4/5 çoğunluğu sağlayan kat maliklerince imza altına alınır.
  6. Tapu Şerhi: Yönetim Planı değişikliği tapuya şerh verilmelidir.
blank

Yönetim Planı Değişikliğinin İptali İçin Dava Açabilir Miyiz?

Yönetim planı değişikliğinde yasal çoğunluk sağlanmamışsa veya sağlanmış olsa bile kanunlara aykırı, imara aykırı veya ahlaka aykırı bir düzenleme getirilmişse mahkemeden iptali talep edilebilir.

Yönetim Planı Değişikliği Yapılmasını İsteyen Değişiklik Davası Açabilir Mi?

Yönetim planı sözleşme hükmünde sayılan kat maliklerinin ortak iradesini gösteren bir tür belgedir. Apartmanın anayasasıdır. Bu kat maliklerinin özgür iradesi ile ortaya çıkacaktır. Hakim kat maliklerinin yerine geçerek böyle bir irade ortaya koyamaz. Bu dava kuvvetle muhtemel reddedilecektir. Kitaplarda aksi görüşte olanlar da vardır.

Yönetim Planı Değişikliğinin İptali Davası Ne Zaman Açılır?

Kamu düzeninden olduğundan çoğunluğu sağlamayan ve emredici hükümlere aykırı değişikliklere karşı her zaman dava açılabilir.

Somut olayda, davacı, yönetim planının iptalini istediğinden yönetim planının üçüncü maddesi ve .. sayılı Kanunun … maddesi birlikte değerlendirildiğinde, yönetim planının kanunun emredici hükümlerine aykırı olması halinde kat malikleri tarafından bu maddelerin iptali için her zaman mahkemeye başvurulabileceği ve yönetim planının iptali kat maliklerinin hukukunu yakından ilgilendirdiğinden bütün kat maliklerinin de açılacak davaya dahil edilmesi gerektiği dikkate alındığında; öncelikle kat maliklerinin tamamının davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esasına girilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, doğru görülmemiştir.YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Esas: 2019 / 287 Karar: 2019 / 1688 Karar Tarihi: 12.03.2019


634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 28. maddesi uyarınca, yönetim planının bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğundan değiştirilmesi, bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu ile mümkün olup, kat maliklerinin 33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır. Belirtilen kanun maddeleri dikkate alındığında dava konusu anataşınmazda yönetim planının değiştirilmesine ilişkin kararların yasada aranan çoğunlukla alınıp alınmadığı, mutlak butlanla hükümsüz sayılıp sayılmayacağı, bunun sonucuna bağlı olarak Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde düzenlenen süre şartına bakılmaksızın işin esasına girilip girilmeyeceği de belirlenip tarafların göstereceği deliller toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi yerine, düşünülmeden, mahkemece davanın Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde öngörülen sürelerde açılmaması nedeni ile davanın reddi doğru görülmemiştir. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Esas: 2018 / 5405 Karar: 2018 / 7152 Karar Tarihi: 07.11.2018


Mahkemece genel kurul toplantısında alınan 7 nolu kararın kanun hükümlerine uygun olmadığından açılan davanın kısmen kabulü ile … Meydan AVM’nin 03/02/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 7 nolu genel kurul kararın iptaline, … Meydan AVM’nin 03/02/2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 8, 11 ve 15 nolu genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davacı vekilinin vazgeçmesi nedeniyle, bu taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici nedenlere göre, dava konusu anataşınmazın yönetim planında düzenlenen mali yükümlülüklerin yeniden düzenlenmesi anataşınmazda bulunun tüm kat maliklerinin 4/5’inin oyu ile yapılabileceğinden ve iptali istenen toplantıda ise bu nisabın sağlanmadığı anlaşıldığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 984 Karar: 2018 / 930 Karar Tarihi: 13.02.2018

Related Posts

blank

Tanık Duruşmaya Gitmezse Ne Olur? Tanık Duruşmadan Nasıl Kaçabilir?

