Category

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Çalışanları hakları olan ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla çalışmalar, yıllık izinler gibi konuları doktorlar, uzun yol şoförler, market çalışanları, fabrika işçileri şeklinde çeşitli meslek dallarına bölerek her meslek dalı özelinde hesaplama ve danışmanlık yapıyoruz.

EYT konusunda yapılan düzenlemenin ardından çok kişi emeklilik başvurusunda bulundu. EYT nedir ve nasıl başvuru yapılır konulu yazımızda detayları aktarmıştır. 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigorta girişi olan herkesi yaş şartı olmadan gerekli prim ve sigortalılık süresini doldurmuş ise emekliliğe hak kazanmaktadır. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi olmasına karşın SGK kayıtlarında çalıştığı görünmediği için...
Read More
blank
İnternetten avukat tutulur mu ? 8 Eylül 1999 öncesi emeklilik sigorta girişi olan herkesi yaş şartı olmadan kapsar. Sigorta girişinin tespiti için açılması gereken dava hizmet tespit davası için tıklayın. SSK’lı olanlar 25 yıl sigortalılık süresini doldurmuş erkeklerden,5000 gün prim ödemişlerse yaşları ne olursa olsun emekli olabileceklerdir. Kadınlarda ise sigortalılık süresinin 20 yılı doldurmuş olması...
Read More
blank
İşçilik alacaklarında zamanaşımı nasıl hesaplanır ? Zamanaşımı nedir ? İşçilik alacaklarında kağıt üzerinde hesaplama yapıldığından yüksek rakamlar çıkmakla beraber iş uygulamaya gelince bu rakamların bir kısmının zamanaşımına uğradığı görülmektedir. Zamanaşımı konusunda Yargıtay’ın yerleşik kararları bulunmakta olup, dava aşamasında kısmi açılan dava miktarını yükseltirken zamanaşımını hesaplayıp, dikkate almak gerekir. Zamanaşımının başlangıcını tespit etmek davayı açarken doğru...
Read More
Hukuk Genel Kurulu         2017/1560 E.  ,  2021/884 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi1. Taraflar arasında “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Manavgat İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnme kararı verilmiştir.2. Direnme...
Read More
blank
Ara dinlenme ve fazla mesai hesaplarına etkisi İş Hukukunda ara dinlenmelerin nasıl yapılacağı İş Kanunu madde 68’de düzenlenmiştir. ARA DİNLENMESİ Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;              a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,            b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate...
Read More
blank
Nöbet usulü çalışmalarda fazla mesai hesabı/ 24 saat çalışma 24 saat dinlenme ve 24/48 saat çalışmalarda fazla mesai hesabı nasıl yapılır? BİR GÜNDE EN FAZLA 14 SAAT ÇALIŞILABİLECEĞİ KABUL EDİLİR. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen 9.Hukuk Dairesi yerleşik uygulamasına göre, bir işçinin günde en fazla fiilen 14 saat çalışabileceğinin kabulü gerekir. 24/24 ÇALIŞMALARI Bu...
Read More
Hangi durumlarda fazla çalışmada hakkaniyet indirimi yapılır? Fazla çalışmaların aylık ücret içinde ödendiğinin öngörülmesi ve buna uygun ödeme yapılması halinde, yıllık 270 saatlik fazla çalışma süresinin ispatlanan fazla çalışmalardan indirilmesi gerekir.Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda taktiri indirim yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır (Yargıtay 9.HD....
Read More
blank
Fazla süreyle çalışma nedir? İşçinin normal çalışma süresinin sözleşmelerle haftalık kırkbeş saatin altında belirlenmesi halinde, işçinin bu süreden fazla, ancak kırkbeş saate kadar olan çalışmaları “fazla sürelerle çalışma” olarak adlandırılır (İş Kanunu, Md. 41/3). Fazla sürelerle çalışma %25 zamlı ödenir. Bu şekilde fazla saatlerde çalışma halinde ücret, normal çalışma saat ücretinin yüzde yirmibeş fazlasıdır.4857 sayılı...
Read More
blank
Fazla çalışmalar hesaplanırken işçinin son ücreti mi yoksa fazla çalışma yaptığı dönem ücreti mi esas alınacaktır? AİT OLDUĞU DÖNEM ÜCRETİNE GÖRE HESAPLAMA YAPILIR. Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 16.2.2006 gün 2006/20318 E, 2006/3820 K.). Bu durumda fazla çalışma...
Read More
blank
İbranamenin geçerlilik şartları nelerdir? iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak veya bir kısım işçilik alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmesi mümkündür.(Yargıtay 9.HD. 15.10.2010 gün, 2008/41165 E, 2010/29240 K.). İbraname ne zaman...
Read More
1 2 3
× Avukata Sor