Hukukta Resen Nedir?

Hukuk terimleri arasında yer alan “Resen”, bir durumu veya olayı, tarafların talebi olmadan, mahkemenin veya ilgili mercinin kendi inisiyatifiyle ele alması anlamına gelir. Türk Hukuk sisteminde, resen inceleme veya resen karar verme gibi ifadelerle karşımıza çıkar. Bu durum, mahkemelerin veya ilgili yetkililerin, olayı tam olarak anlamak ve hakkaniyete uygun bir karar verebilmek için gerekli gördüğü durumlarda kullanılır.

Resen Kelime Kökeni ve Tarihi

“Resen” kelimesi, Türk hukukunda kullanılan bir terimdir ve kökeni Arapçaya dayanır. “Resen” kelimesi Arapça “reşeha” kökünden türetilmiştir. Arapça kökü, “bir şeyi kendiliğinden yapmak, istem dışı hareket etmek” anlamına gelir.

Hukukta Resen Uygulamaları

Hukuk sisteminde, resen ilkesi çeşitli durumlar için geçerlidir. Örneğin, bir dava sırasında tarafların talepleri dışında ortaya çıkan yeni bir delil, mahkemenin resen inceleme yapmasını gerektirebilir. Buna ek olarak, bir davada hukuka aykırı bir durumun varlığı ortaya çıkarsa, mahkeme resen harekete geçerek bu durumu giderme yoluna gidebilir. Resen inceleme veya resen karar verme, adaletin gerçekleşmesi ve hakkaniyetin sağlanması için önemlidir.

Taraflar talep etmese de hakimin gerekli görüp, kendiliğinden yaptığı işlemlerin tümüdür.

Resen İncelemenin Önemi

Resen inceleme, hukuk sistemimizde adil ve tarafsız bir yargılama sürecinin temel unsurlarından biridir. Mahkemelerin veya ilgili yetkililerin, tarafların talepleri dışında ortaya çıkan durumları veya hukuka aykırı durumları resen incelemesi, hukukun üstünlüğünü ve adaletin gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede, taraflar arasında eşitlik ve adalet sağlanırken, hukuki boşlukların önüne geçilir ve hukuk sistemi güçlendirilir.

Resen İncelemeye Örnekler

  • Mahkeme gerekli gördüğü hallerde re’sen, bilirkişi inceletmesi ve keşif yapabilir.
  • Şikayete tabi olmayan suçlarda savcılık resen hareket eder. (tecavüz, cinsel istismar, silahlı yaralama )
  • Mahkeme duruşma tarihini resen verir.
  • Hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğü gereği gerekli araştırmayı, soruşturmayı re’sen yapar.
  • Hizmet tespit davalarında hakim re’sen davayı feri müdahil olarak sosyal sigorta kurumuna ihbar eder
  • Kesin yetkinin olduğu durumlarda mahkeme hakimi resen yetkisizlik verebilir (aynı kural görevli mahkemede de geçerlidir.)

Related Posts

blank

Müşahit Nedir ? Ne İşe Yarar? Seçim Müşahitinin Görevleri Nelerdir ?

Demokratik bir toplumda, seçimler halkın iradesinin belirlenmesi ve yönetimde söz sahibi olması açısından büyük öneme sahiptir. Ancak, seçim süreçlerinin adil, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi, demokrasinin temel gerekliliklerindendir. Bu nedenle, seçimlerde müşahitlerin rolü oldukça kritiktir. Müşahitler, seçim sürecinin doğru...

Yorum Bırakın

Recent Articles

blank
Nisan 9, 2024
İcra Borcum Var Ne Yapmam Gerekir?
blank
Nisan 8, 2024
Eşcinsel Dolandırıcılığı Tuzağı Gay Gibi Şantaj ve İfşa Suçu
blank
Nisan 4, 2024
Kredi Kart Aidat İadesi Nasıl Alınır?
blank
Nisan 3, 2024
İmara Aykırı Yapılarda Devlet Ne Yapar? Pratik Özet
blank
Nisan 2, 2024
Oy Kullanmama Cezası Nedir?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Zaptıyla İmara Aykırı Yapının Düzeltilmesi İçin 30 Gün Süre Verilmezse Ne Olur?
blank
Nisan 1, 2024
Yapı Tatil Tutanağı Nasıl Düzenlenir ve İptal Edilir
blank
Mart 29, 2024
Kıdem Tazminatında Tavan Uygulama Sınırı Nedir?
blank
Mart 29, 2024
Ortaklığın Giderilmesi İzalei Şuyu Davası Açılamayan Yasak Olan Haller
blank
Mart 28, 2024
KVKK AYDINLATMA METNİ
blank
Mart 27, 2024
Ramazan Ayında Oruçlu İşçi Yemek Ücreti İsteyebilir Mi?
blank
Mart 25, 2024
İş Sözleşmesinin Kötü Niyetle Feshinde Kötü Niyet Tazminatı
blank
Mart 22, 2024
İmar Planına Karşı İptal Davası ve İtiraz
blank
Mart 22, 2024
Öğlen Yemek Molası Yapmayan İşten Erken Çıkabilir Mi?
blank
Mart 21, 2024
Engelli Heyet Sağlık Raporuna Karşı İptal Davası Nasıl Açılır?
× Avukata Sor