Beni Tanık Yazmışlar Zorla Duruşmaya Götürürler Mi? Bu yazı Stj.Av.Ömer Batuhan DOĞAN’ın katkıları ile yazılmıştır. Tanık Nedir? Tanık, bir suça veya olaya şahit olan ve bu konudaki bilgi ve gözlemlerini mahkeme veya adli makamlar önünde beyan eden kişidir. Tanıklık, kamu...
blank

Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava

Sürücü Değişikliği Var Diyerek Zararı Ödemiyorlar KASKO Neden Ödeme Yapmıyor? Sigorta şirketleri, kapsamlarında kalan zararı ödemek istemeyebilirler. Özellikle kamera kaydının olmadığı durumlarda, şarampole yuvarlanma, duvara çarpma veya direğe çarpma gibi tek taraflı kazalarda, sürücünün kim olduğuna inanmayabilirler. Ayrıca, sürücünün alkollü...
blank

Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?

Elini Öpene Cennet Vaadi Son zamanlarda, dini inançları istismar eden bazı şahısların, halk arasında yanlış bilgi yayarak kamu düzenini bozma riski taşıdığı gözlemlenmektedir. Özellikle, bir şahsın kendisini dinlemenin 1000 kez cami yaptırmaktan daha sevap olduğunu iddia etmesi, bu tür istismarların...
blank

Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak

Araç Satışında Dolandırıcılık Yöntemlerine Dikkat: Güvenilir Ticaretin Önemi Günümüzde internet üzerinden araç satışı yapmak, hızlı ve pratik bir çözüm olarak tercih edilmektedir. Ancak, bu süreçte dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Aşağıda, böyle bir dolandırıcılık yöntemini ve bu tür durumlarda...
blank

Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi

Yasadışı Bahis Tehlikesi Nedir? Dolandırıcılar yeni bir yöntem bularak bahis oynayanları hedef almaya başladılar. Bahis oynayanlar, kazançlarının yanlarına kar kalacağını düşünüyor ve bu faaliyetlerin yasadışı olduğunu göz ardı ediyorlar. Ancak, bu yazıda nasıl dolandırıldıklarını açıklıyorum. Türkiye’de bahis yasadışı olduğu için,...
blank

Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi

Gürültücü Komşuyu Hapse Attırabilir Miyiz? Modern toplumda, apartman ve site yaşamı, pek çok insan için ortak bir yaşam alanını paylaşmak anlamına gelir. Bu tür yaşam alanlarının avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Gürültü sorunu, bu dezavantajların başında gelir. Gürültücü bir...
blank

Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar

Gerçek Kimlikle Birebir Benzer Kimlikler Üretiyorlar Son zamanlarda dolandırıcıların avukat kimliği kullanarak insanları kandırma girişimleri artmıştır. Bu makalede, avukat kimlik kartlarını kullanarak yapılan dolandırıcılıklar hakkında detaylı bilgi bulacaksınız ve bu tür durumlarla nasıl başa çıkabileceğinizi öğrenebileceksiniz. Dolandırıcıların Yöntemleri Sahte Kimlik...
blank

Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?

Başıboş Sokak Köpeklerinin Uyutulması: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Dünyadaki Uygulamlar Çerçevesinde İnceleme Ne Olacak Başıboş Köpek Sorunu? Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması meselesi, hayvan hakları, kamu güvenliği, sağlık ve etik değerler açısından oldukça karmaşık ve hassas bir konudur. Bu...
blank

Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?

Vekaletnamenin Geçerlilik Süresi Genel Kurallar ve Şartlar Vekaletnamenin geçerlilik süresi, vekaletnamenin düzenlendiği tarihte belirtilen süreye ve vekaletnamede belirtilen özel şartlara bağlıdır. Vekaletname, genel olarak süresiz olarak düzenlenebileceği gibi belirli bir süre ile sınırlandırılabilir. Süresiz Vekaletnameler Süresiz olarak düzenlenen vekaletnameler, vekalet...
blank

Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?

Baba Mirası Reddederse Torunlara Miras Geçer Mi? Miras Reddi Nedir? Miras reddi, bir kişinin kendisine kalan mirası kabul etmek istememesi durumunda, mirası reddetmesidir. Bu reddi yapabilmek için belirli kurallara uyulması gerekir: Gerçek Ret: Kişi, kendisine kalan mirası kabul etmek istemediğini...
blank

Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları

Alacaklıları Zarara Sokarak Zenginleşmek İçin Mirastan Mal Kaçırmak Amacıyla Mirasın Reddi Miras hukukunun karmaşık yapısı, mirasçıların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen birçok hükmü içermektedir. Bu bağlamda, Türk Medeni Kanunu’nun 617. maddesi, mirasçıların alacaklılarının korunması açısından önemli bir düzenleme getirmektedir. Bu çalışmada,...
blank

Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?

Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu? Ağızlık Takılmadan Köpek Gezdirilmesi Türkiye’de hayvan hakları ve hayvan sahiplerinin yükümlülükleri, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun, hayvanların refahını sağlamak ve tehlike arz eden hayvanların kontrolsüz şekilde gezdirilmesini önlemek...
blank

Müzekkere Nedir?

Müzekkere Kelime Kökeni “Müzekkere” kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça “ذَكَرَ” (zekere) kökünden türetilmiştir. “ذَكَرَ” fiili, “bahsetmek”, “zikretmek” anlamlarına gelir. Müzekkere, bu kökten türetilmiş olup, “zikredilen, bahsedilen şey” anlamına gelmektedir. Türkçeye Arapça üzerinden geçmiş olan bu kelime, hukuk ve resmi yazışmalarda kullanılan...
blank

Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?

Kameranı Hackleyip Çıplak Görüntülerini Nasıl Alıyorlar? Dijital Kabus: Hackerların Karanlık Dünyası ve Şantaj Tehlikesi Dijital dünyada sinsi bir tehlike kapınızda! Hackerlar, kişisel fotoğraflarınızı ele geçirip sizi bir kabusun içine sürükleyebilirler. Bu tehdidi ciddiye alın ve hemen tedbirlerinizi artırın! Şok Edici...
blank

Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!

Trafik Kazası Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Kaza yaptıktan sonra, kazanızın bilgisi sistemlere düşer ve bu bilgiyi emniyet, sağlık personeli ve sigorta şirketleri gibi çeşitli kurumlar görebilir. Ancak, bu iyi niyetli insanların yanı sıra kötü niyetli kişiler de vardır ve bu...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Temmuz 8, 2024
Tanık Duruşmaya Gitmezse Ne Olur? Tanık Duruşmadan Nasıl Kaçabilir?
blank
Temmuz 5, 2024
Tek Taraflı Kazada KASKO Ödemesi Sürücüye İtiraz ve Dava
blank
Temmuz 5, 2024
Üfürükçü Sözde Hocaların Söyledikleri Suç Mu?
blank
Temmuz 2, 2024
Çekle Araba Dolandırıcılığı Büyük Tuzak
blank
Temmuz 2, 2024
Yasadışı Bahis Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Para İadesi
blank
Haziran 28, 2024
Gürültücü Komşuya Karşı Hukuk Savaşı Rehberi
blank
Haziran 14, 2024
Avukat Kimlik Kartı Fotoğrafı İle İnsanları Dolandırıyorlar
blank
Haziran 10, 2024
Başıboş Sokak Hayvanları Uyutulabilir Mi?
blank
Haziran 10, 2024
Vekaletname 10 Yıl Mı Geçerlidir?
blank
Haziran 7, 2024
Mirasın Reddinde Miras Altsoya Geçer Mi?
blank
Haziran 6, 2024
Kötü Niyetli Reddi Miras Durumunda Alacaklı Hakları
blank
Haziran 5, 2024
Pitbull Cinsi Köpeklerin Ağızlık Takmadan Gezdirilmesi Suç Mu?
blank
Haziran 5, 2024
Müzekkere Nedir?
blank
Mayıs 28, 2024
Bedava Telefon Uygulamasıyla Nasıl Çıplak Görüntünü Alıyorlar?
blank
Mayıs 25, 2024
Trafik Kazası Sonrası Sigortadan Arıyoruz Diyenlere Dikkat!
× Avukata Sor