Hukukta Resen Nedir?

Hukuk terimleri arasında yer alan “Resen”, bir durumu veya olayı, tarafların talebi olmadan, mahkemenin veya ilgili mercinin kendi inisiyatifiyle ele alması anlamına gelir. Türk Hukuk sisteminde, resen inceleme veya resen karar verme gibi ifadelerle karşımıza çıkar. Bu durum, mahkemelerin veya ilgili yetkililerin, olayı tam olarak anlamak ve hakkaniyete uygun bir karar verebilmek için gerekli gördüğü durumlarda kullanılır.

Resen Kelime Kökeni ve Tarihi

“Resen” kelimesi, Türk hukukunda kullanılan bir terimdir ve kökeni Arapçaya dayanır. “Resen” kelimesi Arapça “reşeha” kökünden türetilmiştir. Arapça kökü, “bir şeyi kendiliğinden yapmak, istem dışı hareket etmek” anlamına gelir.

Hukukta Resen Uygulamaları

Hukuk sisteminde, resen ilkesi çeşitli durumlar için geçerlidir. Örneğin, bir dava sırasında tarafların talepleri dışında ortaya çıkan yeni bir delil, mahkemenin resen inceleme yapmasını gerektirebilir. Buna ek olarak, bir davada hukuka aykırı bir durumun varlığı ortaya çıkarsa, mahkeme resen harekete geçerek bu durumu giderme yoluna gidebilir. Resen inceleme veya resen karar verme, adaletin gerçekleşmesi ve hakkaniyetin sağlanması için önemlidir.

Taraflar talep etmese de hakimin gerekli görüp, kendiliğinden yaptığı işlemlerin tümüdür.

Resen İncelemenin Önemi

Resen inceleme, hukuk sistemimizde adil ve tarafsız bir yargılama sürecinin temel unsurlarından biridir. Mahkemelerin veya ilgili yetkililerin, tarafların talepleri dışında ortaya çıkan durumları veya hukuka aykırı durumları resen incelemesi, hukukun üstünlüğünü ve adaletin gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede, taraflar arasında eşitlik ve adalet sağlanırken, hukuki boşlukların önüne geçilir ve hukuk sistemi güçlendirilir.

Resen İncelemeye Örnekler

  • Mahkeme gerekli gördüğü hallerde re’sen, bilirkişi inceletmesi ve keşif yapabilir.
  • Şikayete tabi olmayan suçlarda savcılık resen hareket eder. (tecavüz, cinsel istismar, silahlı yaralama )
  • Mahkeme duruşma tarihini resen verir.
  • Hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğü gereği gerekli araştırmayı, soruşturmayı re’sen yapar.
  • Hizmet tespit davalarında hakim re’sen davayı feri müdahil olarak sosyal sigorta kurumuna ihbar eder
  • Kesin yetkinin olduğu durumlarda mahkeme hakimi resen yetkisizlik verebilir (aynı kural görevli mahkemede de geçerlidir.)
blank

Related Posts

blank

Müşahit Nedir ? Ne İşe Yarar? Seçim Müşahitinin Görevleri Nelerdir ?

Demokratik bir toplumda, seçimler halkın iradesinin belirlenmesi ve yönetimde söz sahibi olması açısından büyük öneme sahiptir. Ancak, seçim süreçlerinin adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, demokrasinin temel gerekliliklerindendir. Bu nedenle, seçimlerde müşahitlerin rolü oldukça kritiktir. Müşahitler, seçim sürecinin doğru...

Yorum Bırakın

Recent Articles

Eylül 25, 2023
Üvey Baba Soyadı Çocuğa Verilemez
blank
Eylül 22, 2023
Narsist Partnerden Boşanmak ve Narsizme Karşı Önlemler
blank
Eylül 22, 2023
Narsisti Nasıl Anlarız? 9 Maddede Tanı ve Teşhis
blank
Eylül 20, 2023
Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci Kavgasının Hukuki Arka Planı
blank
Eylül 10, 2023
İstanbul Sözleşmesi Nedir? Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Ne Anlatır?
blank
Eylül 10, 2023
Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır? A’dan Z’ye Detaylı Rehber
blank
Eylül 8, 2023
Savcılık Dosyaları Neden UYAP’da Görünmüyor?
blank
Eylül 8, 2023
Banka Hesap Dolandırıcılarının Yeni Tuzağı Komisyoncu ve Aracılar
blank
Eylül 8, 2023
İcra Mahkemeleri Neden Ön İnceleme Duruşması Yapmaz?
blank
Eylül 5, 2023
Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Bir Partnerden Boşanma
blank
Eylül 2, 2023
Hisse Senedi Saklama Ücreti Nedir?
blank
Eylül 1, 2023
آیا ترکیه پناهندگان را پذیرفته است؟ (Does Turkey Accept Refugees?)
blank
Eylül 1, 2023
Our Contribution to Human Rights and Immigration Policies as Turkey’s Leading Team in Immigration Law
blank
Ağustos 31, 2023
Yabancılar Hukuku Alanında Açtığımız Davalar Sınır Dışı Kararları Hak İhlalleri
blank
Ağustos 31, 2023
Asylum Process in Turkey: How Can I Seek Asylum in Turkey? Can I Become a Refugee in Turkey?
× Avukata Sor