Narsisizm Nedir?

Narsisizm kelimesinin etimolojik kökeni, Yunan mitolojisinde su kenarında kendi yansımasına aşık olan ve bu yüzden hayatını tüketen Narkissos karakterine dayanır. Psikolojik literatürde ise bu terim, genellikle başkalarından onay alarak özsaygılarını yükseltmek isteyen bireyler için kullanılır. Bu insanlar, alınan onayla yükselen bir özsaygıya sahipken, onay alamamak tam tersi bir etki yapar ve yakıtı bitmiş bir araba gibi yol alamazlar.

9 Adımda Narsisti Nasıl Anlarız?

blank

Bağlanma Kuramı ve Narsisizm

Akademik metin ve makaleler bağlanma kuramı üzerinde durur. Bağlanma kuramı, insanların çocukluk dönemindeki ebeveynleriyle olan ilişkilerinin, yetişkinlik dönemlerindeki ilişkilerini ve kişiliklerini nasıl etkilediğini inceler. Eğer bir kişi çocukken ebeveynleriyle sağlıklı bir ilişki kuramazsa, bu durum yetişkinlikte narsistik (kendini beğenmiş veya başkalarını önemsememe) davranışlara yol açabilir. Yani, çocukken yaşadığımız deneyimler, yetişkinlikte kim olduğumuzu ve nasıl davrandığımızı etkiliyor.

blank

Bağlanma kuramı dediğimiz şey, aslında çocukken anne-babamızla veya bakıcılarımızla nasıl bir ilişki kurduğumuzu inceleyen bir teoridir. Eğer anne-baba ya da bakıcılarımız bize sevgi, ilgi göstermiş ve güvende hissettirmişlerse, büyüdüğümüzde genellikle daha sağlıklı ilişkiler kurarız. Ama bu ilişki iyi olmamışsa, yetişkinlikte de ilişkilerimizde sorun yaşayabiliriz.

İyi bir bağlanma yaşantısı olmamışsa, yetişkinlikteki kişilik bozuklukları ya da patolojiler de bu durumdan etkilenir.

blank

Narsistik Kişilik Bozukluğu: Patolojinin Sınırları

“Patolojik” kelimesi, bir durumun ya da davranışın normalden sapma gösterdiği ve hastalıklı ya da bozuk olduğu anlamına gelir. Tıp ve psikolojide sıkça kullanılır. Bir şeyin “patolojik” olarak nitelendirilmesi, o şeyin sağlık ya da davranış normlarından sapma gösterdiğini ifade eder.

Narsisizm, özünde kendini fazlasıyla sevmek, hatta kendini diğer her şeyin üstünde görmek olarak tanımlanabilir. Ancak narsisizm, bazı durumlarda kişilik bozukluğu seviyesine ulaşabilir. Bu noktada, uzmanlar ona “narsistik kişilik bozukluğu” veya “patolojik narsisizm” adını verir. Bu durum, kişinin sadece kendini düşünmesi, başkalarını göz ardı etmesi ve etrafındaki insanlara empati göstermekte zorlanması gibi belirgin özelliklerle kendini gösterir.

Bu bağlamda, “patolojik narsisizm”, narsisizmin sıradan bir özsaygı veya özsevgiden daha ileri bir seviyede, yani hastalıklı bir seviyede olduğunu belirtmek için kaynaklarda kullanılır. Yani, herkesin belli bir ölçüde özsaygısı veya kendini sevmesi doğaldır, ama bu durum aşırıya kaçıp başkalarını göz ardı etmeye, empati kuramamaya veya ilişkilerde sürekli sorunlara yol açmaya başladığında “patolojik” olarak kabul edilir.

blank

Temel Özellikler

Bu bozukluğa sahip bireyler, genellikle aşağıdaki ana özellikleri gösterir:

 • Kendilerini özel ve eşsiz biri olarak görmeleri
 • Başkalarının ilgisini ve onayını sürekli aramaları
 • Başkalarına karşı duyarsızlık ve ilgisizlik
 • Empati eksikliği
 • Yasakları kendine hak görme ve kuralları çiğneme ayrıcalığı hissetme

Yaygınlık Oranları

Klinik (hastane ya da tedavi gören) ortamda, narsistik kişilik bozukluğu vakaları genellikle %2 ile %16 arasında değişir. Ancak genel toplumda, bu oran %1’den daha düşüktür. 11

Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Savunma Mekanizmaları: İdealizasyon, Değersizleştirme ve Mükemmeliyetçilik

Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler, belirgin ve karmaşık savunma mekanizmalarına sahiptir. Bu mekanizmalar genellikle idealizasyon, değersizleştirme ve mükemmeliyetçilik olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Bu savunma mekanizmaları birbirini tamamlayıcı işlevler görür ve kişinin gerçeklikle uyumsuz bir benlik algısını yaratmasına olanak tanır.

blank

İdealizasyon ve Değersizleştirme: O hep En İyi Doktora Gider!

Narsistik bireyler, kendilerini sürekli olarak “en iyi” olarak görmeye meyillidirler. Bu idealizasyon sürecinde, diğer insanlar otomatik olarak “daha az iyi” veya “değersiz” olarak damgalanır. Fakat ilginçtir ki, kendilerini bir noktada değersiz hissettiklerinde, bu defa da diğer insanları idealize edebilirler. İdealizasyon ve değersizleştirme arasındaki bu gel-git hareketi, narsistik kişinin duygusal dengesini korumasına yardımcı olur.

blank

Genellikle içlerindeki ezik ve yetersiz duyguyu bastırmak için en popüler avukatı tutmak isterler, en büyük tektaşı ben aldım demek, muhitin en lüks semtinde oturuyorum demek isterler.

Sürekli en iyiyi isteyen bir partnerle ilişki sürdürmek zamanla çekilmez bir hal alacaktır. Devamlı tatmin olmayan başka insanların gözünde imajını geliştirmek isteyen, partnerinden beklentileri olan kişinin bazı davranışları boşanma sebepleri arasında sayılabilir.

Mükemmeliyetçilik: Gerçeküstü Standartlar

Mükemmeliyetçilik, narsistik kişilerin kendilerini ya da başkalarını imkansız standartlarla değerlendirmelerine yol açar. Bu durum, iki farklı sonuca yol açabilir: Ya kişi, kendisini bu yüksek standartlara ulaşmış olarak görmeyi tercih eder (büyüklenmeci sonuç) ya da hiçbir zaman bu standartlara ulaşamayacağına inanır (depresif sonuç).

blank

Narsist kendisini mükemmel görüyor ve eşini sürekli hakaret ederek aşağılıyorsa, hakarete dayanılarak boşanma davası açılabilir. Kimse kendisine sürekli hakaret eden bir kimse ile evli kalmaya zorlanamaz.

Davalının davacıya hakaret ettiği, boğazını sıktığı, evlilik birliğinin kadının kusurlu eylemleri nedeni ile temelinden sarsıldığı gerekçesiyle, davanın kabulü ile tarafların 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (4721 sayılı Kanun) 166 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca boşanmalarına, velâyetin anneye verilmesine, baba ile kişisel ilişki tesisine, çocuk için …. TL tedbir ve iştirak nafakasına, tam kusurlu davalının maddî-manevî tazminat ve yoksulluk nafakası talebinin reddine, boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan davacı erkek lehine …. TL manevî tazminata, davacı erkeğin …. TL alacak talebinin reddine karar verilmiştir. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı kadın vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2022 / 9767 Karar: 2023 / 378 Karar Tarihi: 24.01.2023

Narsistin Değersizleştirme Yöntemi

Narsist kişinin değersizleştirme yöntemi, genellikle başkalarını küçümsemek, aşağılamak veya onların başarılarını ve değerlerini göz ardı etmek şeklinde kendini gösterir. Bu savunma mekanizması, narsist bireyin kendi özsaygısını korumak ve üstünlük hissini sürdürebilmek için kullanılır.

Narsist bir kişiye ne yapsanız bir türlü takdir görmezsiniz. Büyük bir iş ağı kurmuş ve çok sayıda insana temas ediyor olabilirsiniz. Ancak yine de o kadar çalışmaya rağmen kazandığınız parayı az bulup küçümseyecektir. Kısa sürede çok şey başarmış olsanız bile hepsinin boş bir çaba olduğunu vurgular.

blank

Narsistlerin kendilerini yüceltirken sizi itin bir kenarına monte etmekte kullandıkları örneklerden bazıları;

 • İnsanlar seni izledi ne oldu kaç kişiyle kontrat imzaladın.
 • Plaket kazandın ne oldu sanki maaşına zam mı yaptılar.
 • İyi güzel bunları başardın da kaç para kazandın?
 • Maaşına zam yaptılar da ne oldu sanki müdür mü oldun?
 • Müdür oldun da ne oldu sanki maaşın ikiye mi katlandı?
 • Maaşın ikiye katlandı da ne oldu şirket CEO’su olarak Ahmet’i atamışlar.

Hayat Uzun ve Zor Bir Yoldur. Başarılar Adım Adım Gelir Ama Narsist Sizden Paraşütle En Tepeye İnmenizi Bekler

Hayatta başarılar çivi çakar gibi istikrarlı darbelerle gelir. Bazen yüzlerce kez bir çiviye vurmak gerekir. Ancak narsist sizin başarılarınızı çekemez, hazmedemez, karnında ülser var gibi kıvranır ve zehrini suratınıza kusar. Sizin tamamladığınız gece uyumadan yetiştirdiğiniz, yıllar vererek sıfırdan inşa ettiğiniz tüm emekleri tek seferde silip atar ve tüm birikiminizi LOTO’dan çıkmış veya kumardan kazanmışcasına muamele yapar.

blank

Bu birikim maddi kazançlar da olabilir, müşteri çevreniz de olabilir. Hiç kimseyi tanımazken özgüvenli girişimler sonucu başardığınız sosyal çevreniz de olabilir.

Narsist birey de aslında kendince başarınızın farkındadır. Bu başarının yıllarca emek gerektirdiği, bir ayak inşa etmenin ne kadar zor olduğunu bilir. Ancak tek ayaklı köprü olmaz. Köprü inşa etmek için iki ayak ve çelik halat gerekir. Narsist sizi, kocaman köprünün bir ayağını tamamladın, dünyanın işini bitirdin bu azim inatçı keçide olmaz, su olsan taşı delersin demez de, köprüye bir ayak yaptın da ne oldu şaşkın daha dünyanın yolu var, bu kadar uğraştın ne oldu, eline ne geçti ne kazandın ki sanki önemli olan köprüyü tamamlamaktı diye bir de size kızar.

blank

Narsist bireye karşı haklı çıkamazsınız. Özel kalem olsanız neden bakan olmadın der. Bakan olsanız neden başbakan olmadın der. Başbakan olsanız cumhurbaşkanı ol der. Cumhurbaşkanı olsanız Ortadoğu’nun lideri ol der.

Siz dünyanın lideri olsanız, dünya lideri olsan ne olacak sen daha güneş sisteminden dışarı çıkacak roketi yapamadın der.

blank

Narsistle Boşanmak İçin Yasal Sebepler

Boşanma süreci, narsist bir partner için oldukça tehdit edici ve zorlayıcıdır çünkü bu durum, onun kontrolü kaybetme ve reddedilme korkularını derinden hissetmesine neden olabilir. Narsist bireyler bu süreçte genellikle savunma mekanizmalarını devreye sokarlar. Örneğin, süreci tamamen kendi kontrolünde tutma ihtiyacı hissedebilirler. Bu kontrol, eşlerinin kararlarına müdahale etmekten, çocuklarla ilgili konularda ya da mali meselelerde baskın olmaya kadar değişiklik gösterebilir. Sürekli olarak eşlerini suçlama eğilimindedirler ve boşanmanın tüm yükünü onlara atabilirler.

Aynı zamanda, kendilerini mağdur olarak göstererek çevresinden sempati beklerler. Manipülatif davranışlar sergileyebilir, başkalarını istedikleri şekilde hareket etmeye zorlayabilirler. Duygusal ya da finansal şantajla süreci kendi lehlerine çevirmeye çalışırken, eşlerini değersizleştirerek onların yeteneklerini ve değerlerini göz ardı edebilirler. Eğer çocukları varsa, onları da bu süreçte bir manipülasyon aracı olarak kullanabilirler.

Narsistle boşanmak zordur. Karşı tarafın narsist olması da başlı başına bir boşanma sebebi değildir. Bunun ispat edilmesi de çok zordur. İspat edilse dahi narsizm akıl hastalığı sayılmaz ve özel bir boşanma sebebi değildir. Ancak narsistin dengesiz hareketleri, hakaretleri, tutarsızlıkları listelenmeli not alınmalıdır. Alınan bu notlar avukat ile değerlendirilmeli ve boşanma sebebi olabilecek olaylar tanıkları ile beraber çıkartılarak not edilmelidir.

Her boşanma süreci kendi içinde özeldir. Her narsist partner farklı yollar kullanarak karşısındakini yıpratabilir. Narsist partner sürekli sizi suçlayacağından kendinizde hata aramanız da gayet normal. Sizin bu süreçten çıkış noktanız iyi bir avukat ve psikolog desteği olacaktır. Olaylara dışarıdan bir göz ile bakmak ve profesyonellerden görüş almak altında kaldığınız duygusal enkazdan tünel kazıp çıkmanızı sağlayacaktır.

İşin içinden çıkamıyorsanız Whatsapp Danışmanlık hattımızdan destek alabilirsiniz.

blank

KAYNAK:

 1. Patolojik Narsisizm: Duygusal İstismar ve “Gaslighting” Perspektifinden Kapsamlı Bir Değerlendirme Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, 2021/6(2), 1-31. Uzm. Klinik Psikolog, Asli Dila Akiş , Prof. Dr. Erdinç Öztürk
 2. Narsistik Kişilik Örgütlenmesinin Bağlanma Kuramı Çerçevesinde Ele Alınması: Vaka Örneği
  Emine İNAN
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi AYNA Klinik Psikoloji Dergisi
  2015, 2(1), 1-12 ↩︎

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor