İdari Dava Açmadan Önce Mutlaka Önce İdareye Başvuru Yapmalısınız


İdari Yolların Tükenmesi İlkesi: Hukuki Yollara Başvurmadan Önce İdari Başvurunun Esasları

Mahkemelerdeki dava yükünü biraz da olsa azaltmak ve idari başvuru yolunu zorunlu tutarak bazı anlaşmazlıkların öden çözümlenmesi planlanmıştır. Böylece her anlaşmazlık dava yoluna gitmeyecek ve önden çözülecektir.


  1. İdari Eylemlerle İlgili Başvuru Süreçleri Hakkı ihlal edildiği düşünülen idari eylemler sonucu bireyler, genelde doğrudan yargı yoluna başvurmak yerine öncelikle ilgili idareye müracaat etmelidir. Bu müracaat, söz konusu idari eylemin düzeltilmesini veya hakkın iadesini talep etme şeklinde gerçekleştirilebilir ve bu sürecin hukuki bir dava sürecine dönüşebilmesi için başvurulan idarenin olumsuz yanıt vermesi ya da belirli bir süre içerisinde hiçbir yanıt vermemesi beklenir.
    İdarenin haksız şekilde mahkeme kararını uygulamaması nedeniyle idare aleyhine açtığımız manevi tazminat davası öncesinde idareye bir başvuru yaptık ve 30 günlük süre sonunda zımni ret cevabı alarak davamızı usulüne uygun şekilde açtık.
  2. Gümrük Vergileri ve Cezalarına İtiraz Gümrük vergileri ve cezalarına itiraz süreçleri, özel bir prosedüre tabidir. Buna göre, gümrük vergisi ya da cezasının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili üst makama, eğer böyle bir makam yoksa aynı makama itiraz edilmelidir. Bu sürecin, doğrudan hukuki bir dava sürecine evrilmesi için idari itiraz sürecinin olumsuz sonuçlanması veya hiç sonuçlanmaması gereklidir.
  3. Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca, belirli uyuşmazlıklarda bireylerin doğrudan yargı yoluna başvurmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapmaları gereklidir. Burada, bireyin başvurusunun reddedilmiş olması veya belirli bir süre yanıt alınamaması, yargı yoluna gidilmesi için bir ön koşul olarak aranmaktadır. (zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti hariçtir.)
  4. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Yapılacak Ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine hükmedilen asıl alacak, vekalet ücreti ve yargılama giderleri için, alacaklı ya da vekilinin, Kuruma, belge ve makbuzlarla desteklenen yazılı bir başvuruda bulunması ve Kurum tarafından belirtilen banka hesap numarasına, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ödeme yapması gereklidir. Bu süre zarfında cebri icra yollarına başvurulamaz.

blank

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor