5/4 ÇOĞUNLUK SAĞLANMADAN BALKON KAPATILAMAZ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2017/ 2026
Karar: 2017 / 3518
Karar Tarihi: 24.04.2017

 

Yargıtay Kararı

MAHKEMESİ   :Sulh Hukuk Mahkemesi

 

 

 

Taraflar arasındaki projeye aykırılığın eski hale getirilmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 

K A R A R

 

 

 

Davacı dava dilekçesi ile … ili, … ilçesi, … beldesi, 1106 parselde bulunan … Blok 5 no’lu bağımsız bölüm kat maliklerinden olan davalının, tüm uyarılara karşı ana yapının görünümüne aykırı olarak bağımsız bölümün dış cephesinde değişiklik yaptığını, farklı renk boya kullandığını, balkon demirlerini farklı şekilde ve renkte boyattığını, davalı tarafın tüm uyarılara rağmen gerekli değişikliklerin hiçbirini gerçekleştirmediğini, bu nedenlerle ana taşınmazın genel görünümüne aykırı değişikliklerinin eski hale getirilmesini dava ve talep etmiş mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesi hükmüne göre kat malikleri anataşınmazın mimari durumunu titizlikle korumakla yükümlü oldukları gibi kat maliklerinden biri diğer tüm kat maliklerinin rızası olmadıkça ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis ve değişiklikler yaptıramaz. Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarına göre bir bağımsız bölümün balkonlarının dış duvar ve cepheleri Kanunun 4. maddesi hükmü uyarınca ortak yer olarak tanımlanmaktadır.

 

Yerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporundan davalı tarafından;

 

-Bağımsız bölümün giriş yolu olan kısmın iki tarafında ve balkonun ön tarafında paslanmaz alüminyum profillerle korkuluk yapıldığı, yapılan korkulukların toplam boyu 10,00 metre, yüksekliği 80 cm olduğu,

 

-Bağımsız bölüme ait olan balkon iç duvarları ve balkonda bulunan kolon üzerinde taş duvar desenli ahşap pano yapıştırıldığı,

 

-Bağımsız bölüm balkonunun üzeri 30,00 cm genişliğinde ahşaptan saçak yapılarak üzeri şıngıl ile kapattığı, saçak eteklerine çiçek saksılarının asıldığı anlaşılmaktadır.

 

Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarına göre davalı tarafından yapılan imalatların site görünümünü olumlu yönde etkilemesi ve davalının balkonunda yaptığı işlemlere benzer imalatların diğer kat malikleri tarafından da yapılması balkonun ortak alan olduğu ve tüm kat maliklerinin yasanın aradığı çoğunlukta rızasının bulunmadığı sonucunu değiştirmez. Saptanan bu durum karşısında davalının bağımsız bölümünün balkonunda mimari projeye ve yönetim planına aykırı olarak tüm kat maliklerinin rızası bulunmaksızın yaptığı değişiklik onarım ve tadilatlar Kat Mülkiyeti Kanununun yukarıda değinilen 19. maddesi hükmüne aykırılık

 

oluşturduğu gözetilerek davanın kabulü ile dava konusu edilen balkonun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, mahkemece yerinde olmayan gerekçeyle hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine

 

24/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Related Posts

sgk harcırah

Harcırahlar ücret olmadığından sigorta primlerini artırmaz.

ÖZET: Harcırah ( yolluk ) işçinin görevli bulunduğu yerden başka yerlere geçici görevle gönderilirken yapacağı ek masrafa karşılık yapılan ödemeler olup, davalı işyeri tarafından her sefer için yapılan ödemelerin bu mahiyette kaldığı şüphesizdir. Çünkü davalı işyeri davacıya ücreti dışında sefer...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
blank
Kasım 3, 2023
Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?
blank
Kasım 2, 2023
Engelli Park Yerine Park Cezası
blank
Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?
blank
Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?
× Avukata Sor