Çocuğun Soyadı Değişiklikleri

Türkiye’de aile yapısındaki değişiklikler, özellikle boşanma veya yeniden evlenme sonrası çocukların soyadlarının ne olacağı konusunda çeşitli hukuki meseleleri gündeme getirebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Soyadı

Türk Medeni Kanunu, çocuğun doğumu sırasında hangi soyadını alacağını açıkça belirtir. Kural olarak, çocuk evlilik birliği içerisinde doğduğunda babasının soyadını alır. Ancak, boşanma sonrası yaşanan husumet ve çekişmeler soyadı konusunda da ihtilaflara neden olur.

blank

Boşanma Sonrası Çocuğun Soyadı Durumu

Boşanma sonrası, velayet kime verilmişse, o ebeveynin soyadının çocuğa verilmesi durumları olabilmektedir. Özellikle annenin velayeti aldığı ve yeniden evlendiği durumlarda, çocuğun soyadının değiştirilip değiştirilmeyeceği konusu önem kazanmaktadır.

Yeniden Evlilik ve Soyadı Değişiklikleri

Bir ebeveynin yeniden evlenmesi, çocuğun soyadını değiştirmek için haklı bir neden oluşturabilir mi? Özellikle yeni eşin farklı bir soyada sahip olduğu durumlarda, aile içinde soyadı uyumu veya bireysel kimlik meseleleri gündeme gelebilmektedir.

Düşünün ki, 10 yaşındaki Elif, annesiyle birlikte yaşamaktadır. Annesi, bir süre önce boşanmış ve şimdi de Mehmet adında başka biriyle evlenmeye karar vermiştir. Mehmet’in kendine ait bir çocuğu yoktur, ancak Elif’in soyadı babasının soyadıdır. Şimdi yeni bir aile kurulmuş, Mehmet, Elif’in üvey babası olmuştur. Ancak Elif, okulda ya da diğer sosyal ortamlarda soyadının farklı olması nedeniyle bazen dışlandığını ya da ayrımcılığa uğradığını hissedebilir. Arkadaşları arasında, “Senin soyadın neden farklı?” ya da “Neden annenle aynı soyadı taşımıyorsun?” gibi sorularla karşılaşabilir. Bu durum, Elif’in zaten hassas olan ruh halini daha da karmaşıklaştırabilir.

blank

Hukuki Yorum ve İçtihatlar

Anayasa’nın 20. maddesi ve Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi, çocuğun soyadının değiştirilmesi konusunda bazı yönlendirmeler sağlar. Ancak, içtihatlar ve mahkeme kararları, bu konuda net bir çerçeve çizmede önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü her dava, kendine özgü şartlara ve dinamiklere sahiptir.

ANAYASA

A. Özel hayatın gizliliği
Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına
sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz

TMK

Adın değiştirilmesi
Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl
içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

Boşanmış bir annenin, çocuğunun soyadını kendi kızlık soyadıyla değiştirmek istemesi durumunda, mahkemeler genellikle çocuğun üstün yararını gözetir. Eğer bu soyadı değişikliğinin çocuğun sosyal, psikolojik ya da eğitim hayatında olumlu bir etkisi olacağına dair kuvvetli deliller sunulursa, mahkeme talebi kabul edebilir.

blank

Anne Yeni Soyadını Çocuğa Veremez

Bir annenin yeni bir evlilik gerçekleştirdiği takdirde, bu evliliği sonucunda aldığı yeni soyadını çocuğuna da aktarma isteği, hukuki açıdan karşımıza çıkabilecek bir durumdur. Ancak, mevcut hukuki düzenlemelere göre, bir annenin bu yeni soyadını doğrudan çocuğuna aktarması mümkün değildir.

Türk Hukuk Sisteminde evlilik birliği içinde doğan çocuğun, babasının soyadını alabileceği veya içtihatlarla gerçekleşen duruma göre boşanma sonucu velayeti kendisine verilen annenin bekarlık soyadının çocuğun üstün yararının bulunması halinde alabileceği ve bu konuda başkaca bir yasal düzenlemenin bulunmadığı anlaşılmaktadır.YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2020 / 565 Karar: 2020 / 4810 Karar Tarihi: 15.10.2020

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor