Adli Sicil Nedir?

Adli sicil, bir kişi hakkında verilmiş kesin mahkeme kararlarının saklandığı bir kayıttır. Bu kayıtta sadece kesinleşmiş kararlar bulunur. Yani mahkemenin devam ettiği durumlar bu kayda dahil edilmez.

Örnek: Ahmet, bir suçla ilgili mahkemeye çıkarıldı. Bu dava hâlâ devam ediyorsa, Ahmet’in adli sicilinde herhangi bir bilgi olmaz. Fakat mahkeme sonuçlandığında ve Ahmet suçlu bulunduysa, bu bilgi adli sicile eklenir.

blank

Adli Sicil Kaydında Hangi Bilgiler Bulunur?

Bir kişi hakkında verilen tüm ceza ve güvenlik tedbirleri adli sicil kaydına eklenir. Önemli olan, kararın nerede verildiği değil, kesin olup olmadığıdır.

Örnek: Mehmet, Fransa’da bir suçtan dolayı mahkemeye çıkarıldı ve suçlu bulundu. Bu kesin karar, Mehmet’in Türkiye’deki adli sicil kaydına da eklenir.

Tüm bu bilgileri Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü saklar. Yani bir kişinin adli sicil bilgisi bu kurumdan öğrenilebilir. Aynı zamanda E- Devlet üzerinden sorgu da mümkün hale gelmiştir.

blank

Adli Sicil Kayıtlarına Nasıl Ulaşılır?

Vatandaşların adli sicil kayıtlarını öğrenmek için iki temel yöntemi bulunmaktadır:

 1. Adliyelerdeki Adli Sicil Müdürlükleri: Vatandaşlar, bulundukları şehirdeki adliyelerin Adli Sicil Müdürlüklerine şahsen başvurarak adli sicil kayıtlarını inceleyebilirler.
 2. e-Devlet Üzerinden: Adli sicil kayıtlarına online olarak erişmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet platformunu kullanabilirler. Bu platform üzerinden giriş yaparak adli sicil bilgilerine hızlıca ulaşabilirler.

Hangi Kayıtlar Adli Sicil Kaydında Görünür?

Aşağıda tablolar halinde saydığımız kararlardan birine muhatap olduysanız sicil kaydında görünecektir.

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. Maddesi – Hapis Cezaları İle İlgili Durumlar

Sıra NoHapis Cezası İle İlgili Karar/Durum
1Hapis cezasına mahkûmiyet kararı
2Koşullu salıverilme kararı
3Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar
4Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar
5Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. Maddesi – Hapis Cezasının Erteleme Durumları

Sıra NoHapis Cezasının Erteleme İle İlgili Karar/Durum
1Denetim süresi
2Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu
3Ertilen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar
blank

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. Maddesi – Adli Para Cezası İle İlgili Karar/Durumlar

Sıra NoAdli Para Cezası İle İlgili Karar/Durum
1Adli para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü
2Adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu
3Adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu
4Adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. Maddesi – Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırıma Mahkûmiyet İle İlgili Karar/Durumlar

Sıra NoKısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırım İle İlgili Karar/Durum
1Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adli para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü
2Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazı
3Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. Maddesi – Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma İle İlgili Karar/Durumlar

Sıra NoBelli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma İle İlgili Karar/Durum
1Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar
2Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar

5352 Sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 4. Maddesi – Farklı Suç ve Durumlarla İlgili Durumlar

Sıra NoSuç ve Durumlarla İlgili Karar/Durum
fTürk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar
gCeza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar
hCeza zaman aşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar
iGenel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı
jAskerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar
kAkıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar
blank

Hangi suçlar adli sicile işlenmez?

SıraSuç ve Karar Tipi
1Disiplin suçlarına ilişkin mahkûmiyet hükümleri
2Sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri
3Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar
4İdarî para cezasına ilişkin kararlar

HAGB Kararının Adli Sicile Etkisi

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kısacası HAGB, belirli şartlar altında uygulanan bir hukuki işlemdir. Bu karar, bireyin belirli bir süre zarfında belirtilen şartlara uyması halinde adli sicile işlenmemekte, dolayısıyla bireyin gelecekteki yaşamını olumsuz etkilememektedir. İşte bu süreç hakkında kısa ve öz bilgiler:

 • HAGB Kararı: Mahkeme, bireye belirli şartlarla HAGB kararı verebilir. Eğer bu şartlar yerine getirilirse, bu karar adli sicile işlenmez.
 • Geçici Kayıt: HAGB kararının verilmesiyle şartların tamamlanması arasındaki süre zarfında, bu bilgiler ayrı bir kütüğe, yani geçici bir kayıta alınır. Bu kayıt, normal adli sicilden bağımsızdır.
 • Özel İstek Durumu: Geçici kütükteki bu bilgilere, sadece ilgili dosyanın hakimi ve savcısı erişebilir. Ancak bu bilgilere erişim, sadece özel durumlarda ve talep üzerine mümkündür.
 • Şartların Yerine Getirilmemesi: Eğer belirlenen süre içinde mahkeme tarafından verilen şartlar yerine getirilmezse, bu sefer HAGB kararı adli sicile işlenir ve bireyin adli sicil kaydında görünür hale gelir.

Bu bilgiler ışığında, HAGB’nin bir şansa işaret ettiğini söyleyebiliriz. Verilen şartlara uyulduğunda, bireyin adli sicil kaydı temiz kalır. Ancak şartlara uyulmadığında bu fırsat kaybedilir ve adli sicile işlenir.

blank

Uzlaştırmaya Tabi Suçların Etkisi

İşlenen bir suç uzlaştırmaya tabi ise ve taraflar uzmanlaşmış ise artık yargılama yapılmayacaktır. Yapılmayan bir yargılama sonucu verilmiş bir ceza da olamayacağından adli sicil kaydına kayıt düşülmez.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Sildirilir?

Adli sicil kaydının silinmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu süreci basit ve anlaşılır bir şekilde şu adımlarda özetleyebiliriz:

 1. Belgelerin Toplanması: İlk olarak, adli sicil kaydınızın silinmesini istiyorsanız, bunun için gereken belge ve bilgileri hazırlamanız gerekir. Örneğin:
  • Eğer hapis cezası aldıysanız, cezanızın tamamlandığına dair belge.
  • Para cezasına çarptırıldıysanız, bu cezanın ödendiğine dair belge.
  • Eğer hapis cezanız ertelendiyse, bu erteleme süresinin sona erdiğine dair belge.
 2. Dilekçe Hazırlama: Adli sicil kaydınızın silinmesini talep eden resmi bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Bu dilekçede adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız ve sicil kaydınızın neden silinmesini istediğinizle ilgili bilgileri detaylıca belirtmelisiniz. E devlet üzerinden de silme talebinizi gönderebilirsiniz.
 3. Başvuru: Belgeleriniz ve dilekçeniz hazır olduktan sonra, bu belgelerle birlikte Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuruyu bizzat şahsen yapabileceğiniz gibi, süreci kolaylaştırmak adına bir avukat aracılığıyla da gerçekleştirebilirsiniz.
blank


Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı Arasındaki Farklar

Adli sicil kaydı, bireyin işlediği suçlarla ilgili bilgileri içeren resmi bir kayıttır. Ancak bu kayıttaki bilgilerin silinmesi, bu bilgilerin tamamen yok olacağı anlamına gelmez. Adli sicil kaydı silindiğinde, bu bilgiler otomatik olarak adli arşiv kaydına aktarılır.

Adli sicil kaydı, genellikle özel sektör iş başvurularında, burs başvurularında ya da bazı sosyal haklardan yararlanma durumlarında talep edilir. Bu sebeple, özel sektörde bir işte çalışmayı planlıyorsanız veya burs başvurusu yapmayı düşünüyorsanız, adli sicil kaydınızın temiz olması yeterlidir.

Fakat, kamuda bir işe başvuru yapmak istediğinizde durum biraz daha farklıdır. Kamu sektöründe bir pozisyona başvururken, sadece adli sicil kaydınızın temiz olması yeterli olmayabilir. Bu durumda, adli arşiv kaydınız da incelenebilir. Bu nedenle, kamu sektöründe bir kariyer hedefliyorsanız, sadece adli sicil kaydınızın değil, aynı zamanda adli arşiv kaydınızın da temiz olması gerekmektedir.

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesinin Koşulları

DurumAçıklama
İlgilinin ölümü üzerineArşiv kayıtları tamamen silinir.
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluylaKaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 15 yıl geçmesiyle silinir.
Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluylaKaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 30 yıl geçmesiyle silinir.
Diğer mahkûmiyetlerKaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle silinir.
Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılmasıBu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları talep aranmaksızın tamamen silinir.
Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucuÖnceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Aralık 7, 2023
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Ne Demek?
blank
Aralık 7, 2023
Jigolo Dolandırıcılığı
blank
Aralık 6, 2023
İzalei Şuyu Davasında Yerler Ucuza Mı Gider?
blank
Aralık 5, 2023
İsim Denklik Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?
blank
Kasım 27, 2023
Ceza Hukukunda Şerik Kavramı Ne Anlama Gelir?
blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
× Avukata Sor