Güzellik Merkezi Zorla Senet İmzalattı Ne Yapmalıyız?

Güzellik Salonu Taksitle Senet İmzalattı Ne Yapalım?

Tüketiciye güzellik merkezleri tarafından senet imzalatıldığı günümüzde yaygın bir uygulama halini almaya başladı.

Güzellik merkezleri ve kuaförlerin, yolda üniversite öğrencilerine günü karşılık hizmet aldıkları ve tüketicilere, “Şurayı imzala, başka bir şey yapmana gerek yok. Bizi de imza karşılığı parayı alacağız. Öğrenciyiz, masrafımızı çıkaracağız,” dedikleri ve senet imzalattıkları durumlar olabilmektedir. Ancak kişi, güzellik merkezini görmeden bunu imzalamış olduğu için, daha sonra bu hizmeti almayabilir. Güzellik merkezi hijyen koşullarına uygun olmadığı için görünce vazgeçmek isteyebilir ki, vazgeçmek bu durumda onun hakkıdır. Ancak, hizmet alınmamasına rağmen senetler icraya konuluyor ve elimizde çözülmesi gereken bir hukuk sorunu doğuyor.


İmzalatılan senedi ödemezsek ne olur, icraya itiraz edebilir miyiz, almadığımız hizmet için senet imzalatılması mümkün mü gibi çeşitli sorular sorulmaya başlandı.

Tüketiciye imzalatılan senetlerin geçerli olabilmesi bazı koşullar mevcuttur.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun Madde 4/5 ‘Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.

Senet imzaladıysanız kural olarak ödemek zorundasınız. Senet usule aykırı düzenlenmişse iptal edilmesi bazı durumlarda mümkün olabilir. Bunun için ödeme emrini ve senet suretlerini iyice incelemek gerekir.

blank

Tüketiciye İmzalatılan Senette Faiz Oranı Ayrıca Araştırılmalıdır

Tüketici senetlerinin icraya konulduktan sonra yüksek faiz işlediği, asıl borç kadar bir oranda ayrıca faizi olduğunu görmekteyiz. Ticari temerrüt faizi tüketiciye karşı işletilemez.

Senedin tüketici sözleşmesinden kaynaklı olduğunun tespit edilmesi gerekir. Tek başına senet imzalatılmış ve icraya konulmuşsa artık taraflar arasında ticari bir ilişki olduğu kabul edilir.

Ödeme Emri Geldi Ne Yapmalıyım?

5 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine faize itiraz edilmesi mümkündür. Ticari faiz işletilmişse bu yola gidilebilir.

Tüketiciye özgü kambiyo senedi vasfını taşımıyorsa emredici hükme aykırı olacağından buna ilişkin de icra hukuk mahkemesine dava açılabilir.

Ödeme Emrinin İtiraz Süresi Kaçmış Süreyi Kaçırdım Ne Yapmalıyım?

Menfi tespit davası denilen, borçlu olmadığını ileri sürenin borçlu olmadığını ispat ederek icra takibini hükümsüz kıldığı bir dava açması faydalı olabilir. Burada alacağın miktarı uğraşmaya değer mi onu muhakeme etmek gerekir.

Uyuşmazlık konusu tutar dava açmaya değecek bir miktar ise menfi tespit davası açılabilir.

Aradaki ilişki tüketici sözleşmesinden kaynaklıysa tüketici mahkemesi, normal bir senet imzalatılmış ise asliye ticaret mahkemeleri görevli olacaktır.

blank

Tüketici Olduğunuz Yerde Düz Senet İmzalamayın

Tüketici olduğunuz uyuşmazlıklarda normal senet imzalamayın, tüketici sözleşmesine atıf yapılan sözleşmenin altında bulunan senetlere nama yazılı olacak şekilde düzenlendiğini teyit ederek imzalayabilirsiniz.

Kırtasiyede satılan bir senet imzaladığınızda bu ticari bir ilişki varmış gibi kabul edilir böylece tüketici mahkemesinde dava açamaz ve tüketici olduğunuzu ileri sürerek senedin iptalini gerektiren hükümlerden faydalanamazsınız.

Zorunlu Arabuluculuk Yolu Unutulmamalıdır

Tüketicinin Korunmasının Hakkında Kanun 73/a maddesi zorunlu arabuluculuk yoluna başvuru istisnalarını saymış olup, menfi tespit davaları burada sayılmadığından öncelikle arabuluculuk başvurusu yapılması gerekir.

Anlaşma sağlanamadığı takdirde dava açılmasından başka yol kalmayacaktır.

blank

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor