Category

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışanları hakları olan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla çalışmalar, yıllık izinler gibi konuları doktorlar, uzun yol şoförler, market çalışanları, fabrika işçileri şeklinde çeşitli meslek dallarına bölerek her meslek dalı özelinde hesaplama ve danışmanlık yapıyoruz.

Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Nedir? Kıdem tazminatının tavan miktarının belirlenmesi, işverenlerin ödeyecekleri maksimum kıdem tazminatı miktarını sınırlar. Bu uygulama, birçok ülkede, özellikle de Türkiye’de, çeşitli nedenlerle hayata geçirilmiştir. Kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinin ana amacı, işverenler üzerindeki mali yükü dengelemek ve iş gücü piyasasında bir öngörülebilirlik sağlamaktır. Ancak bu uygulamanın hem faydaları hem de zararları bulunmaktadır....
Read More
blank
Ramazan’da Yemekhane Hizmeti Varsa Oruçlu İşçi Ne Yapmalı? Eğer bir iş yerinde, iş sözleşmesi ya da uygulamalar gereği, işçilere yemek verilmesi taahhüt edilmişse ve işçiler bu yemeği herhangi bir nedenle yiyemiyorlarsa, bu durumda yemeklerinin parasal değeri işçilere ödenmelidir. Özellikle, bu tür bir düzenleme iş yerinde uzun süreli bir gelenek haline gelmişse veya iş sözleşmesinde açıkça...
Read More
blank
Kötü Niyet Tazminatının Tanımı ve Amacı Kötü niyet tazminatı, Türkiye’deki İş Kanunu’nun 17. maddesinin 6. fıkrasında yer alan bir hükümdür ve belirli koşullar altında çalışanlara sağlanan bir koruma önlemidir. Bu tazminatın amacı, işçilerin iş güvencesi altında olmadıkları durumlarda, işverenler tarafından yapılan haksız işten çıkarmalara karşı bir güvence sunmaktır. Tazminata Hak Kazanma Koşulları Bir işçinin kötü...
Read More
blank
Ramazanda Öğlen Yemek Yemiyorum Erken Çıksam Olur Mu? Molasız çalışmak mümkün müdür? Yemek yemek yerine çalışıp işten erken çıksak nasıl olur fikri ramazanda özellikle akıllara geliyor. Ara Dinlenme Sürelerinin Esnek Uygulanması Ramazan Ayında İşçi Hakları Ramazan ayı, Müslümanlar için oruç tutma ibadetini farz kılar ve bu dönemde günlük rutinlerde önemli değişiklikler olabilir. İşçilerin öğle aralarında...
Read More
blank
Mobbing Kelime Anlamı Nedir? Mobbing Ne Anlama Gelir? Mobbing, Latince “mob” kelimesinden türetilmiş ve ‘dağınık bir kalabalık’ anlamına gelen bir kavramdır. İlk kez, Heinz Leymann isimli bir endüstri psikoloğu tarafından akademik literatüre dahil edilmiştir. Bu terim genellikle İngilizce’de, bireyleri psikolojik olarak rahatsız etme, baskı ve taciz etme davranışlarını ifade etmek için kullanılır. “Mob” kelimesinin kökeni,...
Read More
blank
Fazla Çalışma Süreleri ve İşçinin Hakları Fazla Çalışma Koşullarının Yönetmelikle Belirlenmesi İş Kanunu’nun 41. maddesi ve ilgili yönetmelikler, fazla çalışma saatlerinin nasıl uygulanacağını ve işçinin onayının alınmasının gerekliliğini açıkça belirtmektedir. İşveren, fazla çalışma için öncelikle işçinin onayını almak zorundadır ve bu onay, işçinin fazla çalışmaya başlamadan önce ayrıca alınabilir. Yargıtay’ın kararlarına göre, işçinin bu onayı...
Read More
blank
EYT konusunda yapılan düzenlemenin ardından çok kişi emeklilik başvurusunda bulundu. EYT nedir ve nasıl başvuru yapılır konulu yazımızda detayları aktarmıştır. 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigorta girişi olan herkesi yaş şartı olmadan gerekli prim ve sigortalılık süresini doldurmuş ise emekliliğe hak kazanmaktadır. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olmasına karşın SGK kayıtlarında çalıştığı görünmediği için...
Read More
blank
İnternetten avukat tutulur mu ? 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigorta girişi olan herkesi yaş şartı olmadan kapsar. Sigorta girişinin tespiti için açılması gereken dava hizmet tespit davası için tıklayın. SSK’lı olanlar 25 yıl sigortalılık süresini doldurmuş erkeklerden,5000 gün prim ödemişlerse yaşları ne olursa olsun emekli olabileceklerdir. Kadınlarda ise sigortalılık süresinin 20 yılı doldurmuş olması...
Read More
blank
İşçilik alacaklarında zamanaşımı nasıl hesaplanır ? Zamanaşımı nedir ? İşçilik alacaklarında kağıt üzerinde hesaplama yapıldığından yüksek rakamlar çıkmakla beraber iş uygulamaya gelince bu rakamların bir kısmının zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Zamanaşımı konusunda Yargıtay’ın yerleşik kararları bulunmakta olup, dava aşamasında kısmi açılan dava miktarını yükseltirken zamanaşımını hesaplayıp, dikkate almak gerekir. Zamanaşımının başlangıcını tespit etmek davayı açarken doğru...
Read More
Hukuk Genel Kurulu         2017/1560 E.  ,  2021/884 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi1. Taraflar arasında “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Manavgat İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnme kararı verilmiştir.2. Direnme...
Read More
1 2 3 4
× Avukata Sor