Dolandırıcıya Para Gönderdim Bankada Nasıl Yakalarım? Suçüstü Yapmak Mümkün Mü?

Dolandırıcıya Para Yolladım Ne Yapmalıyım ?

Eğer dolandırıya giden parayı hızlıca alabilmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekir. Paralar banka hesaplarında toplanıp kısa süre içerisinde dolanrıcılar tarafından kripto para piyasalarına aktarılır. Bu esnada para suçüstü bir operasyonla kurtarılabilir.


Dolandırıcıya Yolladığım Parayı En Hızlı Nasıl Geri Alırım?

Hızlıca Şikayetçi Olun

İyi bir şikayet dilekçesi ile beraber emniyete başvurup şikayetinizi kayda sokun. Emniyet birimleri nöbetçi savcı ile irtibata geçip talimat alacaklardır. Burada şikayet dilekçesinde tüm detaylar belirtilmeli ve alıcının İBAN adresi bankası bildirilmelidir.

Bu esnada dolandırıcılarla konuşup onları oyalamanız ve daha çok para yollayabileceğiniz söylenerek oyalanmalıdır. Eğer dolandırıcı şikayet ettiğinizi anlarsa hesaplardaki parayı hızlıca farklı hesaplara aktarabilir.

blank

Savcı eğer bu suçları önlemek istiyorsa ve üzerine gitmek istiyorsa, bankaya ivedi bir yazı yazarak hesapları dondurabilir. Bu esnada bankaya talimat vererek para çekmeye gelen olursa polise bildirilmesi gerektiğini söyleyebilir.
Dolandırıcı bankaya gittiğinde ilgili hesaptan para çekmek istediğinde, banka polisleri arar ve suçüstü şekilde yakalama gerçekleşir.

Adınıza Kayıtlı Kripto Para Hesabı Açıldıysa

Dolandırıcılar bazen vatandaşın kimlik bilgilerini çaldıktan sonra adına kripto para hesabı açmaktadır. Kripto para hesaplarından farklı kripto cüzdanlarına kaçırılan paranın izi sürülemez.

Kripto para şirketine savcı tarafından hızlıca müzzekere yazılarak hesaplar dondurulursa, dolandırıcıların hakimiyetindeki hesaplarda bulunan paralar transfer edilmeden yakalanabilir.

İnanıyormuş Gibi Görüştü Suçüstü Yakalattı

2017’de bir dolandırıcılık suçu işleyen Şaban , kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir emekli memuru dolandırmıştır. Şaban, emekli memura, onun adına kayıtlı sim kartların terör örgütü tarafından kullanıldığını ve bu durumdan kurtulması için 15.000 TL’lik bir kredi çekmesi gerektiğini söylemiştir. Emekli memur, eski bir polis olduğundan dolandırıcılığı fark edip, Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurmuş ve sanığın tuzağını ortaya çıkarmak için 5 TL’lik bir ödeme yapmıştır. Şaban, bu paranın transferi sırasında yakalanmıştır.

blank

“polis memurlarının şüpheliler ile temasa devam etmesinin kendisine söylendiğini, bunun üzerine kendisini ertesi gün arayan şüpheli ile sanki hala kendisini arayan şahsa inanıyormuş gibi görüştüğünü ve adı geçen sanığın yakalanması amacıyla, … hesabına 5 TL para gönderdiği, sanıkŞaban Yıldız’ın olay tarihinde Sirkeci postahanesine giderek suça konu 5 TL parayı çekmek suretiyle üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği iddia olunan olayda” Yargıtay 15. Ceza Dairesi         2017/19544 E.  ,  2017/19462 K.

blank

Suçüstü Yakalanan Dolandırıcı Emsal Bir Olayın Özeti:

  • Suçun Niteliği: Nitelikli Dolandırıcılık.
  • Suçun İşlenişi: Katılan, kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından aranır. Bu kişi, katılan adına sahte bir nüfus cüzdanı çıkarılarak bankalardan para çekildiğini ve katılanın bankada bulunan parasını, sahte bir hesaba havale etmesini isteyerek dolandırır.

Mahkemenin Değerlendirmesi:

  • Sanığın Eylemi: Sanık, katılanın hesabından 14.000 TL’yi kendi hesabına havale ettirir ve bu parayı bankadan çeker. Sanık, bankadan çıkışında polis ekipleri tarafından yakalanır.
  • Mahkeme Kararı: Sanığın dolandırıcılık suçunu işlediği sabit görülerek TCK’nın 157/1, 62, 53, 52 maddeleri uyarınca mahkum edilir.

İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Dolandırıcılık HÜKÜM : TCK’nın 157/1, 62, 53, 52 maddeleri uyarınca mahkumiyet Dolandırıcılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; Katılanı cep telefonundan arayan ve kendisini emniyet görevlisi olarak tanıtan şahsın, katılanın adına sahte nüfus cüzdanı çıkartılarak bankalardan para çekildiğini katılana bildirip bankada hesabı bulunup bulunmadığını sorduğu, katılanın bankada 14.000 TL parasının olduğunu beyan ettiği, bunun üzerine arayan şahsın bu hesaptan sanık … adına açılmış hesaba 14.000 TL parayı havale yapmasını istediği, havale yapılan paranın seri numaralarının alınacağını ve kendisine iade edileceğini bu şekilde dolandırıcıların yakalanacağını söylediği, katılanın verilen talimat doğrultusunda hesabında bulunan 14.000 TL parayı sanık adına açılmış hesaba havale ettiği, sanığın hesabına gelen parayı almak üzere banka şubesine geldiği, parayı çektiği, bankadan çıktığında olay yerinde bulunan polis ekipleri tarafından yakalandığı, bu suretle sanığın dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda; sanık savunması, katılan beyanı, uzlaştırma sağlanamadığına ilişkin rapor ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın suçu işlediğinin sabit olduğu gerekçesine dayanan, sanığın mahkumiyetine ilişkin mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Bozmaya uyularak yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre; sanığın hükme yönelik ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, sanık hakkındaki hükmün ONANMASINA, 11.11.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Yargıtay 15. Ceza Dairesi         2018/1002 E.  ,  2020/11408 K.

Related Posts

blank

Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?

Macaristan Parlamentosu Yeni Düzenlemesi Yatırımcı Misafir Uygulaması Macaristan Parlamentosu, ülkede yabancı yatırımcılara yönelik bir “misafir yatırımcı oturum programı” başlatan yeni bir düzenlemeyi onayladı. Bu program, yatırımcılara Macaristan’daki gayrimenkul alımları aracılığıyla on yıla kadar ikamet etme olanağı tanıyor. Programa katılmak için...
blank

Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması

Genel Bakış ve Amaç Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan adli işbirliği anlaşması, her iki ülkenin vatandaşlarının yasal haklarını koruma ve suçla mücadelede işbirliğini güçlendirme amacını taşır. Anlaşma, Ankara’da 3 Şubat 2010 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, adli yardımlaşma, belgelerin...
blank

Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?

Avukat Ücretsiz İş Alabilir Mi? Kanunda Avukatın Ücreti Nasıl Düzenlenir? Türkiye’deki Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi, avukatlık ücretlerinin belirlenmesine ve minimum ücret düzenlemesine ışık tutar. Bu düzenleme kapsamında, avukatlık hizmetlerinin karşılığı olarak kabul edilen meblağ veya değerin belirlenmesi esastır. Kanun, ücretlerin...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Mobbing Nedir?

Mobbing Kelime Anlamı Nedir? Mobbing Ne Anlama Gelir? Mobbing, Latince “mob” kelimesinden türetilmiş ve ‘dağınık bir kalabalık’ anlamına gelen bir kavramdır. İlk kez, Heinz Leymann isimli bir endüstri psikoloğu tarafından akademik literatüre dahil edilmiştir. Bu terim genellikle İngilizce’de, bireyleri psikolojik...
blank

İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?

Tam Yargı Davası Nedir? İdarenin haksız bir eylemi nedeniyle oluşan zarar için açılan tazminat davasına tam yargı davası denir. Tam yargı davası idareye karşı yani kamu kurumları, valilikler, bakanlıklar gibi kurumlara karşı açılır. Tam yargı davasının klasik örnekleri arasında, idarenin...
blank

Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?

Başkasının Eserini Yayınlarda Nasıl Kullanabilirim? İktibas Nedir? İktibas, dil kökeni olarak ‘alıntı yapma’ ya da ‘ödünç alma’ gibi anlamlara gelirken, hukuk alanında da bu anlamlara paralel bir yorum kazanır. Bu bağlamda, iktibas, bir eserin bir kısmının veya tamamının, eser sahibine...
blank

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet, modern dünyada yaratıcılığın ve yeniliğin korunmasında kritik rol oynar. Her ikisi de yaratıcı çalışmaların ve inovasyonların korunması için tasarlanmıştır, ancak farklı alanları ve özellikleri kapsarlar. Sınai Mülkiyet Tanım ve Kapsam:...
blank

İnhisari Ne Demek?

Kelime Anlamı İnhisar kelimesi, dilbilimsel kökeni itibarıyla Arapça bir terim olan “hasr” kökünden türemiştir. Bu kök, “hasretmek”, “bir yere ayırmak” ya da “bir yerde toplamak” gibi anlamlara sahiptir. Türkçeye geçiş sürecinde “inhisar” kelimesi, “belirli bir yerde veya bir kişinin elinde...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?

İşgalciye Karşı Ne Yapılabilir? Gelip Eşyalarını Tarlaya Atana Ne Yapılır? Bazı insanlar başkasının bahçesine araba, römork, lastik, konteyner gibi eşyalarını bırakmaktalar. Nasıl olsa kullanmıyorlar kalsın diye başlayan işgal İsrail’in Filisitin’i işgaline dönebiliyor. Başta bir iki hafta dursun kaldırırsınız diye izin...
blank

İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?

Hissedarlardan Birinin Yaptığı Kira Sözleşmesi Diğerlerini Bağlamaz Türkiye coğrafyasında yaygın olarak rastlanan bir hukuki problem, mülkiyet haklarına tecavüz eden işgalcilerin varlığıdır. Bu işgalciler, başkasına ait olan mülklere izinsiz olarak yerleşip, o mülkün kaynaklarından faydalanarak haksız bir kazanç elde ederler. Özellikle...
blank

Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil, Arapça “ecr” (bir iş veya hizmet karşılığında verilen ücret) ve “misil” (benzer, miktar) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu terim, bir mülkün kullanımından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdir edilmesini ifade eder ve genellikle bir yerin kiralanması durumunda, benzer yerlerin...
blank

Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı

Türkiye’de İkamet Eden Afgan İranlı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı Türkiye, 2011 yılında kabul ettiği “Uluslararası Mülteci Sözleşmesi” ve “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ile mülteci ve sığınmacı çocukların eğitim ve sağlık haklarını garanti altına almıştır. Bu sözleşmelere göre, Türkiye’de ikamet...
blank

Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?

Endikasyon Nedir? Endikasyon, basitçe ifade etmek gerekirse, bir ilacın veya tıbbi işlemin belirli bir sağlık durumu için uygun ve gerekli olduğunu gösterir. Endikasyon kavramının kelime kökü, Latince “indicare” fiilinden gelir. “indicare” fiilinin anlamı, “göstermek, belirtmek”tir. Bu nedenle, endikasyon kavramı, bir...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor