Çocuğun Soyadı Değişiklikleri

Türkiye’de aile yapısındaki değişiklikler, özellikle boşanma veya yeniden evlenme sonrası çocukların soyadlarının ne olacağı konusunda çeşitli hukuki meseleleri gündeme getirebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Soyadı

Türk Medeni Kanunu, çocuğun doğumu sırasında hangi soyadını alacağını açıkça belirtir. Kural olarak, çocuk evlilik birliği içerisinde doğduğunda babasının soyadını alır. Ancak, boşanma sonrası yaşanan husumet ve çekişmeler soyadı konusunda da ihtilaflara neden olur.


Boşanma Sonrası Çocuğun Soyadı Durumu

Boşanma sonrası, velayet kime verilmişse, o ebeveynin soyadının çocuğa verilmesi durumları olabilmektedir. Özellikle annenin velayeti aldığı ve yeniden evlendiği durumlarda, çocuğun soyadının değiştirilip değiştirilmeyeceği konusu önem kazanmaktadır.

Yeniden Evlilik ve Soyadı Değişiklikleri

Bir ebeveynin yeniden evlenmesi, çocuğun soyadını değiştirmek için haklı bir neden oluşturabilir mi? Özellikle yeni eşin farklı bir soyada sahip olduğu durumlarda, aile içinde soyadı uyumu veya bireysel kimlik meseleleri gündeme gelebilmektedir.

Düşünün ki, 10 yaşındaki Elif, annesiyle birlikte yaşamaktadır. Annesi, bir süre önce boşanmış ve şimdi de Mehmet adında başka biriyle evlenmeye karar vermiştir. Mehmet’in kendine ait bir çocuğu yoktur, ancak Elif’in soyadı babasının soyadıdır. Şimdi yeni bir aile kurulmuş, Mehmet, Elif’in üvey babası olmuştur. Ancak Elif, okulda ya da diğer sosyal ortamlarda soyadının farklı olması nedeniyle bazen dışlandığını ya da ayrımcılığa uğradığını hissedebilir. Arkadaşları arasında, “Senin soyadın neden farklı?” ya da “Neden annenle aynı soyadı taşımıyorsun?” gibi sorularla karşılaşabilir. Bu durum, Elif’in zaten hassas olan ruh halini daha da karmaşıklaştırabilir.

blank

Hukuki Yorum ve İçtihatlar

Anayasa’nın 20. maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi, çocuğun soyadının değiştirilmesi konusunda bazı yönlendirmeler sağlar. Ancak, içtihatlar ve mahkeme kararları, bu konuda net bir çerçeve çizmede önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü her dava, kendine özgü şartlara ve dinamiklere sahiptir.

ANAYASA

A. Özel hayatın gizliliği
Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına
sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz

TMK

Adın değiştirilmesi
Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl
içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Boşanmış bir annenin, çocuğunun soyadını kendi kızlık soyadıyla değiştirmek istemesi durumunda, mahkemeler genellikle çocuğun üstün yararını gözetir. Eğer bu soyadı değişikliğinin çocuğun sosyal, psikolojik ya da eğitim hayatında olumlu bir etkisi olacağına dair kuvvetli deliller sunulursa, mahkeme talebi kabul edebilir.

blank

Anne Yeni Soyadını Çocuğa Veremez

Bir annenin yeni bir evlilik gerçekleştirdiği takdirde, bu evliliği sonucunda aldığı yeni soyadını çocuğuna da aktarma isteği, hukuki açıdan karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Ancak, mevcut hukuki düzenlemelere göre, bir annenin bu yeni soyadını doğrudan çocuğuna aktarması mümkün değildir.

Türk Hukuk Sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya içtihatlarla gerçekleşen duruma göre boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceği ve bu konuda başkaca bir yasal düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır.YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2020 / 565 Karar: 2020 / 4810 Karar Tarihi: 15.10.2020

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor