Limited Şirketlerde Pay Devri Aşamaları

Limited şirketlerde ortaklardan biri veya birkaçı sahip olduğu payı devrederek, ortaklıktan çıkabilir. Ortaklıktan çıkmak isteyen paydaş ile diğer ortaklar borçlarda, devir bedelinde, ödeme şeklinde anlaşmış iseler hisse devri ile ortaklıktan çıkmak en hızlı yollardan biridir.

Limited Şirket Hisse devirlerinde aşamalar nelerdir?

LTD şirketlerde hisse devri konusu Türk Ticaret Kanunu 595.maddesinde düzenlenmiştir.

            1.Aşama

                        Devredecek ve devralacak kişilerin bir araya gelerek devir bedeli, devir bedeli karşılığı şirket sermayesi hisse oranı, bağlı bulunduğu vergi daire ve numarası, ödemenin nakit mi vadeli mi olacağı hususlarında anlaşarak yazılı sözleşme hazırlaması gerekir.

                        Önalım, alım, geri alım,  cezai şart, ek ödeme, yan edim gibi ek koşulların da mutlaka yazılması gereklidir.

                        Ayrıca devreden ortak(şirketten çıkan) ile diğer mevcut ortaklar arasında, yazılı bir sözleşme yapılarak, ‘devir tarihi itibariyle devreden ortak hissesine düşen SGK, vergi ve sair kamu borçlarına diğer ortaklara haricen ödenmiştir.’ şeklinde ibraname düzenlenmesinde fayda bulunmaktadır. Böylece, devreden ortak ileride kamu alacağı ödemek zorunda kalırsa diğer ortaklara bunun tamamını(hissesi oranında değil) rücu etme şansı yakalayacaktır.

            2.Aşama

                        Yazılı hisse devir sözleşmesi noter tarafından onaylanır.

Limited şirket pay devri aşama ltd pay devir

            3.Aşama

                        Şirketin bu devri kabul etmesi olarak özetlenebilecek aşamadır. Limited şirketler sermayeden çok kişilerin şahsiyetlerinin ağır bastığı ortaklıklardır. Çoğu LTD şirket aile şirketi şeklinde görülmektedir. Ortaklardan birinin elindeki payı şirketle alakasız bir kişiye satıp, şirketi tehlikeye atmasının önü kanun tarafından kesilmiştir.

Bu amaçla, hisse devri genel kurulun onayına tabi tutulmuştur. Özel bir çoğunluk öngörülmediğinden TTK 620 olağan kararlar kapsamında toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu yeterli görülmektedir.

            4.Aşama

                        Şirket müdürü pay devrinin tescili için ticaret siciline başvurmalıdır. 30 gün geçmesine rağmen müdür başvuruyu yapmazsa, ayrılan ortak sicile başvurabilir. (TTK 598)

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
blank
Kasım 3, 2023
Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?
blank
Kasım 2, 2023
Engelli Park Yerine Park Cezası
blank
Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?
blank
Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?
× Avukata Sor