Corona virüs COVID-19 kapsamında ücretsiz izin verilebilir mi? Ne kadar süre ücretsiz izin verilebilir? İş Kanunu’nda virüs izni? Virüs nedeniyle tatil. Corona virüs COVID-19 nedeniyle işe gitmeme.

covid 19 yıllık izin

Son zamanlarda gündemde olan ve ekonomiyi çıkmaza sokan Corona virüs COVID-19 nedeniyle işçilerin ücretsiz izne çıkarılması( iş sözleşmesinin askıya alınması) sıklıkla sorulmaktadır.

Herhangi bir virüs salgını olsun veya olmasın işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini dondurup askıya almasında bir engel yoktur. İş akdinin tarafların karşılıklı rızalarıyla askıya alınması durumu işçinin aleyhine bir düzenlemedir. İşçi, işyerine bağlı olmakla birlikte işe gitmemekte bunun karşılığında ise ücret almamaktadır.

İş sözleşmesinin askıya alınması usulü nasıldır? Yazılı form doldurmak gerekli midir? Yazılı olmazsa geçerli olur mu?

İş Kanunu 22/1 gereği işveren tarafından ücretsiz izne çıkarma önerisi yazılı olarak yapılmalı, işçi ise bu öneri 6 işgünü içerisinde yazılı olarak kabul etmelidir. Bazı yazarlar bu düzenleme işçi aleyhine olduğundan yazılı yapılmayan kabulün geçerli olmadığını savunmakla birlikte bazı Yargıtay kararları ise yazılı olarak yapılmasa dahi, sözlü mutabakatın geçerli olduğunu kabul etmektedir. 

Tarafların anlaşarak çalışma süresi ve ücreti yarıya indirmelerinde bir sakınca yoktur.

İş sözleşmesinin askıda kalma süresi ne kadar olmalı? İş sözleşmesi aylarca askıda kalır mı? İşçi tekrar ücret alarak işe dönmeyi talep edebilir mi? İşveren ne zaman tekrar işçiyi işe başlatmalıdır?

Yargıtay kararlarında belirtildiği üzere iş sözleşmesi makul bir süre için askıda tutulabilir. İş sözleşmesinin askıda tutulması ekonomik krize dayanıyorsa bu krizin hafiflediği an işçi işe başlatılmalıdır. İthalat nedeniyle hammadde kıtlığı yaşanıyor ise firma başka bir yerden hammaddeyi tedarik ettiği an iş sözleşmesi kaldığı yerden devam etmelidir.  

İşçi makul süre dolmasına rağmen işe başlatılmazsa ne olur? İşverenin haksız yere bekletmesi. İşçinin virüs nedeniyle oyalanması. Corona virüs COVID-19 geçmesine rağmen işe başlatmama.

İş sözleşmesinin sonsuza kadar askıda kalması beklenemez. İşçinin, makul süre dolmasına, şartlar normale dönmesine rağmen halen işe başlatılmaması durumunda,

iş sözleşmesi işveren tarafından haksız feshedilmiş sayılır. Burada işveren işe başlatmama iradesini ortaya koymaktadır. Sorunun ana kaynağı corona virüs, kriz değil süreci uzatan işverendir. İşçi sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.

İşçi Corona virüs COVID-19 salgını bitene kadar beklemeli midir? Askıda kalan iş sözleşmesi yıllarca virüsün geçmesini mi bekleyecektir? İşçi Corona virüs COVID-19 nöbeti mi tutmalıdır ? İşçi Corona virüs COVID-19 nedenyile bozulan ekonominin düzelmesini mi beklemelidir?

İşveren her ne kadar faaliyetine devam etmek istese de Corona virüs COVID-19 buna izin vermeyebilir. Tarafların üzerinde anlaştığı ücretsiz izin dönemi sonsuza kadar sürmez, makul bir süre ile sınırlıdır. Makul süre kavramı her olaya göre değişiklik gösterir. Corona virüs COVID-19 salgını aylarca ve yıllarca devam ederse, işçinin aylarca ve yıllarca işsiz kalması beklenemez. İşçi makul bir süre bekledikten sonra iş sözleşmesini haklı olarak feshedip işçilik alacaklarını talep edebilir. 

Ücretsiz izin verilip evden çalışma yaptırılabilir mi? Covid-19 corona virüs nedeniyle evden çalışma mümkün müdür? Evden çalışana ücret ödenir mi?

İşçi sadakat borcu gereği, gerekiyorsa evden çalışarak işin devamlılığını  sağlamalıdır. Ancak işveren, işçiyi evden çalıştırıyor buna rağmen ücret vermiyorsa işçi haklı nedenle sözleşmeyi feshedebilir.

Ücretsiz izin konusunda uzlaşılamazsa ne olacaktır? İşçi ücretsiz izni kabul etmezse ne olur? İşçi izin yerine çalışmak isterse ne olur ? Zorlayıcı sebep nedir? İşe konu zorlayıcı sebepler nelerdir?

Savaş, darbe girişimi, sıkıyönetim, sokağa çıkma yasağı, sel baskını, sınırların kapatılması, pandemi Covid-19 virüs salgını gibi işverenin kusuru olmaksızın gelişen felaket durumlarda yaptırım İş Kanunu 24/3 ve 25/3. maddelerinde düzenlenmiştir.

İşçinin haklı fesih sebebi; ‘İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Bir haftadan fazla süre ile Covid-19 corona virüs salgını nedeniyle devlet tarafından kapatılan eğlence mekanlarında çalışan bir garson, kahvehanede çay ocağında servis yapan çalışan, Starbucks’da kahve hazırlayan barista bu maddeye dayanarak haklı sebeple iş sözleşmesini feshedebilir.

İşveren için haklı fesih sebebi; ‘İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

İşyerinin açık ve çalışıyor olmasına rağmen, Covid-19 corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanması, belli bir ilçenin karantinaya alınması nedeniyle işçinin bir haftadan fazla süre iş yerine gidememesi durumunda işveren haklı sebeple iş akdini feshedebilecektir.

Zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.

Yıllık ücretli iznin Covid-19 corona virüs salgını esnasında kullandırılması mümkün müdür? Yıllık izinde çalışma yapılır mı? Yıllık izinde yapılan çalışmalarda işçi ücrete hak kazanır mı ?

Yıllık izin, iş yerinde 1 yılını doldurmuş işçilerin kıdemlerine göre 14 gün ile 26 gün arsında izin yapmalarıdır. Bu esnada ise ücretlerin tamamı sanki çalışıyorlarmış gibi yatar, işçinin yıllık izin kullandığına dair yazılı beyanı alınır.

Eğer Covid-19 corona virüs salgını nedeniyle işçi yıllık izne çıkarıldıysa bu süre işçinin hakkı olan tatilidir. Tatil süresinde çalışma yapılmaz. İşçi bu süreyi dinlenmek ve kendini sonraki çalışma dönemine hazırlamak için kullanmalıdır. Eğer yıllık izinde çalışma yapılıyorsa işçi yıllık izin yapmış sayılmaz ve ücrete hak kazanır. Ücretin verilmemesi haklı fesih sebebidir. İşçi sözleşmeyi haklı sebeple feshettikten sonra zorunlu arabuluculuk yoluna gitmeli, zamanaşımı sürelerini hesaba katmalıdır.

Covid-19 Kapsamında yapılan düzenlemeler nelerdir? Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği nedir?

İş Kanunu’na eklenen geçici 10.madde ile covid-19 virüs nedeniyle işten çıkarmalar 3 ay süre ile yasaklanmıştır. İşçinin kavga çıkarması, suç işlemesi gibi ahlak ve iyi niyet kurallarından kaynaklı çıkarma yapılabilir. Covid-19 kapsamda işverenlere çeşitli destekler sağlanmaktadır. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği sıkça sorulmaktadır.

Haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durması durumunda işçiye 3 ay boyunca gelir desteği sağlanmasıdır. Başvuru İşkur’a işveren tarafından yapılır. Detaylar İşkur internet sitesinde yayınlanmıştır.

Virüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan veya  işsizlik maaşı alamayan, 15 Mart’tan sonra işten çıkartılan işçilere işsizlik sigortası kolundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilmektedir. Ücretsiz izin desteği 3 ay süre ile verilecek olup Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilir. Kural olarak ücretsiz izin konusunda işçi ve işverenin anlaşması gerekirken, Covid-19 kapsamında getirilen düzenleme gereği iş akdini feshetmek yasaklandığından ücretsiz izne çıkarmada işçinin rızasına gerek yoktur. İşçi sözleşmeyi feshederse haklı olmayacaktır.

Yukarıdaki başlıklarda yapılan açıklamalar geçerli olmakla birlikte, bu başlık altında Covid-19 süreci için yapılan özel düzenlemeye yer verilmiştir. Covid-19 geçtikten sonra uygulanmayacaktır.

Av.Mehmet Mert SEZGEN

Related Posts

blank

Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?

Macaristan Parlamentosu Yeni Düzenlemesi Yatırımcı Misafir Uygulaması Macaristan Parlamentosu, ülkede yabancı yatırımcılara yönelik bir “misafir yatırımcı oturum programı” başlatan yeni bir düzenlemeyi onayladı. Bu program, yatırımcılara Macaristan’daki gayrimenkul alımları aracılığıyla on yıla kadar ikamet etme olanağı tanıyor. Programa katılmak için...
blank

Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması

Genel Bakış ve Amaç Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan adli işbirliği anlaşması, her iki ülkenin vatandaşlarının yasal haklarını koruma ve suçla mücadelede işbirliğini güçlendirme amacını taşır. Anlaşma, Ankara’da 3 Şubat 2010 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma, adli yardımlaşma, belgelerin...
blank

Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?

Avukat Ücretsiz İş Alabilir Mi? Kanunda Avukatın Ücreti Nasıl Düzenlenir? Türkiye’deki Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi, avukatlık ücretlerinin belirlenmesine ve minimum ücret düzenlemesine ışık tutar. Bu düzenleme kapsamında, avukatlık hizmetlerinin karşılığı olarak kabul edilen meblağ veya değerin belirlenmesi esastır. Kanun, ücretlerin...
blank

Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?

İzalei Şuyu Davasında Para Geldi Paylaşım Nasıl Olacak? Ortaklığın giderilmesi davalarında gayrimenkul satıldığı zaman havuzda biriken para doğrudan hissedarlara dağıtılmaz. Eğer devletin eliyle bir gayrimenkul satılıyorsa, buradan devlet de bir miktar pay alacaktır. Örnek Paylaşım Tablosu Tapu Harcı Bu paylara...
blank

Mobbing Nedir?

Mobbing Kelime Anlamı Nedir? Mobbing Ne Anlama Gelir? Mobbing, Latince “mob” kelimesinden türetilmiş ve ‘dağınık bir kalabalık’ anlamına gelen bir kavramdır. İlk kez, Heinz Leymann isimli bir endüstri psikoloğu tarafından akademik literatüre dahil edilmiştir. Bu terim genellikle İngilizce’de, bireyleri psikolojik...
blank

İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?

Tam Yargı Davası Nedir? İdarenin haksız bir eylemi nedeniyle oluşan zarar için açılan tazminat davasına tam yargı davası denir. Tam yargı davası idareye karşı yani kamu kurumları, valilikler, bakanlıklar gibi kurumlara karşı açılır. Tam yargı davasının klasik örnekleri arasında, idarenin...
blank

Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?

Başkasının Eserini Yayınlarda Nasıl Kullanabilirim? İktibas Nedir? İktibas, dil kökeni olarak ‘alıntı yapma’ ya da ‘ödünç alma’ gibi anlamlara gelirken, hukuk alanında da bu anlamlara paralel bir yorum kazanır. Bu bağlamda, iktibas, bir eserin bir kısmının veya tamamının, eser sahibine...
blank

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları

Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet, modern dünyada yaratıcılığın ve yeniliğin korunmasında kritik rol oynar. Her ikisi de yaratıcı çalışmaların ve inovasyonların korunması için tasarlanmıştır, ancak farklı alanları ve özellikleri kapsarlar. Sınai Mülkiyet Tanım ve Kapsam:...
blank

İnhisari Ne Demek?

Kelime Anlamı İnhisar kelimesi, dilbilimsel kökeni itibarıyla Arapça bir terim olan “hasr” kökünden türemiştir. Bu kök, “hasretmek”, “bir yere ayırmak” ya da “bir yerde toplamak” gibi anlamlara sahiptir. Türkçeye geçiş sürecinde “inhisar” kelimesi, “belirli bir yerde veya bir kişinin elinde...
blank

Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Muris Muvazaası ve Yargıtay İçtihatları Muris Muvazaası Nedir? Muris muvazaası, miras bırakacak bir kişinin, miras haklarına sahip olacak kişileri (mirasçıları) bu haklardan mahrum bırakma amacıyla gerçekleştirdiği bir hukuki manevradır. Bu durumda, muris, aslında bağışlamak istediği taşınmazı satıyormuş gibi göstererek, tapu...
blank

Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?

İşgalciye Karşı Ne Yapılabilir? Gelip Eşyalarını Tarlaya Atana Ne Yapılır? Bazı insanlar başkasının bahçesine araba, römork, lastik, konteyner gibi eşyalarını bırakmaktalar. Nasıl olsa kullanmıyorlar kalsın diye başlayan işgal İsrail’in Filisitin’i işgaline dönebiliyor. Başta bir iki hafta dursun kaldırırsınız diye izin...
blank

İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?

Hissedarlardan Birinin Yaptığı Kira Sözleşmesi Diğerlerini Bağlamaz Türkiye coğrafyasında yaygın olarak rastlanan bir hukuki problem, mülkiyet haklarına tecavüz eden işgalcilerin varlığıdır. Bu işgalciler, başkasına ait olan mülklere izinsiz olarak yerleşip, o mülkün kaynaklarından faydalanarak haksız bir kazanç elde ederler. Özellikle...
blank

Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?

Ecrimisil Nedir? Ecrimisil, Arapça “ecr” (bir iş veya hizmet karşılığında verilen ücret) ve “misil” (benzer, miktar) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu terim, bir mülkün kullanımından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdir edilmesini ifade eder ve genellikle bir yerin kiralanması durumunda, benzer yerlerin...
blank

Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı

Türkiye’de İkamet Eden Afgan İranlı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı Türkiye, 2011 yılında kabul ettiği “Uluslararası Mülteci Sözleşmesi” ve “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” ile mülteci ve sığınmacı çocukların eğitim ve sağlık haklarını garanti altına almıştır. Bu sözleşmelere göre, Türkiye’de ikamet...
blank

Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?

Endikasyon Nedir? Endikasyon, basitçe ifade etmek gerekirse, bir ilacın veya tıbbi işlemin belirli bir sağlık durumu için uygun ve gerekli olduğunu gösterir. Endikasyon kavramının kelime kökü, Latince “indicare” fiilinden gelir. “indicare” fiilinin anlamı, “göstermek, belirtmek”tir. Bu nedenle, endikasyon kavramı, bir...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor