blank

Basit onarım nedir ?

Tüketicinin sıfır aldığı eşyada basit onarım, tüketicinin satın aldığı üründe ortaya çıkan küçük arızaların onarımı için yapılan müdahaleyi ifade eder. Basit onarım, ürünün kullanımına devam etmesini sağlamak için gerekli olan düzeltmeleri içerir ve genellikle bir uzman tarafından yapılması gerekmez.

Örneğin, bir tüketicinin sıfır aldığı bir bilgisayarda klavye tuşlarından birinin çalışmadığını fark etmesi durumunda, basit bir onarım, bu tuşun değiştirilmesini veya tamir edilmesini içerebilir. Benzer şekilde, bir ev aletinde kırık bir kablo veya fiş değiştirilebilir veya bir mobilyada çatlak bir parça tamir edilebilir.

Basit onarımın amacı, tüketicinin ürünü kullanmaya devam edebilmesini sağlamak ve ürünün tamir için servise gönderilmesini gerektiren daha ciddi sorunlarla karşılaşmasını önlemektir. Ancak, bazı durumlarda, basit onarımın yeterli olmadığı durumlarda tüketici, ürünün tamir edilmesi veya değiştirilmesi için satıcının veya üreticinin yardımına başvurabilir.

Basit onarım durumunda tüketici hakları nelerdir ?

Bazı durumlarda satın alınan eşyada basit ayıplar olabilir ve bu ayıplar ufak bir tamiratlar giderilebilir. Eğer basit bir şekilde onarımla giderilebilecek, kullanımı etkilemeyecek, eşyada değer kaybı yaratmayacak düzeyde hafif kusur varsa onarımı kabul etmek gerekir. Eşyanın sıfırını talep etmek dürüstlük kuralına aykırı sayılır. 

Basit onarım gerektiren ayıplarda değişim istenebilir mi ?

Aynı kural sıfır araçlarda da geçerlidir. Sıfır olarak alınan araçta turbo arızası çıkabilir, yağ pompası arızası çıkabilir, aracın beyninde çip yanabilir. Bu gibi durumlarda aracın sıfır olan yeni bir versiyonuyla değiştirilmesi istenemez. Aracın zaten basit bir şekilde parça değişerek ücretsiz onarımı mümkündür. Araçtaki yapılacak ücretsiz onarım araçta değer kaybına da yol açmayacağından, fırsattan istifade edilerek yeni bir araç talep etmek dürüstlük kuralına aykırı sayılmaktadır.  

Ancak diğer bir ihtimalde örneğin sıfır bir aracın motorunun yanması durumunda, tüm elektrik aksamının ciddi hatalar vermesi ve onarımın aşırı maliyetli olması, aracın hasar kaydının şişmiş, servis işçilik faturası kaydı oluşması tüketicinin katlanmaması gereken bir zarar kalemidir. Böyle bir durumda kimse kronik arızalarıyla piyasaya sürülmüş, servisin ciddi onarım yaptığı bir aracı satın almak istemeyecektir. Katlanılamaz ve katlanılması beklenemez ayıplarda, tüketiciye aynı emsalde sıfır bir araç verilmeli değişim yapılmalıdır. 

Aşağıda araç örneğinden verdiğimiz benzer bir emsal karar bulunmaktadır ancak aynı durumu teknolojik cihazlara da, mekanik cihazlara da, beyaz eşyalara da elektrikli ev aletlerine de uygulayabiliriz. 

Antalya Bölge Adliye Mahkemesince, tüm dosya kapsamına göre; TBK’nın 227. maddesinde düzenlenen seçimlik haklarının kullanılmasında objektif iyiniyet kuralları gözetilmesi gerektiği, ürünün ayıpsız misli ile değişimi hakkaniyete aykırı olacağı durumlarda mahkeme tarafından takdir yetkisi kullanılarak ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım yönünde hüküm kurulması gerektiği, araçta değer kaybı olmaksızın parça değişimi suretiyle hasarın giderilebildiği durumlarda hakim tarafından hakkaniyet kuralları gereği ücretsiz onarım karar verilebileceği, bilirkişi raporundan davacının aracındaki arızanın gizli ayıp niteliğinde olduğu, turbonun değiştirilerek aracın arızasının giderilebileceği, turbo değişiminin araçta değer kaybına neden olmayacağının anlaşıldığı gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-2 maddesi gereğince kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davacının aracındaki turbo arızasının davalılar tarafından ücretsiz giderilmesine, turbonun değiştirilmemesi halinde 35.000.-TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir. 
.. 

davacı yararına bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödedikleri peşin temyiz harcının istekleri halinde temyiz eden taraflara iadesine, 27/09/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’ YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas: 2021 / 2124 Karar: 2022 / 6325 Karar Tarihi: 27.09.2022 

İnternetten avukat nasıl tutulur ?
 

2 Responses

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Kasım 27, 2023
Kara Para Nedir? Fenomenler Nasıl Kara Para Aklıyor? Dilan Ve Engin Polat Kara Para Mı Aklıyor?
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Usulsüzlük Cezası Nasıl İptal Edilir? VUK359
blank
Kasım 23, 2023
Vergi Tarh ve Tahakkuk Nedir? Vergi İtiraz ve Dava Yolları Nelerdir?
blank
Kasım 16, 2023
Kimlik Süresi Biten Yabancının Vekaletname Verememesi Sorunu
blank
Kasım 15, 2023
Anonim Şirketler Avukat Bulundurmak Zorunda Mı?
blank
Kasım 14, 2023
Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir? Kadının İddiları Gerçek Kabul Edilir Mi?
blank
Kasım 13, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davasında Paylı Mülkiyet Ve Elbirliği Mülkiyet Farkı Var Mıdır?
blank
Kasım 9, 2023
Kiralarda Ve Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Sürecinin Dava Açma Süresine Etkisi
blank
Kasım 8, 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Neden İptal Edildi HAGB İptali Sebepler
blank
Kasım 8, 2023
Kat İrtifakı Kurulmuş Binanın Yönetimi Nasıl Olur? Aidat Toplanabilir Mi?
blank
Kasım 7, 2023
İzalei Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davaları Güncel 2023 Masrafları Ne Kadar?
blank
Kasım 3, 2023
Dilan Engin POLAT Çiftinin Tutuklanması Hukuka Uygun Mu?
blank
Kasım 2, 2023
Engelli Park Yerine Park Cezası
blank
Ekim 28, 2023
Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Yüzdelik Üzerinden Yapılan Avukatlık Ücretleri Geçerli Midir?
blank
Ekim 17, 2023
Eksik Borç Nedir? Sanal Bahis Ödemesi Geri Alınabilir Mi?
× Avukata Sor