Avukatın başka bir avukata verdiği yetki belgesi ne anlama gelir?

Yetki belgesi, Avukatlık Kanunu’nun 56/5. maddesine göre, avukatların başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine geçen bir belge vermeleridir.

Avukatlık mesleği, yasalara ve meslek kurallarına uygun olarak kişi ve kurumların hukuki hak ve menfaatlerini korumak ve savunmak için yürütülen bir kamu hizmetidir. Avukatlar, bu görevi yerine getirirken bazı durumlarda başka bir avukata yetki belgesi verebilirler. Yetki belgesi, avukatın kendi adına ve hesabına başka bir avukatı vekil tayin ettiğini gösteren bir belgedir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir ve yetki verilen avukat veya avukatlık ortaklığı, yetki veren avukat adına dava açabilir, takip edebilir, sulh olabilir, feragat edebilir, ibra edebilir, temyiz edebilir ve diğer tüm işlemleri yapabilir.

Yetki belgesi vermenin nedenleri ve sonuçları nelerdir?

Avukatın başka bir avukata yetki belgesi vermesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Avukatın bulunduğu yerden uzakta bir dava veya işlem yürütülmesi gerektiğinde,
 • Avukatın birden fazla dava veya işlemle ilgilenmesi gerektiğinde,
 • Avukatın hastalık, izin, seyahat gibi nedenlerle geçici olarak görev yapamadığında,
 • Avukatın uzmanlık gerektiren bir konuda başka bir avukattan destek almak istediğinde,

Avukatın başka bir avukata yetki belgesi vermesinin bazı sonuçları da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Yetki belgesi verilen avukat, yetkili olduğu konularda avukatın yerine geçer ve onun hak ve sorumluluklarını üstlenir.
 • Yetki belgesi verilen avukat, avukatın müvekkiliyle doğrudan iletişim kurabilir ve onun adına işlem yapabilir.
 • Yetki belgesi verilen avukat, avukata karşı sorumlu olur ve ona hesap vermek zorundadır.
 • Yetki belgesi verilen avukat, avukattan aldığı ücret dışında müvekkilden ayrıca ücret talep edemez.
 • Yetki belgesi verilen avukat, yetkisini aşarsa veya kötüye kullanırsa hem avukata hem de müvekkile karşı tazminat sorumluluğu doğar.

Yetki belgesinin şekli ve içeriği nasıl olmalıdır?

Yetki belgesinin şekli ve içeriği, Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan “Avukatlık Kanunu Uygulama Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir. Buna göre yetki belgesinin;

 • Yazılı olması,
 • Avukatın adı, soyadı, barosu ve sicil numarasını içermesi,
 • Yetkili kılınan avukatın adı, soyadı, barosu ve sicil numarasını içermesi,
 • Yetkinin konusunu ve kapsamını açıkça belirtmesi,
 • Avukatın imzasını taşıması,

gerekmektedir.

Yetki Belgesinin Süresi Nedir?

Yetki belgesinin süresi yoktur. Yani yetki veren avukat, yetki belgesinde aksi bir kayıt bulunmadıkça, yetkisini geri almadığı sürece yetki alan avukatın vekillik görevini sürdürmesine izin vermiş sayılır. Ancak yetki veren avukat istediği zaman yetkisini geri alabilir veya sınırlayabilir. Bunun için de yazılı olarak bir bildirimde bulunması yeterlidir. Yetkinin geri alınması veya sınırlanması halinde, yetki alan avukatın vekillik görevi sona erer veya kısıtlanır.

Online hukuk bürosu nedir ?

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor