5/4 ÇOĞUNLUK SAĞLANMADAN BALKON KAPATILAMAZ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 2026
Karar: 2017 / 3518
Karar Tarihi: 24.04.2017

 

Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ   :Sulh Hukuk Mahkemesi

 

 

 

Taraflar arasındaki projeye aykırılığın eski hale getirilmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

K A R A R

 

 

 

Davacı dava dilekçesi ile … ili, … ilçesi, … beldesi, 1106 parselde bulunan … Blok 5 no’lu bağımsız bölüm kat maliklerinden olan davalının, tüm uyarılara karşı ana yapının görünümüne aykırı olarak bağımsız bölümün dış cephesinde değişiklik yaptığını, farklı renk boya kullandığını, balkon demirlerini farklı şekilde ve renkte boyattığını, davalı tarafın tüm uyarılara rağmen gerekli değişikliklerin hiçbirini gerçekleştirmediğini, bu nedenlerle ana taşınmazın genel görünümüne aykırı değişikliklerinin eski hale getirilmesini dava ve talep etmiş mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü oldukları gibi kat maliklerinden biri diğer tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz. Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarına göre bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar ve cepheleri Kanunun 4. maddesi hükmü uyarınca ortak yer olarak tanımlanmaktadır.

 

Yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporundan davalı tarafından;

 

-Bağımsız bölümün giriş yolu olan kısmın iki tarafında ve balkonun ön tarafında paslanmaz alüminyum profillerle korkuluk yapıldığı, yapılan korkulukların toplam boyu 10,00 metre, yüksekliği 80 cm olduğu,

 

-Bağımsız bölüme ait olan balkon iç duvarları ve balkonda bulunan kolon üzerinde taş duvar desenli ahşap pano yapıştırıldığı,

 

-Bağımsız bölüm balkonunun üzeri 30,00 cm genişliğinde ahşaptan saçak yapılarak üzeri şıngıl ile kapattığı, saçak eteklerine çiçek saksılarının asıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarına göre davalı tarafından yapılan imalatların site görünümünü olumlu yönde etkilemesi ve davalının balkonunda yaptığı işlemlere benzer imalatların diğer kat malikleri tarafından da yapılması balkonun ortak alan olduğu ve tüm kat maliklerinin yasanın aradığı çoğunlukta rızasının bulunmadığı sonucunu değiştirmez. Saptanan bu durum karşısında davalının bağımsız bölümünün balkonunda mimari projeye ve yönetim planına aykırı olarak tüm kat maliklerinin rızası bulunmaksızın yaptığı değişiklik onarım ve tadilatlar Kat Mülkiyeti Kanununun yukarıda değinilen 19. maddesi hükmüne aykırılık

 

oluşturduğu gözetilerek davanın kabulü ile dava konusu edilen balkonun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece yerinde olmayan gerekçeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine

 

24/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Related Posts

sgk harcırah

Harcırahlar ücret olmadığından sigorta primlerini artırmaz.

ÖZET: Harcırah ( yolluk ) işçinin görevli bulunduğu yerden başka yerlere geçici görevle gönderilirken yapacağı ek masrafa karşılık yapılan ödemeler olup, davalı işyeri tarafından her sefer için yapılan ödemelerin bu mahiyette kaldığı şüphesizdir. Çünkü davalı işyeri davacıya ücreti dışında sefer...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor