İdari Dava Açmadan Önce Mutlaka Önce İdareye Başvuru Yapmalısınız


İdari Yolların Tükenmesi İlkesi: Hukuki Yollara Başvurmadan Önce İdari Başvurunun Esasları

Mahkemelerdeki dava yükünü biraz da olsa azaltmak ve idari başvuru yolunu zorunlu tutarak bazı anlaşmazlıkların öden çözümlenmesi planlanmıştır. Böylece her anlaşmazlık dava yoluna gitmeyecek ve önden çözülecektir.

blank

  1. İdari Eylemlerle İlgili Başvuru Süreçleri Hakkı ihlal edildiği düşünülen idari eylemler sonucu bireyler, genelde doğrudan yargı yoluna başvurmak yerine öncelikle ilgili idareye müracaat etmelidir. Bu müracaat, söz konusu idari eylemin düzeltilmesini veya hakkın iadesini talep etme şeklinde gerçekleştirilebilir ve bu sürecin hukuki bir dava sürecine dönüşebilmesi için başvurulan idarenin olumsuz yanıt vermesi ya da belirli bir süre içerisinde hiçbir yanıt vermemesi beklenir.
    İdarenin haksız şekilde mahkeme kararını uygulamaması nedeniyle idare aleyhine açtığımız manevi tazminat davası öncesinde idareye bir başvuru yaptık ve 30 günlük süre sonunda zımni ret cevabı alarak davamızı usulüne uygun şekilde açtık.
  2. Gümrük Vergileri ve Cezalarına İtiraz Gümrük vergileri ve cezalarına itiraz süreçleri, özel bir prosedüre tabidir. Buna göre, gümrük vergisi ya da cezasının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili üst makama, eğer böyle bir makam yoksa aynı makama itiraz edilmelidir. Bu sürecin, doğrudan hukuki bir dava sürecine evrilmesi için idari itiraz sürecinin olumsuz sonuçlanması veya hiç sonuçlanmaması gereklidir.
  3. Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, belirli uyuşmazlıklarda bireylerin doğrudan yargı yoluna başvurmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmaları gereklidir. Burada, bireyin başvurusunun reddedilmiş olması veya belirli bir süre yanıt alınamaması, yargı yoluna gidilmesi için bir ön koşul olarak aranmaktadır. (zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti hariçtir.)
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Yapılacak Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine hükmedilen asıl alacak, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için, alacaklı ya da vekilinin, Kuruma, belge ve makbuzlarla desteklenen yazılı bir başvuruda bulunması ve Kurum tarafından belirtilen banka hesap numarasına, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ödeme yapması gereklidir. Bu süre zarfında cebri icra yollarına başvurulamaz.

blank

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor