Kasko değer kaybından sorumlu mudur ?

Kasko değer kaybı öder mi sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Öncelikle kusurlu aracın zorunlu trafik sigortasına başvurup araç değer kaybının tazmin etmek sıklıkla uyguladığımız yoldur. Ancak zorunlu trafik sigorta poliçelerinde maddi zarar teminatı kaza başına 2023 yılı için  104.000 TL dir.

2023 ZMSS teminat tutarları
2023 ZMSS teminat tutarları

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211021-5-1.pdf

Bugün ortalama bir arabanın farı 20.000 TL bandındadır. Kazalı araçta, iki far ve kaput değişse, hasar onarım bedeli, işçilik ve değer kaybı toplandığında trafik sigortasının karşılamayı taahhüt ettiği tutarın üzerine çıkabilir. Bu durumda eğer aracın varsa KASKO yani İhtiyari mali sorumluluk sigortasına,  ödenmeyen tutar için başvurulabilir. Poliçe limitini aşan bakiye değer kaybında KASKO sorumludur.

Örnek vermek gerekirse, iki far + kaput + radyatör değişimi + işçilik + araç değer kaybı + aracın serviste kaldığı emsal araç kiralama bedeli toplandığında toplam zarar 150.000 TL olduğunu varsayalım. Zorunlu trafik sigortası bu zararın 104.000 TL kısmını karşılayacaktır. Geriye kalan 46.000 TL tutar için KASKO poliçesini kesen sigorta şirketine başvurmakta fayda vardır. Başvuru sonucu gerekli ödeme yapılmaz, zararın teminat dışı olduğu cevabı gelir ve anlaşmazlık yaşanırsa kasko şirketine karşı dava açılması gerekecektir.

blank

Başvuruların avukat ile yapılmasına gerek var mıdır ?

Başvuruların avukatla yapılmasına yasal anlamda zorunluluk yoktur. Ancak sigorta şirketleri büyük çoğunlukla zararın tümünü tek seferde ödemezler. Genelde başvuru üzerine zararın yarısını veya yarısından azını başvurana gönderirler. Çoğu kişi de avukat tutmayıp dava açmadığı için büyük kısım sigorta şirketinin cebine kalır ve zamanaşımı geçince talep edilemez.

Ancak avukat kanalıyla yapılan başvurularda avukat bakiye kalan kısım için de ek dava açacağından zararın tamamı tazmin edilir. Burada kazan kazan durumu vardır. Sigorta hukuku alanında uzman bir avukatla çalışmanızda fayda vardır.

EMSAL KARAR

Karşı aracın zorunlu trafik sigortacısı olan davalı …. Sigorta A.Ş. tarafından aynı kaza nedeniyle davacının 19.969,00 TL araç hasar bedelinin karşılandığı anlaşılmıştır. 29/11/2015 kaza tarihi itibariyle araç başına maddi zarar zorunlu trafik sigorta poliçe limiti 29.000,00 TL’dir. Davalı …. Sigorta A.Ş. 19.969,00 TL hasar bedeli ödediğinden, bakiye poliçe limiti 9.031,00 TL’dir. Dolayısıyla toplam değer kaybı zararı olan 11.000,00 TL’den 9.031,00 TL düşüldüğünde davacının zorunlu trafik sigortası poliçe limitini aşan bakiye 1.969,00 TL değer kaybı zararı kalmaktadır. İhtiyari mali sorumluluk sigorta poliçesinde kaza başına maddi ihtiyari mali sorumluluk limiti 50.000,00 TL’dir. Bu durumda mahkemece davacının 9.031,00 TL üzerinde kalan değer kaybı zararı için zorunlu trafik sigorta poliçe limiti dolduğundan, aşan 1.969,00 TL değer kaybı zararı için ihtiyari mali sorumluluk sigortacısı olan diğer davalı … Sigorta A.Ş. yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davalı …. Sigorta A.Ş. sanki davacının aracının kasko sigortacısı imiş gibi, değer kaybından sorumlu olmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından, 6100 Sayılı HMK’nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nun 429. maddesi gereği kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.’ YARGITAY 4. Hukuk Dairesi Esas: 2021 / 19625 Karar: 2022 / 982 Karar Tarihi: 26.01.2022

ONLİNE AVUKAT TUTARAK ZAMANDAN TASARRUF EDİN.

Instagram Takipte Kal

blank

Related Posts

blank

Enflasyonda eriyen alacak için ek dava açabilir miyim ?

Değer Kaybeden Alacak Nedeniyle Zararın Tazmini Nasıl Olur ? Nasıl Eriyen Paramı Tahsil Ederim ? Yazının devamında esasa dair teknik detaylar verilmesine karşılık, herkes tarafından anlaşılması için genel olarak munzam zararı özetleme gerekir. Munzam zarar, faiz ile karşılanamayan zarardır. Genel...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Şubat 20, 2024
Macaristan Gayrimenkul Yatırımı İle Kalıcı İkamet Nasıl Alınır?
blank
Şubat 8, 2024
Türkiye ve İran Arasındaki Adli İşbirliği Anlaşması
blank
Şubat 7, 2024
Avukat Bedava Dava Alabilir Mi?
blank
Şubat 6, 2024
Ortaklığın Giderilmesinde Paralar Nasıl Paylaştırılır?
blank
Şubat 5, 2024
Mobbing Nedir?
blank
Ocak 30, 2024
İdareye Başvurmadan Doğrudan Tam Yargı Davası Açılabilir Mi? İdari İşlem ve İdari Eylem Nedir?
blank
Ocak 24, 2024
Başkasının Eserini Kitabımda Kullanabilir Miyim?
blank
Ocak 22, 2024
Sınai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Benzerlik ve Farkları
blank
Ocak 20, 2024
İnhisari Ne Demek?
blank
Ocak 18, 2024
Muris Muvazaası Mirastan Mal Kaçırma Nedir?
blank
Ocak 18, 2024
Bahçeyi Otoparkı Depoyu İşgal Edenden Nasıl Ecrimisil Alınır?
blank
Ocak 18, 2024
İşgalci Kira Açıklamasıyla Ödeme Yapıyor Geri Yollamak Gerekir Mi?
blank
Ocak 16, 2024
Ecrimisil Davası Nedir? İntifadan Men Koşulu Nedir?
blank
Ocak 10, 2024
Yabancı Çocukların Eğitim Ve Sağlık Hakkı
blank
Ocak 10, 2024
Endikasyon ve Komplikasyon Nedir?
× Avukata Sor