Dilekçe almayan memur hangi suçu işler?

Dilekçe hakkı, vatandaşların ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkıdır. Bu hak, Anayasamızın 74. maddesinde ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’da düzenlenmiştir.

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi ise, kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi şeklinde tanımlanan bir suçtur. Bu suç, Türk Ceza Kanunu’nun 121/1. maddesinde şöyle düzenlenmiştir:

“Kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi halinde, fiili işleyen kamu görevlisi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Nasıl İspatlarız ?

Normal şartlarda ses ve görüntü kaydı yasak olsa dahi suçu ispatlamak için ses ve görüntü kaydı alabilirsiniz. Yanınızda tanıklarınızı hazır edip dilekçeyi verdiğinizi ancak memur tarafından alınmadığını ispatlayabilirsiniz.

Hangi Kurumlar Dilekçe Almak Zorundadır?

Devletin tüm resmi kurumları verilen dilekçeleri almak zorundadır. Belediyeler, valilikler, göç idaresi müdürlüğü, bakanlıklar gibi tüm kurumlar evrak kayıt bürosundan dilekçeleri kayda alırlar.

Göç İdaresi Müdürlükleri Sorunu

Göç idaresi müdürlükleri keyfi şekilde sorun çıkarmakta özellikle dilekçe almamak için kavga bile çıkarmaktadır. Göç idaresi memurları gelen yabancılara ülkeyi işgal edecek dış mihraklar gözüyle bakıp kimi zaman evrakları iade edip kapı dışarı etmektedir.

Dilekçe hakkı engellenemez. Göç Müdürlükleri dilekçe hakkınızı engellemeye çalışıyor ise WHATSAPP hattımızdan bize ulaşın. Size bu hak ihlalinin önlenmesi için yol gösterelim. Şikayet yolları ve yapmanız gerekenleri anlatalım ve işbirliği ile süreci yönetelim.

blank

Memurun Dilekçeyi Beğenmeme Hakkı Var Mı?

Memur dilekçe kötü bile yazılmış olsa kayda almak zorundadır. Evrak kayıt görevlisi dilekçe içeriğini denetleyemez. Denetleme yetkisi dilekçenin yazıldığı makama aittir.

Savcılık Aşaması

Ses görünü ve tanıklarınızı hazır ederek savcılığa şikayetçi olarak dilekçenizin kayda alınmadığını iddia ederek şikayetçi olabilirsiniz. Suçun sabit olduğu anlaşılırsa memur hakkında soruşturma başlatılacak ve ceza davası açılacaktır.

Tazminat Davası

Dilekçenin kayda alınmamasından kaynaklı maddi bir zararınız varsa ilgili memur ceza aldıktan sonra ona karşı tazminat davası açabilirsiniz. Eğer işyeri ruhsatı alınamadıysa, işletmenin kapalı kalması nedeniyle doğacak zararlar da talep edilebilir.


Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Belediye Başkanı olarak görev yapan sanık H…’in talimatıyla maiyetinde memur olan sanık S…’ün, suç tarihinde katılanlar adına avukatları tarafından verilen akaryakıt istasyonu işletme ruhsatı talebi içerikli dilekçe ve eklerini kabul edip kayda almadığının dosya kapsamıyla sübuta erdiği, ancak TCK’nın 257. maddesinin genel, tali ve tamamlayıcı bir hüküm olup görevi kötüye kullanma suçunun oluşumu için eylemin Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanmamış olması gerektiği, sanıkların eylemlerinin ise TCK’nın 121/1. maddesinde ”kişinin belli bir hakkı kullanmak için yetkili kamu makamlarına verdiği dilekçenin hukuki bir neden olmaksızın kabul edilmemesi” şeklinde tanımlanan dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yanılgılı ve dosya kapsamıyla örtüşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde beraat hükümleri kurulması,

Kanuna aykırı, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.05.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.YARGITAY 5. Ceza Dairesi Esas: 2013 / 7283 Karar: 2015 / 11885 Karar Tarihi: 26.05.2015

AVUKATA SOR

blank

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor