Finansal teknolojilerin gelişmesi ve dijitalleşme sürecinde, finansal işlemlerin kolaylaştırılması ve güvenliğin artırılması amacıyla yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Ticaret Hukukunun vazgeçilmezi olan ticari çekler iş hayatını hızlandırmakla beraber risk de barındırır. Bir ticari işletme aldığı çeklerden bir kısmını tahsil edemezse batma riski yaşar. İflas eden işletmeler birbiri ardına ekonomik bir daralmaya yol açabilir. Ticarette güven ve devamlılığın sağlanması için kredi notu uygulamaları getirilmiş, Findex sorgu gibi yöntemler hayatımıza girmiştir.

Şirket analizi neden gereklidir?

Ticari hayatta herkes milyonlarca lira borçlanabilir. Şirketler milyonlarca liralık çek keşide edip ticaret hayatında dönüşüme sokabilirler. Önemli ola kesilen çeklerin karşılığının olmasıdır. Karşılıksız çek keşide etmek her ne kadar suç da olsa, çeklerin karşılıksız kaldığı istatistiksel bir gerçektir. Eğer çek aldığınız şirketi doğru analiz etmezseniz aldığınız çekler karşılıksız çıkabilir. Karşılıksız çıkan çek icra takibine konu edilse de borçlu şirketin mal varlığı yoksa, olan mal varlıkları satılıp nakit paraya dönüştürülmüş ve sistemden çıkarılmışsa tahsil kabiliyeti zor bir alacak doğar. Yıllar süren savcılık şikayetleri, ceza davaları, ceza avukatı ve icra avukatı ile yapılan uzun mesailerde yıpranmamak adına önceden ticaret yapacağınız şirketi sorgulamanızı tavsiye ederiz.

Bu makalede, findex sorgusunun ne olduğu, çek sorgulamanın nasıl yapıldığı ve bu yöntemlerin hukuki boyutlarına değinilecektir.

 1. Findeks nedir ve hangi amaçla kullanılır?
 2. Findeks sorgusu nasıl yapılır ve hangi kurumlar tarafından gerçekleştirilir?
 3. Findeks sorgusu yapmak için hangi bilgilere ihtiyaç duyulur?
 4. Findeks sorgusu sonucunda elde edilen veriler nelerdir ve nasıl yorumlanır?
 5. Findeks kredi notu nasıl hesaplanır ve hangi faktörler dikkate alınır?
 6. Findeks kredi notu, kredi başvurularında ve finansal işlemlerde nasıl kullanılır?
 7. Findeks sorgusu sonucunda ortaya çıkan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği nasıl sağlanır?
 8. Findeks sorgusunun hukuki boyutları ve yasal düzenlemeler nelerdir?
 9. Findeks sorgusu ve kredi notlarına itiraz süreçleri nasıl işlemektedir?
 10. Findeks sorgusu ve kredi notu düşük olan bireyler ve şirketler, finansal açıdan nasıl etkilenir ve ne gibi önlemler alabilirler?
 11. Türkiye’deki Findeks sistemine benzer uluslararası uygulamalar ve sistemler nelerdir?
 12. Findeks sorgusu ve kredi notları, finansal sistem ve ekonomi üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir?
 13. Findeks sorgusu ile ilgili yapılan düzenlemeler ve güncellemeler nelerdir ve bu değişiklikler kullanıcıları nasıl etkilemektedir?
 14. Findeks sorgusu ve kredi notu sistemlerinin gelecekteki gelişimi ve potansiyel uygulamaları neler olabilir?
 15. Findeks sistemine dair yapılan eleştiriler ve öneriler nelerdir?

Findex Sorgusu Nedir?

Findex sorgusu, Türkiye’de kredi ve finansal işlemlerin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla kullanılan bir kredi notu sistemidir. Bu sistem, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından geliştirilmiştir ve bankalar, finansal kuruluşlar ve şirketler tarafından kullanılır. Findex sorgusu ile tüketicilerin ve şirketlerin finansal geçmişi ve kredi performansı hakkında bilgi edinilir.

Findeks sorgusu yaparak ayrıca risk raporu alabilirsiniz. Risk raporu, bankalardaki kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesaplarının her birinin borç, limit, açılış kapanış bilgilerini tek bir alanda görebileceğiniz, ödeme alışkanlıklarınızı takip edebileceğiniz bir rapordur. Risk raporu sayesinde finansal durumunuzu daha iyi yönetebilir ve borçlarınızı azaltabilirsiniz.

Findeks sorgusu, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından işletilen bir sistemdir. Findeks sorgusunu gerçekleştirmek için bireyler ve şirketler, Findeks’in resmi web sitesine (www.findeks.com) giderek üyelik oluşturabilir veya mevcut üye girişi yaparak sorgulama işlemini başlatabilirler.

Findeks sorgusu gerçekleştirmek için, bireylerin ve şirketlerin aşağıdaki temel bilgilere ihtiyacı vardır:

 • T.C. kimlik numarası veya şirket vergi numarası
 • Doğum tarihi (bireysel kullanıcılar için)
 • Cep telefonu numarası (SMS ile doğrulama yapılması durumunda)
 • Findeks üyeliği için oluşturulan şifre veya e-devlet şifresi (e-devlet üzerinden sorgulama yapılacaksa)

Bu bilgiler sağlandıktan sonra, Findeks sorgusu gerçekleştirilebilir ve bireyler veya şirketler kredi notlarını ve risk raporlarını görebilirler.

Findeks Raporuna itiraz mümkün müdür?

Kredi notunuzun hatalı veya eksik olduğunu düşünüyorsanız, itiraz etme hakkınız vardır. Kredi notuna itiraz etmek için son bir ay içinde Findeks veya bankalar aracılığıyla kredi notunuzu öğrenmiş olmanız ve referans numaranızın olması gerekmektedir. İtirazınızı Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) internet sitesinde yer alan Müşteri İtiraz Değerlendirme Sistemi (MİDES) üzerinden yapabilirsiniz. İtirazınızı yaptığınızda, KKB durumu ilgili bankaya bildirir ve banka da kredi hesaplarınızı yeniden inceler. Banka sonucu KKB’ye ilettikten sonra, KKB de itirazınızı ilettiğiniz banka ile paylaşır. Banka onay verirse size de durum bildirilir veya siz doğrudan itirazınızı yaptığınız bankadan sonucu öğrenebilirsiniz.

Çek Sorgulama Nasıl Yapılır?

Findeks sorgusu yapmanın bir diğer faydası da çek sorgusu yapabilmektir. Çek sorgusu, çek sahibinin geçmişteki çek ödeme performansını gösteren bir rapordur. Çek sorgusu yaparak çek sahibinin güvenilirliğini ölçebilir ve riskinizi azaltabilirsiniz. Çek sorgusu yapmak için çekin üzerindeki karekodu okutmanız yeterlidir. Çek sorgusu yapabilmek için herhangi bir üyelik veya ücret gerekmez.

Çek sorgulama, çekin sahipliğini, ödeme durumunu ve geçerliliğini kontrol etmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Türkiye’de çek sorgulama işlemini gerçekleştirmek için birkaç yöntem bulunmaktadır:

 1. Elektronik Çek Sorgulama Sistemi (E-ÇEK): Türkiye Bankalar Birliği tarafından geliştirilen ve bankaların kullanımına sunulan bu sistem sayesinde, çeklerin sorgulanması hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
 2. Bankaların İnternet Şubeleri: Bazı bankalar, müşterilerine internet şubeleri üzerinden çek sorgulama hizmeti sunmaktadır.
 3. Mobil Bankacılık Uygulamaları: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden de çek sorgulaması yapılabilmektedir.
 4. Banka Şubeleri: Çek sahipleri, banka şubelerine giderek çeklerini sorgulatabilirler.

Çek findeks raporunda hangi bilgilere yer verilir ?

Çek findeks sorgusunda şu bilgiler verilir:

 • Çek endeksi: Keşidecinin çek ödeme alışkanlıklarını gösteren bir skordur.
 • Türkiye ortalamasına göre durum: Keşidecinin çek endeksinin Türkiye ortalamasıyla karşılaştırılmasıdır.
 • Zamanında ödenen çeklerin toplam adet ve tutarları: Keşidecinin belirli bir zaman diliminde (1,3,6 ve 12 aylık) vadesinde ödediği çeklerin sayısı ve miktarıdır.
 • Gecikmeli ödenen çeklerin toplam adet ve tutarları: Keşidecinin belirli bir zaman diliminde (1,3,6 ve 12 aylık) vadesinden sonra ödediği çeklerin sayısı ve miktarıdır.
 • Karşılıksız çeklerin toplam adet ve tutarları: Keşidecinin belirli bir zaman diliminde (1,3,6 ve 12 aylık) karşılıksız kalan çeklerin sayısı ve miktarıdır.
 • Açık çek bilgileri: Keşidecinin henüz vadesi gelmemiş olan çeklerinin sayısı ve miktarıdır.
 • İleri vadeli çek bilgileri: Keşidecinin vadesi 6 aydan uzun olan çeklerinin sayısı ve miktarıdır.
 • Çek hesabı olan bankalar: Keşidecinin çek hesabı açtığı bankaların listesidir.
 • Arkası yazılı çekler: Keşidecinin arkasına yazı yazarak başkasına devrettiği çeklerdir.

Örnek olarak X şirketinin sorgusunu yapalım. Findeks mobil uygulaması veya internet sitesinden X şirketinin vergi kimlik numarasını girerek veya karekodunu okutarak sorgulama yapabiliriz. Ancak bunun için X şirketinin bize raporunu paylaşması için onay vermesi gerekmektedir. Onay aldığımızda raporu görüntüleyebiliriz. Raporun bir bölümü şöyle olabilir:

ÇEK ENDEKSİX ŞirketiTürkiye Ortalaması
6371
Zamanında Ödenen Çekler
SON 1 AYSON 3 AYSON 6 AY
Adet258
Tutar (TL)5.00020.00040.000
Gecikmeli Ödenen Çekler
SON 1 AYSON 3 AYSON 6 AY
Adet135
Tutar (TL)3.50012.00025.000

Bu tabloda, X Şirketi için çek endeksi 63 olarak hesaplanmıştır ve Türkiye ortalaması 71’dir. Zamanında ödenen çekler bölümünde son 12 ayda 15 adet zamanında ödenen çek olduğu ve toplam tutarının 120.000 TL olduğu görülmektedir. Gecikmeli ödenen çekler bölümünde ise son 12 ayda 10 adet gecikmeli ödenen çek olduğu ve toplam tutarının 45.000 TL olduğu görülmektedir.

ŞİRKET GÜVEN ANALİZİ RAPORU:

 • Çek endeksi 63 olan X Şirketi, Türkiye ortalaması olan 71’in altında kalmıştır. Bu, şirketin çeklerinin ödeme performansının Türkiye ortalamasından düşük olduğunu gösterir.
 • Zamanında ödenen çekler bölümünde son 12 ayda 15 adet çekin zamanında ödendiği görülmektedir. Bu, şirketin son 12 ayda çeklerinin önemli bir kısmının zamanında ödendiğini gösterir.
 • Gecikmeli ödenen çekler bölümünde son 12 ayda 10 adet çekin gecikmeli olarak ödendiği görülmektedir. Bu, şirketin son 12 ayda gecikmeli ödenen çeklerle ilgili sorunlar yaşadığını ve bazı müşterilerinin çeklerini gecikmeli olarak ödediğini gösterir.

Findeks sorgusu sonucunda elde edilen veriler şunlardır:

 1. Kredi Notu: Kredi notu, bireylerin ve şirketlerin finansal geçmişi ve borç ödeme alışkanlıklarına göre hesaplanan bir puan sistemidir. Kredi notu, 0 ila 1900 arasında değişir, 0 en düşük ve 1900 en yüksek riskli kredi notunu temsil eder. Yüksek kredi notu, düşük riskli ve güvenilir bir profil olduğunu gösterirken, düşük kredi notu daha yüksek riskli ve finansal açıdan güvenilir olmayan bir profil anlamına gelir.
 2. Risk Raporu: Risk raporu, bireylerin ve şirketlerin kredi ve borç geçmişine dair ayrıntılı bilgiler sunar. Bu rapor, kredi kullanım oranları, ödenmemiş borçlar, gecikmiş ödemeler, icra ve haciz işlemleri gibi bilgileri içerir. Risk raporu, kredi kararlarını ve faiz oranlarını belirleyen finansal kurumlar için önemli bir değerlendirme aracıdır.

Fideks geleceği hakkında görüşlerimiz

Findeks sorgusu ve kredi notu sistemlerinin geleceği, yapay zeka ve makine öğrenimi algoritmalarının kullanımı, alternatif veri kaynaklarının entegrasyonu, blockchain teknolojisi, açık bankacılık uygulamaları ve kişiselleştirilmiş finansal ürünler ve hizmetler gibi yeniliklerle sürekli gelişecektir. Bu gelişmeler, finansal hizmetlere erişimi artırarak, kredi değerlendirmelerinin doğruluğunu ve hızını iyileştirebilir, veri güvenliğini sağlayabilir ve finansal sistemin şeffaflığını ve güvenilirliğini güçlendirebilir.

Findeks sistemiyle ilgili eleştiriler, veri güvenliği ve gizliliği, alternatif veri kaynaklarının eksikliği ve kredi notu hesaplamasının şeffaflığı konularında yoğunlaşmaktadır. Bu eleştirilere yönelik öneriler arasında, veri güvenliğini ve gizliliğini artırmak, alternatif veri kaynaklarını entegre etmek, kredi notu hesaplamasını şeffaflaştırmak ve finansal okuryazarlığı desteklemek bulunmaktadır. Bu önerilerin uygulanması, Findeks sisteminin güvenliğini, şeffaflığını ve kullanıcı dostu olmasını iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

İnternetten nasıl avukat tutarım ?

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor